Magyar őstörténet

 

Újdonságok a honlapon
 
Eredetünk
 
Ajánló
 
Impresszum
 
Szerkesztő
 
Látogatók
Indulás: 2007-08-20
 
Bejelentkezés
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Regisztráció
Elfelejtettem a jelszót
 
2016. I. félév

 

Csak a szokásos: leletek az újkőkortól napjainkig

Horvát István a Jászokról

Szombathy Ignácz a jászokról

Kik is akkor azok a jászok?

Horvát István a szlávokról

Várnai János: Honfoglalás előtti török jövevényszavaink

Elmélkedés Taksony királyunkról

Az első újjáépített vár: Füzér

Székelyek és magyarok

Magyar rémtörténet

Delibeli József: Egy majaki kőtömb rovásai

A bronzkor kezdete

Visszhang

Grandpierre Attila: A magyarság eredete és a régészet 1.

Grandpierre Attila: A magyarság eredete és a régészet 2.

Régészeti kiállítás

Delibeli József: Avarkori rovásemlékeink

Vélemény: eredet és genetika

Rózsa Peti I. rész

Rózsa Peti II. rész

 

157 hozzászólás
Csak regisztrált felhasználók írhatnak hozzászólást.
2016.07.05. 09:59
Krizsa

Azt bizony én sem tudtam, hogy az izraeli himnusz mi mindennel rokon az európai klasszikus / és az erdélyi zenében, vagyis hogy a dallama nem eredeti. De azt már 40 éve, még M.o.-on tudtam, hogy a közép európai haszidizmus (egy jámbor zsidó irányzat) himnusza – magyar népdal. Amire nagyon büszkék és mindenhol el is dicsekednek vele - sőt magyarul is szokták énekelni. Ez a dal egy 1995, Túlélés Kiadó - magyar nyelvű kiadványom, a: „Petah Tikvai Magyarul Beszélők Klubja” cimű könyvem boritóján látható.

Szól a kakas már / Majd megvirrad már / Zöld erdőben, sik mezőben / Sétál egy madár

Micsoda madár / Sej, micsoda madár / Kék a lába, zöld a szárnya / Engem oda vár.

Várj, madár, várj / Te csak mindig várj / Ha az Isten néked rendelt / Tiéd leszek már.

 Mikor lesz az már? / Mikor lesz az már? /

Jibane ha-Mikdás (fel fog épülni a-Szentély) / Ir Ción temale (Ción városa = Jeruzsálem – megtelik)

Akkor lesz az már.

A legenda szerint a haszidizmus egyik rabbija hallotta egykor egy magyar pásztortól. „Add el nekem ezt a dalt” mondta neki. „Dal nem eladó, de ha tetszik neked, jegyezd meg és akkor a tiéd is” – mert a dal: mindenkié.

 

2016.07.02. 00:48
varnaijanos

Habsburgok révén. Sokmindent meghonosítottak, a Haydn vonósnégyesére írt himnuszt is.

Sváboknál, Würtembergben hallottam a "szervusz!" köszönést, a németek raccsolós R-rel mondják. Itthon rákerestem:

https://hu.wikipedia.org/wiki/Szervusz

Ezt is nekik köszönhetjük, meg a hozzá tartozó mentalitást is. Van mindig pár semmirekellő, akinek tisztára kell nyalni ...

a kezét. És minél mocskosabb ez a kéz, annál tisztábbra nyalják / nyaljuk. A kéz tulajdonosa ettől méginkább összemocskolja, a kéznyalókat meg méginkább semmibe veszi.

2016.06.29. 17:28
Botond

Eddig még nem esett szó róla, de tudtommal ez Németország himnusza is. (A zenéjét, dallamát illetően mindenképpen.) Íme:

https://www.youtube.com/watch?v=yLHGTJjHXLo

Vajon hogy van ez?

 

2016.06.29. 14:00
Ferenc

Ez koránt sem, mint osztrák-magyar himnusz született és sohasem hívták, nevezték így tudtommal. Szomorúság fogott már el akkor is, mikor először olvastam, s hallottam, hogy Jókai is azok közé tartozott, aki úgy gondolta, a túlélők kiegyezés szándékát nem elég tudomásul venni, hanem felmentésként himnuszt kell neki is szereznie. Himnuszt Ferenc Józsefnek, nem az Osztrák-Magyar Monarchiának. Az, hogy ebben az évben ezzel a címmel került a csőbe, nem véletlen. Gonosz kis lövedék ez a magyar világhálós térbe. Ez az érzésem

2016.06.29. 01:06
varnaijanos

Erről a császári himnuszról ("Isten áldd meg Ferenc császárt") írta Mikszáth Kálmán az Alki Miklós XII. fejezetének elején:

 

A császárnál az erdélyi kancellár, Nopcsa Elek volt bent, aki ez idők szerint Bécsben lakott, de karácsonytájt minden évben Erdélybe utazott s ilyenkor rendesen instrukciókért jelentkezett a legfelső helyen. Az uralkodó, aki igen keveset tudott Erdély felől (szegény Erdély mindig mostoha gyermek volt), valami csekélységet kötött ilyenkor a kancellár szívére, leginkább ezt:

- Szorítsa a népet, édes Nopcsa, hogy krumplit ültessen. Mert az nagy jótétemény.

Nagyanyjától, Mária Teréziától hallotta, hogy az erdélyieket, kivált a székelyeket, karhatalommal kellett szorítani a burgonya ültetésére, de még a karhatalomnak is ellenszegültek, s amit egyszer a jó »groszika« mondott, az mindig megmarad az ember emlékezetében.

Ez alkalommal azonban még a szokottnál is kegyesebb volt Ferenc Erdély iránt, s fölemlítvén a krumplit, mint olyat, melynél atyai szíve nem tud jobbat ajánlani népének, egyszersmind a lelki élvezetekről is megemlékezett s íróasztaláról egy papírtekercset felvevén, átnyújtotta a kancellárnak.

- Ez a Haydn himnuszának a kottája - mondá kegyesen mosolyogva. - Íme, vegye ezt a példányt. Ez még valami új lesz az ön hazájában, és merem mondani, hogy ha elterjed, nagy gyönyörűséget fog szerezni egykor a lakosságnak.

- Oh, bizonnyal - felelte Nopcsa mélyen meghajolva és a könnyekig elérzékenyülve vevén át a »Gotterhaltét«. - A magyarok tombolni fognak a lelkesedéstől e dallamokon.

(Császár és kancellár derék, jóakaratú emberek lehettek, de mint jósok igazán nem váltak be.)

2016.06.28. 22:22
Krizsa

Got erhalte... na, inkább ne őrizze meg a császár(ok)at... Jé, ugyanott van az izraeli himnusz két nyelven (magyarul is). De aki héberül énekli, az is magyar ám, méghozzá valamelyik tájszólásunkkal. Nem baj, igy is tetszett.

2016.06.28. 19:29
Botond
2016.06.28. 18:15
Krizsa

Ismet megvagyok. A szamitogepet kellett lecserelnem.

2016.06.10. 16:02
Krizsa

Kösz. Mint írtam odaát, a magyarban használt irgalom szó eredete szerintem se egyértelmű. Ja, azt lefelejtettem, hogy a  linked óriási:-). Persze, hogy a föníciaiak is...

2016.06.10. 15:49
Ferenc

Kedves Kati

Nincs semmi gond, sőt! Az IRGALOM valóban gyenge lábakon áll gyöknyelvészetileg. Azonban nincs baj azzal, ha az emberek tévednek, mikor kutatnak, keresnek.

Gondolj bele! Azok, akik most esetleg téves okfejtést hallottak a korábbi hamis okfejtések helyett, Czuczor nevét bizton megjegyezték, s ezáltal a gyök elv szerint gondolkodtak néhány perce akarva-akaratlan. Mindenkinek végig kell menni az úton, ha mások gyorsabban is teszik majd, de az útra rá kell lépjenek, végig kell járniuk nekik is.

Egy igaz út van, a többi Rómába vezet. :)


2016.06.10 07:52
Krizsa

IRGALOM A Czuczor és a Tótfalusi (finnugor nyelvészet): jorgalom szavának közös kritikája. Tótfalusi: „Mivel a Halotti Beszédben még jorgat (‘irgalmaz’) szerepel, egy jor- alapszót kell feltennünk. Ez talán ősi örökség az ugor korból: vogul jorkol, osztják joreglem (‘elfelejt’). A g valószínűleg magyar gyakorító képző, a -lom deverbális névszóképző (mint siralom), a jor đ (→) ir hangváltozásra példa az iktat, inkább. A jelentés fejlődése: ‘elfelejt’ → ‘bűnt elfelejt’ → ‘megbocsát’ → ’ irgalmaz’.” Krizsa: 1. A magyar írást átkényszerítették a rovásról a latin betűsre. 2. Az I/J héberben, magyarban és szinte minden nyelvben félmássalhangzó, ami a kiejtésben mindkét hangot jelentheti. A héberben (és latinban!!) a betűjük is közös – közös betűjük volt. 2. Wikipedia: A latin nyelv -ben nem volt J betű. „Az i a magyar é-hez közelítő rövid i volt, vagy hosszú í, de magánhangzó előtt [j]-nek ejtették...” 3. Krizsa: A latin szótárban iar-, ier-, ior-, kezdetű szó sincs. Iur- kezdetűek vannak, de azok „eskü” illetve „jog” értelműek. Nagyon megfontolandó az is, hogy a magyar nyelvben csak egyetlen JR gyökszó van (és annak is kevés származéka) a JÁR (megy) és JÁR (neki valami) értelemben. S ha nincs más, akkor az amúgyis csak talán: „elfelejt” értelemmel épp elég baj van... Miért? Van írásos adat a vogul, vagy az osztják szavakból akár csak 200 évre visszamenőleg? Nincs írásos adat.

Következtetés: sajnos, Czuczorék is csak a Halotti Beszéd jorgalom szavát vették alapul, ahol alaposan feltételezhető, hogy a magyarban nem J, hanem I volt az irgalom kezdőhangja. Most nézd át újra a Tótfalusit: "egy jor- alapszót kell feltennünk”. Ugyan miért kellene feltennünk? Mert „talán ősi örökség...” Meggyőző az „elfelejt” értelemmel való győzködés? Nem meggyőző. A Czuczor szótár értékei soha nem fognak elévülni – de akkoriban még nem volt GYÖK-nyelvészet. Ennyi mindent kell(ett volna) figy. venni, ha nemcsak szótározni akarnak , hanem modern GYÖK-NYELVÉSZET-et művelni. 

2016.06.10. 07:52
Krizsa

IRGALOM A Czuczor és a Tótfalusi (finnugor nyelvészet): jorgalom szavának közös kritikája. Tótfalusi: „Mivel a Halotti Beszédben még jorgat (‘irgalmaz’) szerepel, egy jor- alapszót kell feltennünk. Ez talán ősi örökség az ugor korból: vogul jorkol, osztják joreglem (‘elfelejt’). A g valószínűleg magyar gyakorító képző, a -lom deverbális névszóképző (mint siralom), a jor đ (→) ir hangváltozásra példa az iktat, inkább. A jelentés fejlődése: ‘elfelejt’ → ‘bűnt elfelejt’ → ‘megbocsát’ → ’ irgalmaz’.” Krizsa: 1. A magyar írást átkényszerítették a rovásról a latin betűsre. 2. Az I/J héberben, magyarban és szinte minden nyelvben félmássalhangzó, ami a kiejtésben mindkét hangot jelentheti. A héberben (és latinban!!) a betűjük is közös – közös betűjük volt. 2. Wikipedia: A latin nyelv -ben nem volt J betű. „Az i a magyar é-hez közelítő rövid i volt, vagy hosszú í, de magánhangzó előtt [j]-nek ejtették...” 3. Krizsa: A latin szótárban iar-, ier-, ior-, kezdetű szó sincs. Iur- kezdetűek vannak, de azok „eskü” illetve „jog” értelműek. Nagyon megfontolandó az is, hogy a magyar nyelvben csak egyetlen JR gyökszó van (és annak is kevés származéka) a JÁR (megy) és JÁR (neki valami) értelemben. S ha nincs más, akkor az amúgyis csak talán: „elfelejt” értelemmel épp elég baj van... Miért? Van írásos adat a vogul, vagy az osztják szavakból akár csak 200 évre visszamenőleg? Nincs írásos adat.

Következtetés: sajnos, Czuczorék is csak a Halotti Beszéd jorgalom szavát vették alapul, ahol alaposan feltételezhető, hogy a magyarban nem J, hanem I volt az irgalom kezdőhangja. Most nézd át újra a Tótfalusit: "egy jor- alapszót kell feltennünk”. Ugyan miért kellene feltennünk? Mert „talán ősi örökség...” Meggyőző az „elfelejt” értelemmel való győzködés? Nem meggyőző. A Czuczor szótár értékei soha nem fognak elévülni – de akkoriban még nem volt GYÖK-nyelvészet. Ennyi mindent kell(ett volna) figy. venni, ha nemcsak szótározni akarnak , hanem modern GYÖK-NYELVÉSZET-et művelni. 

2016.06.09. 23:54
Ferenc

Köszönöm a válaszokat (ha megkésve is) a korábbi kérdéseimre. Barátom (kollégám) hasznosította őket (s korábbi válaszaimra írt kérdéseiből derült ki, hogy  - bizony - nem is hallott Czuczor-Fogarasiról). S már olvasta és idézte is köreiben. :)

Megint egy parti gall lelet, csak most föníciából: http://ujvilagtudat.blogspot.hu/2016/06/egy-okori-foniciai-dns-e-megdobbentette.html?m=1

Ajálom figyelmünkbe.

2016.05.29. 12:59
varnaijanos

A Rózsa Peti I. és II. rész címmel feltett videókban az a Rózsa Péter gazda szerepel, akit a fináncok egyszer azért akartak megfogni, mert tehéntejből hagyományos módon készült termékét tejföl néven árusította. A magyar élelmiszerkönyv szerint viszont tejfölnek csak az ipari eljárással, ipari hulladékanyagokból készült szemetet szabad nevezni.

2016.05.20. 11:39
Krizsa

Boór Ferinek: Az irgalom szó (XRG gyökváz, ahol a X bármilyen magánhangzó) részletesebb elemzését tervezem a honlapomon, a Gyöknyelvészet" modul lenti fórumában. Egy fontos kiegészítést már itt is felteszek: a héber ORECH szó nemcsak megszervez, megszervező-t jelent, hanem asztal megterítést, és valami (pl. adomány) nyújtást is. Az "újkori G" beszédhang elődei pedig, mint ismeretes, H, K/Ch is lehettek.

Problémát jelent az etimológiánál, hogy az irgalom szónak sokféle értelmezése van, amelyek egy része csak vallási értelmezés - mindezt figyelembe kellett volna vennem.

2016.05.19. 12:48
Krizsa

Gyerekek, én nem nagyon szeretek itt nyelvészettel foglalkozni, már kértem, hogy ilyen problémákkal menjünk át a honlapomra. Halotti Beszéd, az eredeti szöveg:

https://hu.wikipedia.org/wiki/Halotti_besz%C3%A9d_%C3%A9s_k%C3%B6ny%C3%B6rg%C3%A9s

Wimagguc uromc iſten kegilmet eʒ lelic ert. hug iorgoſſun w neki. eſ kegiggen. eſ bulſcaſſa mend w bunet. Az eredeti szövegben tehát i volt. A gót-latin „sharfes” sz alakja: . Egykori feltehető olvasat: 

http://sermones.elte.hu/szovegkiadasok/magyarul/madasszgy/index.php?file=312_320_Halotti_beszed  Vimádjuk Uromk Isten këgyilmét ez lélekért, hugy jorgasson ű neki, ës kegyigy-gyën, ës bulcsássȧ mënd ű bűnét! J csak a feltehető olvasatban van. A szó eleji W/V (wimagguk) is a latin betűkészlet ránk kényszerítéséből származik, ahol közös betűje volt az U/O/W triásznak. (A héberben ma is így van. Tehát az óhéber rovásírásban, ami valszeg azonos volt a föníciai és az etruszk rovással, szintén ugyanígy lehetett.) Ü és Ö sem volt a latinban, azokat is U és O-val írták. Gy szintén nem volt. Van még sok zűrzavar és következetlen betűhasználat Pl. gy = g vagy gy... és ezek csak a legegyszerűbbek. A finnugor kisnyelvek többségének pedig még egyáltalán nem volt írásuk – sehonnan nem lehet tudni, hogy mi volt ott akár csak száz éve: i vagy j? Figyelmeztető tény az is, hogy a magyarban egyetlen JR szóbokor létezik: mind a jár ige származékai.

2016.05.19. 11:33
varnaijanos

Czuczor Gergely is a Halotti Beszéd: jorgat szavából indult ki a szófejtésnél. Nem írja ki ennyire pontosan, de a lényeg:

, mint jobb vagy jog + -r igeképző (= tesz) + -g gyakorító képző (= többször, gyakran); jorgat irgat = jót teszeget, többször vagy gyakran jót tesz. Akár igaz ez a levezetés, akár nem, az irgalom szónak pont ez a lényegi jelentése.

2016.05.18. 08:36
Krizsa

Folytatás: A 6. századtól a 9. századig tartó szakasz... kialakították az addig egységesen I-vel jelölt hang két, a valódi kiejtéshez igazodó hangzóját (I és J). Na ugye, mindjárt gondoltuk, hogy az ókori latinban nem is volt külön J betű. A héberben ma is közös írásjele van az I/J-nek, amit a szó elején J-nek olvasunk, a szó belsejében meg mindkettő lehet. A magyarokat átkényszerítették a béna latin írásra... tehát a H. Beszéd nem magyar kiejtéssel lett összegányolva.

A héber argaá = megnyugtatás, irgen = megszervezte, oreg = sző-fon, megszervez, eerech = érték (hasonló szavaink: ereklye, erkölcs). A magyar irgalom szónak megfelelő más rokonszót az orosz, német, latin, finn nyelvben nem találtam. 

2016.05.18. 08:34
Krizsa

http://www.ferfihang.hu/2013/02/15/a-magyarsag-genetikaja/ Üdvözlöm az antifeministákat. Abból az alkalomból, hogy kiderült, ahol a fizikai erőfölény nem működik, mit tesz i., az eszüket képesek használni. Persze az antfeministáknak is volt anyájuk... Na, mindegy – átlátható, valóban jól tömörít a feltett cikk: Vélemény: eredet és genetika.

IRGALOM Kezdjük a gyermeteg, a hivatalos (Tótfalusi) etimológiával:

http://www.szokincshalo.hu/szotar/?qbetu=i&qsearch=&qdetail=4812   Irgalom ‘szánalom, könyörület’. Származékai: irgalmaz, irgalmas... Mivel a Halotti Beszédben még jorgat (‘irgalmaz’) szerepel, egy jor- alapszót kell feltennünk. Ez talán ősi örökség az ugor korból: vogul jorkol, osztják joreglem (‘elfelejt’). A g valószínűleg magyar gyakorító képző, a -lom deverbális (igéből) névszóképző (mint siralom), a jor đ () ir hangváltozásra példa az iktat, inkább. A jelentés fejlődése: ‘elfelejt’ đ ‘bűnt elfelejt’ đ ‘megbocsát’ đ ’ irgalmaz’.

A csalás leleplezése: Római írások kora  https://hu.wikipedia.org/wiki/Paleogr%C3%A1fia

Az i. e. 6. századtól a 6. századig tartó szakasz, amely a római ABC kialakulásától a régiónkénti írásváltozatok megjelenéséig tartott. A római ABC etruszk közvetítéssel a görög (az újgörög, igen?) írásból alakult ki. A küméi (Cumae) ABC : ez itt nem jelenik meg, nézd az adott linknél. A 6. századtól a 9. századig tartó szakasz... kial

2016.05.18. 00:40
Ferenc

Katalin! Egy barátom kéréssel fordult hozzám, hogy elemezzem (úgymond etimológiai alapon) az IRGALOM szót.

Pénteken keresztény vallási baráti közösségben vállalt előadást és azt szeretné egy szóelemzéssel megalapozni. Van ötleted?

Ölellek: Ferenc

2016.05.17. 09:49
Krizsa

A Kárpát-medence (Tisza és Duna vizijáratok) és Balkán / Anatólia közötti összekötő kapocsra szerintem a Busójárás-téltemetés hagyománya világít rá. Azt azonban én se tudtam, hogy a téltemetés egyáltalán nem csak Mohács vidékén szokásos. Így még inkább valószínű, hogy ugyanaz a népesség élt nyáron a KM-ben, télen pedig délebbre.  Lásd a  "Téltemetés Székelyudvarhelyen" cikket.

2016.05.16. 19:06
varnaijanos

Angolul nem tudóknak a cikk magyar gyorsfordítása (mert várnaiakról is szól):

A Dunai civilizáció a legősibb a világon

Váratlan izgalmat keltett New York-ban az "Óeurópa elveszett világa" című kiállítás, írta a New York Times. Jóval  Hellász és Róma felvirágzása előtt, Mezopotámia és Egyiptom első városainál is korábban, a Duna alsó folyásánál élt egy nép megelőzve korát kereskedelemben, művészetekben és mesterségekben.
Számos amerikai szakújság és napilap rámutatott, hogy az "Óeurópai" civilizáció a világ egyik legfejlettebb kultúrája volt. 1972-ben Várna mellett (Bulgáriában) feltárták a várnai temetőt, páratlan (kő)rézkori kincseivel. A Durankulak-i komplexumban [megj.: a bolgár-román határnál, a tengerparthoz közel] feltárt újkőkori település is az 1200 sírjával Délkelet-Európa legnagyobb történelem előtti kincse.
A Fekete-tenger északnyugati partjának népe nagyon fejlett közösség volt, hagyományai beolvadtak a trák etno-kulturális közösségbe és később az ógörög civilizációkba, amelyek közül a legrégebbi a Mükénéi volt (Kr. e. 2700-1120).
Douglas Bailey a San Francisco-i Egyetemtől a következőket írta a kiállítás katalógusában: "Jelképes tárgyak megalkotása, használata és megértése meghatározza a népet, mint olyat. Ez a képesség egyesít minket - mai embereket - az újkőkori emberekkel és az őskőkori művészekkel". Ennek bizonyítékai az arany, réz és kerámia karkötők, szobrocskák és edények.
Michel Louis Seferiad, a Francia Nemzeti Tudományos Kutatási Központ antropológusa szerint, ezek az adatok ősi titkok, kultuszok és mítoszok homályába burkolóznak. Az említett vidéken találták a világ legősibb írásos jeleit is.
Az Erdély-i és Vinča körüli felfedezések körülbelül ugyanazon korszakból valók. Továbbá, a Gradešnica faluban (Vraca, Bulgária) talált agyagtálka jelei még régebbiek. Korukat legalább 6000 évesnek tartják.
Összehasonlításként rámutatunk, hogy a mostanáig legrégibbnek tartott sumér írást Kr. e. 3100 körül alkották meg. A kiállítás USA-beli nagy népszerűsége miatt most Európa is felfigyelhet ezen tényekre. Az új felfedezések valami igazán szenzációsat mutatnak fel: a Balkán térsége a civilizáció bölcsője, ezt a vidéket egy nagyon fejlett kultúra lakta, ami régebbi a mezopotámiai civilizációnál, mondja a Deutsche Welle.
Harald Haarmann "A Dunai civilizáció rejtélyei" című könyvében bizonyítja, hogy a Balkánt az első írott nyelvet kifejlesztő civilizáció lakta. Haarmann a kultúrájukat "óeurópai"-nak nevezi. Ez a jelenlegi Szerbia, Macedónia, Bulgária, Románia, Görögország területén, valamint Ukrajna és Magyarország egyes részein létezett. Régészeti felfedezések szerint feltűnése Kr. e. 7000-ig nyomon követhető. Haarmann állítja, hogy az ezidáig ógörögnek tartott szavak valójában "óeurópaiak" és még ma is használatosak. Ilyenek például a tűzhely (kamina), oliva (maszlina), kerámia (keramika), fém (metal), himnusz (himn) és mások [megj.: a zárójelben bolgár nyelvből vett szavak találhatók].
A Dunai civilizáció 2000 évvel a suméroké előtt keletkezett.
Haarmann igazolja amit már régóta tudunk, hogy a világ legrégibb aranyát a jelenlegi Várna területén találták (Bulgáriában). A korszerű módszerek és eljárások eredményei szerint Kr. e. 4500-ban készült, ami azt jelenti, hogy 2000 évvel idősebb, mint a híres egyiptomi aranykincs.

2016.05.13. 21:46
Ferenc

Angolul olvasóknak (talán még nem láttátok): http://ancients-bg.com/the-danube-civilization-oldest-in-the-world

Érdekes úgy olvasni a Dunai civilizációról, mintha Magyarország annak perifériáján volna. Pedig lehet, s a példa ragadós, amint mindenki tudja.

2016.04.18. 17:59
Botond

Kedves János, a kérdés jogos. Magam is úgy gondolom, hogy a mongolok célpontjai a fegyveres erőt képviselők, és a gazdagok, gazdag egyházi intézmények voltak. Nem véletlen, hogy ezeken kívül itt eddig nem is találtak mongol pusztításra utaló nyomokat. Már említettem, hogy akadnak dokumentumok, melyek szerint még a tatárjárás idején is megkímélték a földművelő lakosságot. Enni ugyanis még nekik is kellett.

Ami a mostani feltárásokat illeti, itt is pénzes, kincsekkel rendelkező áldozatokról van szó, akik szerintem sem lehettek csóró földművesek. Gondolom bekerítették őket a mongolok, és miután elfogni-legyőzni-kifosztani nem tudták őket, rájuk gyújtották a tetőt.

2016.04.17. 19:29
varnaijanos

Bennem felvetődik egy jogos kérdés. Ha a maradványok alapján a tatárjárásban minden esetben olyan embereket mészároltak le, akik a pénzüket és egyéb értékeiket rejtegették el, akkor az ország döntő többségét adó egyszerű földműves nép esetleg teljes egészében épen is maradhatott. Mivel nem a pénzüket, hanem magukat mentették.

Én annak idején úgy tanultam, hogy a tatárjárás után a településszerkezet úgy változott meg, hogy a sok kis falu összeköltözött kevesebb számú de nagyobb faluvá, mert az emberek nagyobb biztonságban érezték magukat.

Nem tudom egyébként hogy a tudósok és kutatók milyen alapon állítják, hogy mekkora károkat okozott a tatárjárás vagy bármely más történelmi esemény, de a tudományos életben gyakori a szenzációhajhászás és adatokkal alá nem támasztott sejtések tényként való tálalása.

2016.04.16. 17:00
Botond

A mai Magyar Idők mellékletében olvasható egy cikk a "szenzációs" kiskunmajsai leletekről, alcíme: "Régészet - Az Árpád-korban sűrűbb volt a településhálózat."

Rákerestem a neten. Számtalan tudósítás akad, de mindegyik a kincsekre meg a "tatárok" pusztítására koncentrál. Az előbb említett "apróság" sehol máshol nem jelenik meg. Egy példa

Szomorú, mert ez a régészeti leletek által igazolt tény őstörténetünk egyik fontos bizonyítéka.

"Felvetődik a kérdés, miért ilyen eredményesek az autópálya építéseket megelőző feltárások? Mert az autópályák az alföldi részen ott épülnek, ahol nincsenek modern települések. A településrendszer régészeti rekonstrukciója ugyanakkor azt mutatja, hogy ezeken a részeken az Árpád-korban sokkal sűrűbb település-hálózattal számolhatunk."

Én azért hozzátenném ehhez, hogy a ma is lakott települések szerintem jórészt mindig is lakottak voltak, és így a leletek fő tömege ezek alatt alussza örök álmát. De ha még a mára lakatlan területek alatt is mindenütt akad valami, akkor ezen már illik elgondolkodni!

Még egy rövid idézet a cikkből:

"Rosta Szabolcs három éve jelentette be, hogy az Árpád-kor eddigi megítélésétől eltérő, hihetetlen gazdagságot mutató régészeti leletet tártak fel a kecskeméti múzeum munkatársai a Bugac melleti pusztában: egy hatalmas bazilika mellett a kor Duna-Tisza közének a régióközpontjára találtak." 

2016.04.16. 15:28
varnaijanos

Még gimnáziumban, a '90-es évek elején mondták tanáraim, hogy a Kárpát-medencében rengeteg helyen van Árpád-korabeli körtemplom. (Értsd: az Árpád-háznak is nevezett uralkodók idejében készült, kör alaprajzú templom). Ezek többnyire feltehetően kereszténység előtti időkből, vagy legalább hagyományból származnak.

2016.04.15. 17:55
Botond

Valóban. Az őstörténet szempontjából ez azért fontos, mert joggal feltételezhető, hogy a hazai rómaikeresztény templomok alatt is ott vannak ősi kereszténységünk bizonyítékai. 


2016.04.15 17:49
varnaijanos

„ A szent helyek többnyire vallástól függetlenül szent helyek. Az olaszok tele vannak "Santa Maria sopra Minerva" templomokkal (= egykori Minerva templom helyén álló Szűz Mária templomok); az isztambuli Aja Szófia mecset előtte Hagia Szófia néven keresztény templom volt, vagy ott van a jeruzsálemi Siratófal és Kék Mecset esete, de Csíksomlyóról is legalább sejteni lehet, hogy jóval a kereszténység előtt kezdett búcsújáró hely lenni. A példákat nagyon hosszan lehetne sorolni.

2016.04.15. 17:49
varnaijanos

A szent helyek többnyire vallástól függetlenül szent helyek. Az olaszok tele vannak "Santa Maria sopra Minerva" templomokkal (= egykori Minerva templom helyén álló Szűz Mária templomok); az isztambuli Aja Szófia mecset előtte Hagia Szófia néven keresztény templom volt, vagy ott van a jeruzsálemi Siratófal és Kék Mecset esete, de Csíksomlyóról is legalább sejteni lehet, hogy jóval a kereszténység előtt kezdett búcsújáró hely lenni. A példákat nagyon hosszan lehetne sorolni.

2016.04.15. 05:55
Botond
2016.04.12. 20:43
varnaijanos
2016.04.11. 18:43
Krizsa

Wikipedia: Dene-kaukázusi nyelvcsalád  -  A linket nem vette fel az oldal, de így is megtalálja, akit érdekel. Ebben van szó az amerikai na-dene és a jenyiszeji nyelvek kapcsolatáról.

2016.04.11. 17:27
varnaijanos

A jenyiszeji nyelvekkel ez az összehasonlítgatás már jó eséllyel nem fog menni: egyedül a "ket" nevűt beszélik még 200-an, a többi kihalt.

2016.04.10. 18:37
Krizsa

Az összehasonlító történeti GYÖKnyelvészet feladata ilyenkor: 1. Megharázozni a magyar gyök (=msslhangzó) vázakat. Ezt már nem kell ugyan meghatározni (CSAK ELLENŐRIZNI, mert ellenőrizni a tudományban mindent kell!).

2. Össze kell szedni minden hozzáférhető szót (vagyis SZÓTÁRT) a jenyiszeji nyelv-(ek)-ből. Ha ez 1o.ooo szó alatt marad, akkor a munkánk csak és maximum részleges lehet.  Akkor is érdemes megpróbálni? Igen, de 2ooo szó alatt már nem érdemes. A szavaknak a MAGYARRAL való alaki + értemi hasonlóságai 1o.ooo szó estén minmium többszáz, 2ooo esetén minimum is min 5o kell legyen. MIÉRT? Mert annyi hasonlóság - valószínűleg - a világ minden nyelvével várható.

Az egyetlen (csak magyar) nyelven való "gyökösködés" nem tudományos kutatás, hanem csak az magyar nyelv ÍZLELGETÉSE. És szeretete? Igen, persze. De nem tudomány. A GYÖK nem SZÓ, hanem mássalhangzó váz. A rövid tő és ragozatlan alapszavak neve pedig: GYÖKSZÓ:  Köszönöm a figyelmet.

2016.04.10. 14:10
varnaijanos

Abban a cikkben, amit Boór Ferenc ajánlott nemrég itt lent, rögtön az első bekezdésben: "The present study identifies that ten basic Hungarian word roots actually have etymological equivalents in the Yeniseian languages. It is reasonable to suggest that these etyma belong to a Hunnic substratum that is related to Yeniseian."

Magyarul kb.: "Jelen tanulmány megállapítja, hogy tíz alapvető magyar szótőnek etimológiai megfelelője van a jenyiszeji nyelvekben. Észszerű az a felvetés, hogy ezek a szavak olyan hun alapréteghez tartoznak, ami rokon a jenyiszejivel."

2016.04.09. 18:12
Botond

"Magyar és a jenyiszeji nyelvek között csak 10 közös szót találtak"

Kedves János, ez hol olvasható?

 


2016.03.27 21:59
varnaijanos

„ Magyar és a jenyiszeji nyelvek között csak 10 közös szót találtak? Abból is egyik a 'só', ami nemzetközi szó? Kicsit kellett volna még keresgélni, mert a magyarral egyáltalán össze nem függő nyelvekben is több hasonlóság szokott lenni.

 

2016.03.28. 07:31
Krizsa
2016.03.27. 21:59
varnaijanos

Magyar és a jenyiszeji nyelvek között csak 10 közös szót találtak? Abból is egyik a 'só', ami nemzetközi szó? Kicsit kellett volna még keresgélni, mert a magyarral egyáltalán össze nem függő nyelvekben is több hasonlóság szokott lenni.

2016.03.27. 18:50
Ferenc

Angolul olvasóknak: Huns and Xiongnu identified by Hungarian and Yeniseian shared etymologies

http://www.academia.edu/7513297/J._Gao_2014._Huns_and_Xiongnu_identified_by_Hungarian_and_Yeniseian_shared_etymologies_Central_Asiatic_Journal_Sample_version_

Csak ne akarna ő is egyikből a másikba eredeztetni ahelyett, hogy a tényeknél maradna csupán, azaz hogy ezek, meg ezek rokonságát már alig lehet tagadni. Érthető, ha ebben is (meg abban is) van (mint mindenben, ami a magyar ősszavakra épít) valami, ami igaz volt, van és lesz is!

 

 

2016.03.26. 14:58
Ferenc

Köszönettel a szerkesztőnek ezért a honlapért és egyúttal Boldog Húsvétot kívánva minden magyar testvérnek küldöm az alábbi híreket!

Különösen a magyar hölgyeknek azon különleges alkalomból is (utólag), hogy a Magyar Nőnap, Gyümölcsoltó Boldogasszony napja éppen Húsvét előestéje volt ebben az évben. Talán üzenet is lehetne, ha belegondolunk, hogy a római katolikus hagyományok szerint Krisztus megfesszíttetésére emlékező Húsvét Nagpéntekje a magyar keresztényi hagyományaink szerinti fogantatásra, azaz Krisztus fogantatásának napjára esett, mintha azt üzenné ez az év, hogy van élet a halál után - feltámadunk! Varga Csabára is emlékezve ajánlom figyelmetekbe (emlékeztetőül) két régi kapcsolódó (húsvéti) bejegyzésünket: Feltámadott és INRI - Írd és mondd, de Ne hamisan! Ródd ahogy volt, Igazan!

Figyelem! A határidő március 31., ha valaki a Magyarok IX. Világkongresszusának őstörténeti konferenciáján előadóként kíván részt venni (mondjuk annak régészeti, vagy nyelvi szekciójában). A nyelvi szekció már szépen telik jelentkezőkkel: MIXVK - Sémiták, árják és turániak - őstörténeti konferencia - Dolgozatkérő levél - Call for Papers

Áldott húsvéti ünnepet!

2016.03.19. 18:18
Botond

Elsősorban az én hibámból, a honlapon folyó társalgás az utóbbi időben félrecsúszott a napi politizálás irányába. Ez egyértelműen rossz irány, és ezért - minden érintettől elnézést kérve - töröltem minden ilyen jellegű hozzászólást. Itt a fő téma továbbra is a magyar őstörténet! Ajánlom figyelmetekbe Grandpierre Attila írásait!

2016.03.09. 06:48
Krizsa

Vicces nyelvészet. Ezt a gyöngyszemet muszáj volt ide is feltennem: HOGYAN TANULT MEG A MAGYAR BESZÉLNI? A hivatalos nyelvészet szerint így: először bejött neki valami beszéd-féle szó. (Vagyis nálunk a főnév volt először és nem az ige. Miért? Csak. Fordított nyelvtörténet.)

Beszéd. Horvát, szlovén, szlovák beseda. A szóvégi ’a’ talán hangrendi illeszkedéssel előbb 'e' lett, majd a beszede, beszéde véghangzója birtokos jelnek érződött, és idővel lekopott. A hangfejlődés menete: beszédel / beszédl / beszéll / beszél. A beszély nyelvújítási alkotás.

Ezek szerint a magyar buta olyan  "emberfaj", hogy beszélni se tudott. S amikor végre megjött a horvát, szlovák, szlovén beseda, honnan? Mindegy, hogy honnan... akkor addig forgatta a szót kétségbeesetten a szájában, amíg véletlenül birtokos személyragot tett rá, majd valahogy mégis rájött, hogy az nem birt. személyrag.

2016.03.08. 19:22
varnaijanos

Ebben a Visszhang-cikkben a hozzászólások sokfélesége a legérdekesebb. Főleg az egyiknél a végén: "Hát dióhéjban így alakultak ki a mai magyarok. Aki ezt megkérdőjelezi az dilettáns…..". Mintha egyetlen ember minden felsorolt (6-7 nagy) tudományterülethez tökéletesen érthetne. Még egyetlen egyhez sem szokott érteni senki. A legnagyobb lángelmék sem. Általában.

2016.03.07. 19:04
Krizsa

Visszhang - na végre! A szláv nyelvekben - ha leszedjük az orosz (én csak azt ismerem) számtalan előragját, ott vannak a rövid magyar gyökszavak - középen. Mert azóta utóragjuk is sok lett. Tehát a még torlasztó ős-szláv közös KM nyelv volt a később nyílt szótagúvá vált magyar ősnyelvével. Persze, hogy vissza is jöttek sokan... a nagyon hasonló nyelveikkel. Ez persze azt jelenti, hogy előbb le-, és onnan kelet felé mentek - csak aztán jöttek vissza:-).

2016.03.07. 17:34
Botond

Nagyon szépen köszönjük!


2016.03.07 10:57
Trojan

„  Szombathy Ignacz konyve ami eddig nem volt letoltheto

https://books.google.ro/books?id=RMoYAAAAYAAJ&printsec=frontcover&hl=hu#v=onepage&q&f=false

Helo Imre!

2016.03.07. 10:57
Trojan

 Szombathy Ignacz konyve ami eddig nem volt letoltheto

https://books.google.ro/books?id=RMoYAAAAYAAJ&printsec=frontcover&hl=hu#v=onepage&q&f=false

Helo Imre!

2016.03.05. 11:51
Ferenc

Hol kerested a helyed Kati? Itt kerested? Nyelv, írás, művészetek szekcióban nem találod a helyed?

2016.03.05. 06:06
Krizsa

Folytatás: Alaphipotézis: a nyelvek az őskorban, a környezeti hanghatások és azok eredetének öröklődő, tehát velünk születő tudásbázisán alakultak ki. E hanghatásokat az emberi faj csak később utánozta. Fokozatosan kifejlődő hangképző apparátusának birtokában (laposabb arc, jó szájzár, mélyre szállt gége, beszédközpont az agyban) volt képes egyre tökéletesebben utánozni.  Sorsdöntő fontosságúak voltak a jégkorszakok, amelyek idején a Kárpát-medece volt a jéghatár. Ilyenkor az európai populációk ismételten délebbre vándoroltak, majd a felmelegedések időszakában  szétterjedtek az egész kontinensen (onnan Amerikába és Óceániába is). Eurázsia szubsztrátnyelve tehát két egymással közlekedő centrumban: a KM központú jégkorszaki menedékekben és a Közel-Keleten alakultak ki, ahol az északi és az afrikai alfaj biológiailag is és nyelvileg is vissza-keveredett.

A hivatalos történeti nyelvészet úgy véli, hogy a nyelvek elvileg és max. 6000 évre „követhetők”. Ennek azonban, mivel bizonyított, hogy már a nagykultúrák is sokkal idősebbek, semmi értelme nincs. A hivatalos történeti nyelvészet tehát, kritikán aluli kutatási módszereitől eltekintve is tudománytalan. A gyöknyelvészet szerint a zöngétlen mássalhangzó vázak olyan régiek, hogy nincs időkorlátjuk. A zöngés mássalhangzók pedig (s az összes artikuláltan kiejtett magánhangzó is az) több tízezer évtől az utóbbi évezredekig, fokozatosan épültek bele – nem mind, és máig sem mindenhol – az eurázsiai nyelvekbe. A gyöknyelvészet a beszédhangok megjelenési sorrendjét állította fel. Ezt a magyar / finn / héber nyelv hangstatisztikájával és a 2.-3. mássalhangzók felkapcsolódási statisztikájával követjük. Az  összehasonlító történeti gyöknyelvészet tehát írásleletektől függetlenül, pusztán a ma élő nyelvek gyökszerkezete, és hozzá statisztikai kiértékelések alapján is alkalmas nyelvtörténeti kutatásokra.

2016.03.05. 06:05
Krizsa

Kedves Feri! A „Sémiták, árják, turániak – őstörténeti konferencia” címmel meghirdetett eseménysorozatban nem „találom a helyemet” – de nem is hirdettek meg nyelvészeti kutatásokat.

  1. Az emberiség őstörténetében még nincsenek írás-, csak régészeti leletek. Ezekből – szerencsés esetben is – csak az őslakók genetikai jellemzőinek eltéréseire lehet következtetni. A mélyre szállt gége, a laposodó arcforma, az agyi (a beszédizmokat mozgató) Broca központ megléte ugyan nyomon követhető, de ezekből még mindig csak a beszéd lehetőségére tudunk következtetni – a mai értelemben vett nyelvek milyenségére – semmiképpen. Írásleleteknek minősíthető JELEKET kb. 3o ezer éveseket ismerünk, amelyek pont-pont vonal grafikájúak. Számokra igen, de nyelvekre még ezekből sem lehet következtetni. A fellelt, legkorábbi írásleletek, eddigi tudomásunk szerint KM-beliek, max. 7000 évesek.
  2. A hivatalos nyelvészet szerint a nyelvtörténeti kutatásoknak a lehetősége is csak megfejtett, elolvasható írásoktól kezdődik. A legkorábbi írástípusok A. képecskés (hieroglifás) B. pont-pont-vessző típusú (kifejlett változata az inka csomóírás), C. rovásjellegűek (KM ősrovások és számos késői eurázsiai utódja) majd a D. az ékírások. Ezeknek tudományos szintű kutatása – volna – szükséges, ami az irástörténészek feladata. Akik kevesen vannak, még kevésbé koordinált, legkevésbé sem elismert a munkájuk. (Írástörténethez azonban én nem is értek.) A gyöknyelvészet szerint azonban – lásd később – nincs szükség írásleletekre.

Nyelvészeti szempontból értelmezve a konferencia címét: „Sémiták, árják, turániak.” A sémi nyelvek eredete az afro-sémi nyelvcsalád. De a „fenti-sémi” nyelveket, a kutatásaim alapján én már az európai szubsztrátnyelv elsémiesedett nyelv-változatának tartom. (Jégkorszakokban délre vándorolt és ott is maradt európai populációktól származó nyelveknek). Az árja megnevezés az indoeurópai nyelvcsalád eredetével kapcsolatos fogalom volt. A nyelvcsalád őshazáját azonban (Anatólián túl, távolabbra) nem találták, így ma nem is tartják „árja” nyelvnek. A turáni megjelölés pedig koponyaalkatra – tehát genetikai variánsra utal. Nyelvészeti témájú előadásom helyett, ami iránt érdeklődő, értő közönséget az elmúlt két évben még nem sikerült verbuválnom, egyelőre a honlapomon történő párbeszédet ajánlom. A téma annyira bőséges, hogy szerintem nincs remény arra, hogy ebben egy rövid előadás áttörést jelenthessen. Az új nyelvészeti tudományág, amit megalapoztam, az ÖSSZEHASONLÍTÓ TÖRTÉNETI GYÖKNYELVÉSZET. Kiindulási célom a letagadott magyar gyöknyelv elismertetése volt – és maradt. Témája: a mássalhangzó vázak közös eredete és körvonalazhatóan közös ÉRTELME a világ nyelveiben. 8 éve folyó nyelvészeti kutatásaim bázisa eredetileg az anyanyelvi magyar, és a 34 éve beszélt héber. Azóta bevontam a vizsgálatba a finn gyöknyelvet – továbbá az eredetileg szintén gyökszerkezetű szláv nyelveket.

2016.03.04. 22:12
Ferenc

Kedves Kati és Mind! Ami késett, az most sem múlott. Megjelent a várvavárt felkérő levél: MIXVK - Sémiták, árják és turániak - őstörténeti konferencia - Dolgozatkérő levél - Call for Papers

Ezennel vegyétek mindannyian úgy, hogy felkérlek Benneteket, hogy nyújtsatok be előadás javaslatokat, jelentkezéseket az ősörténeti konferencia régészeti ... (Imre), nyelv és írástörénet ... (Kati, Delibeli József), Hitvilág ..., népességgenetika szekciókra, akár többre is! Kérlek Benneteket, terjesszétek!

Imre! A bronzkori cikk valóban áttörést mutat. Lassú víz partot mos tétel érvényesül.

2016.03.04. 17:53
Botond

A bronzkor kezdete:

Fontos dolgok olvashatók itt, bár talán csak a sorok között:

-A „bizonyos fémötvözetek elterjedése” egyértelműen a bronzkor kezdetét jelenti. (Másféle ötvözetekről szó sem lehet.)

-Elismeri, hogy a Kárpát-medencében még Mezopotámiánál is hamarabb megjelent a kocsi és a kerék.

-Nem állítja már, hogy az a bizonyos kultúra egyértelműen badeni, helyette azt írja: „badeni vagy péceli”. (Valójában péceli, hiszen az itteni legelső leletek a legrégebbiek, itt volt a központ, itt voltak a legnagyobb települések és temetők, és itt található a leletek túlnyomó többsége az egész figyelembe vett időszakból.)

-Elismeri a földművelés meglétét, és a szarvasmarha (szerinte ökör) általi vontatást, ami már az újkőkorból is kimutatható itt. Mivel ezt máshonnan nem tudja „idehozni”, egyértelmű a folyamatosság.

2016.03.02. 03:09
Ferenc

Visszatérve a középkor történelmére, még a nol is hozhat érdekes cikkeket, s azon közönségnek, amely nem nagyon olvas ilyeneket:

Zrínyi: http://nol.hu/belfold/egy-szajsebesz-megfejtette-zrinyi-miklos-halalanak-rejtelyet-1601459

2016.03.01. 18:57
Krizsa

Menjünk át, ha úgy gondolja, az én honlapomra, ahol oldalt az alsó Fórum rovatot ajánlom erre a célra.

2016.03.01. 18:45
Kromek

Kedves Katalin, és többiek. Elnézést az offolásért, mégis tisztázni kell. Azért mertem azt gondolni, hogy valamelyik blogom küldi, mert én jómagam soha nem írtam e-mailt Neked. Akkor valami másról van szó. Megnéztem, végig nyálaztam a levelezőlistáim, ott sem szerepel a neved. Nem értem. Én csak a 2016.01.15. 10:32 bejegyzésedre reagáltam.

Krizsa 

 

2016.03.01. 17:27
Krizsa

Soha nem használok más nevet az interneten sehol, mint "Krizsa" vagy " Krizsa Katalin". Ez a magyar és az írói nevem is, mert könyveket csak magyar nyelven írok. Csak a saját honlapomon van "Kati", ez az egyszerű hozzászólásaim számára és Krizsa Kata, ha javítgatni is akarok valmit, és hozzászólni is. Mert javítani csak ezzel tudok. Én nem kérhetem, hogy töröljön ott valami más nevet, hogy jövök én ahhoz? Ami Önt zavarja, azt az Ön joga, hogy törölje. Miután ezt tisztáztuk, én nem szeretném tovább zavarni Imre honlapját.

2016.03.01. 17:07
Kromek

Kedves Katalin.
Ha tudom, milyen néven van, a honlapom listájában akkor törlöm, ezért mondtam, küldjön egy levelet, amit tőlem kapott.  Nem tudom miként került oda, annak sok módja van.

Ismerem és becsülöm a munkáját. Most mégis csak az eltérésekre reagálok. Olvastam a könyvét, sőt elektronikus formában is megvan. Az igazság az, hogy régen néztem bele. Ennek ellenére tudom, hogy a Héber gyöknyelv rétegein keresztül éri el a magyar gyököket. Ezekkel a gyök hasonlíthatásokkal magyarázza a gyököt. A gondolatmenet elfogadható a számomra, csak rendkívül hiányosnak tartom. Ugyanis amennyiben összehasonlításokkal próbálkozunk akkor a magyar nyelv épen úgy hasonlítható bármelyik nyelvhez, mint a héberhez. Azonos pontokat felfedezhetünk, az egyiptomi, az ógörög, a görög, a latin, az angolszász, de még a koreai, kínai és japán nyelvekben is. Feltétlen említésre méltó ebből a szempontból a bejegyzésben lejjebb említett dravida, és a mesterségesnek nevezett Szankszrit is, amiről kimerítően értekezett a fentebb belinkelt Horváth István is. Mindkettőben megjelennek a magyarul érthető gyökök. A felsorolás nagyon hiányos, nem is próbálkozom vele. Visszatérve a munkájára igaz, hogy a héberben gyakori a magyar gyökkapcsolat.

Közbe olvastam pár bejegyzést. Most emlékezetből reagálok.  A tudományosság és a gyöknyelvészet kérdése számomra egyszerű, a magyar nyelvben a kitanítás tudományosan folyik. A tudományos körök irányításával. Történelemhamisítások, nyelvhamisítások, a kiművelés a magyarból, az amit szó szerint kell érteni! A gondolkodásomban nem is törekszem ezeknek a köröknek a megértésére, vagy követésére. Nincs olyan ambícióm, ami az Ő hiányosságaikra próbálna rámutatni, ezért nem is vágyok a megértésükre, és főleg nem az elismerésükre.

Egyszerűen leírom, amit a magyar nyelvről gondolok. Még egy gondolat: A magyar nyelvet nem kell félteni!

A nyelvünk neve ma Magyarországon magyar. Ezt a nyelvet vagy ennek egy ősét beszélték a Kárpát medencében már ős régen. Én ezért magyarnak hívom. Ezt el lehet mosogatni, de mellébeszél, aki ezt teszi. Továbbá, ezen egyszerű érzelmi, megközelítésen túl több tényszerű dolog is bizonyítja, hogy a név sem mai keletű.

Írja, hogy szótári szavakkal dolgozik. Ez az alapvető eltérése a gondolkodásunknak. Ide most beidézek egy rövidebb írásom részletét ahol kifejtem:

http://blog.kromek.hu/?p=6359

2016.03.01. 15:04
Krizsa

Á, most már végkép nem értem. Én csak emailben válaszoltam. Az Ön honlapjába csak benéztem néha, de nem írtam ott soha semmit.

2016.03.01. 14:22
Krizsa

Üdvözlöm, Pál! Én nem írtam több hozzászólást, legalábbis úgy emlékszem, hogy csak egyszer mentegetőztem. Amiatt, hogy különböző rendszerben dolgozunk és így nem igazán tudok hozzászólni. Mert nálam a gyök nem is szó, hanem mássalhangzó váz. Meg én több gyöknyelvet hasonlítgatok össze. Ugyanez volt a helyzet még Varga Csabával is, habár ővele sokat levelezetünk, de egymás munkájához mi sem tudtunk sokat hozzátenni. Talán valami automatizmus reagál az emailemről? Ha kedve van válaszolni, akkor kiderülhet. De azért nekem mindig az a mottóm, hogy ne azt nézzük, ami elválaszt, hanem azt, ami összetart. Krizsa Kati.

2016.03.01. 10:31
Kromek

Szép napot kívánok mindenkinek.

Rég jártam erre, egyéb (szívműtét) elfoglaltságom volt. Látva a sok hozzászólást gondoltam előzetesen írok pár sort. Jobbára Katalin megszólítása késztetett erre, a többi ráért volna. Katalin: ha több levél megy tőlem, akkor annak az lehet az oka, hogy feliratkozott egy hírlevélre. Ha úgy gondolja, küldjön el egy hírlevelet az admin@kromek.hu címre és leveszem a listáról. Látom az intenzív hozzászólásait én generáltam, nem volt szándékos. A gond az, hogy még elolvasni sem tudom egyszerre, mert fel-fel ugrok. J Ez jó. Ígérem, ha lassan is, de válaszolgatok mindre. Mivel igazán ez nem ide való ezért javasolom a levelezést.

Látom Horváth István két jegyzete felkerült. Nagyon tisztelem a munkásságát, az országos könyvtár őreként, Ő volt az első, aki sok egyéb mellett, megfogalmazta a magyarság elhazudott történelmét, Kárpátmedencei szerepét. Nekem 12 nagyobb, főleg a nyelvészettel foglalkozó írása van meg, ezeket kézikönyvként használom. Mindenkinek javasolom az írásait.

Még egy sürgős ügy: Bakó Kriszta távozzon a közéletből: Írd alá Te is!
http://www.peticiok.com/tavozz_bako

2016.02.29. 12:48
Krizsa


Ferenc: Meggyőztél. Jó, elküldöm az előadás tervezetet, aminek az első felét már feltettem és láttátok. Egy dolgot szeretnék majd (a szevezőktől) kérni, hogy egy nyomtatott kis füzetet oszthassak szét résztvevőknek. Nem kell mondanom, hogy ingyen. Amit természetesen előre is elküldenék, hogy átnézve engedélyezzék a tartalmát. Ezzel szeretném egy kissé bővíteni az ismeretanyagot, amit közzétehetek. Szükségem volna még, ha tényleg meghívnak, ottalvási lehetőségre, mert a konferencia több napos - s nem kell mondanom, hogy azt is én fizetném - akár előre is.

 

2016.02.29. 12:06
Ferenc

Kedves Kati!

Először is én nem látom oly távolinak a mi szempontjainkat, hogy ez bármiben is befolyásolná azt a véleményemet, hogy amit letettél az asztalra, az ne volna - nagyon is - figyelemre érdemes.

Az MVSZ 2000 óta, mióta kikerült a háttérhatalom irányítása alól, minden állami támogatás nélkül, azonban évente több, mint 100 - fenyegető - perrel a nyakában végzi  munkáját (amennyire erejéből ilyen körülmények között telik) és szervezi meg 2000 óta már a 4. Világkongresszust az összesen 9-ből (1938-ban alakult szervezetről beszélünk). Nem indított most nyelvi konferenciát, mert nincs olyan ember, aki nem finnugrászként felvállalta volna a konferencia szervezését, azonban indít magyar őstörténeti konferenciát, amelynek keretében a nelv (több jelentkező esetén önálló szekcióként) szerepelhetne.

25 perc nem arra való és nem is elég arra, hogy elmondjunk mindent,  de bőségesen elég arra, hogy rávilágítsunk valamire, megnyissunk egy kaput és mégis csak szerepeljen a kongresszuson önállóan a gyöknyelv kérdése.

Az MVSZ azon körülmények között, hogy a kormányzat nyíltan a megsemmisítését szorgalmazza, kiadta a Magyarságtudományi Tanulmányokat (benne számos gyöknyelvészeti írással - http://www.egipatrona.hu/mvsz/index.php/2012-07-30-20-33-02/magyarsagtudomanyi-tanulmanyok) magyar és angol nyelven, elindította a Magyarságtudományi Füzetek sorozatot, amelynek első száma "Hogyan lettünk finnugorok?" címmel jelent meg és nem egyedüliként foglalkozik a nyelvi kérdéssel (http://fejerszovetseg.blogspot.hu/p/magyarsagtudomanyi-fuzetek-megrendelese.html), mindezt egy peták állami támogatás nélkül, tisztviselőinek díjazása nélkül 2000 óta, amióta a Fidesz (meggyőződésem, hogy a folyamatokat nagyvonalakban kezében tartó háttérhatalom tanácsára) megvonta a támogatását és nekilátott a szórvánnyá nyilvánított, azaz nylon-diaszpóra-magyarság kép agyontámogatott "sramli" világtalálkozóinak szervezéséhez (a maradék erő pénzzel történt elszipkázásához külföldön és határainkon belül).

Nem erőltetem, hogy előadj, csupán megismétlem: amennyiben úgy döntesz, hogy előadsz, én messzmenőkig támogatlak, de helyetted és nélküled nem tehetek semmit, mert nem vagyok avatott abban, amit Te egy évtized alatt alkottál.

Továbbra is javaslom minden itt, e honlapon írásokat közlő kutató számára, hogy támogassa a mindennemű hatalomtól, hatalmi ámogaástól mentes MVSZ-t az ezévi konferenciáinak szervezésében, ha ereje, ideje ezt lehetővé teszi, mert haározott meggyőződésem, hogy a magyarságnak van szüksége az utolsó bázisára, az MVSZ-re, s nem az MVSZ-nek a magyarságra, minthogy a magyarság támogatása nélkül ő is múlt lesz, amint számos megnyilvánulásodban a magyarság jövőjét is ecseteled Te magad is.

Zárásképpen egy majd' évtizedes rövid videó az MVSZ "tollából", többek között a finnugor elméletről: https://www.youtube.com/watch?v=zEHI7KtNvKE

Kati! Kérlek, nehogy megsértődj, de hidd el, a legkevésbé sem vagy egyedül ebben az ügyben, aki nem látja a fától (esetleg fáktól) az erdőt!

 

2016.02.29. 09:24
Krizsa

Kiegészítés az utolsó bekezdésemben:

 ...hiszen ahhoz - a hallgatóság részéről is - több hónapos előzetes tájékozódás volna szükséges (és erre való a honlapom).

2016.02.29. 07:51
Krizsa

Kedves Boór Ferenc! Nagyon hálásan köszönöm a segítő készségedet, és az ajánlatodat, hogy  tartsak gyöknyelvészeti előadást a Magyarok Világszövetségének (MVSZ) ez év augusztusi konferenciáján. Tetted ezt annak ellenére, hogy a gyökfelfogásunk különbözik, ami külön nagyon dícséretes (tisztességes) dolog.

Az MVSZ azonban egyáltalán nem foglalkozik a magyar nyelv (szétforgácsolásának, Európából való kiutasításának) kérdésével. Nemcsak az idén, hanem évek óta nem foglalkozik – hiszen magyar nyelvészeti szekciót sem hirdet a konferenciáira. A szomorú tény tehát az, hogy nincs is hova jelentkezzek.

A magyar ÉS BÁRMELY MÁS (finn, az összes sémi, a szakszkrit-dravida, de még a gyöknyelvi állapottól már részben eltávolodott hatalmas SZLÁV nyelvcsalád gyöknyelvészeti kutatásáról azonban – és a honlapomon a téma nyilvános vitafórumáról – én már több, mint 2 éve gondoskodtam. Az Összehasonlító Történeti Gyöknyelvészet a jelenlegi állapotában az összes ragozó és (a kronológiai elődeik), az összes afro-sémi / fenti-sémi nyelv)  kutatásának ad tudományos keretet.

Technikailag is elképzelhetetlen, hogy egy új, nemzetközi tudományág többezer oldalnyi anyagából, annak alapjait egy 25 perces előadás keretében legyek képes prezentálni – hiszen ahhoz több hónapos előtanulmányok szükségesek. Ha módodban áll, hivd fel a figyelmet arra, hogy úgy a magyar, mint bármely természetes ragozó nyelv (a törökfélék is) kutatásának módszertanával a honlapomon lehet megismerkedni... s ugyanott korlátlanul megvitatni is.

2016.02.27. 23:01
varnaijanos

Kati! Nem is tudod, de az "egy Volvós bohóc (ami ugyanaz, mint bármelyik bérmunkás, csak többet kap)" énrám telitalálat. Pont olyan gyárban dolgozok, ahol a Volvo-nak gyártunk, fizetésre sem panaszkodok.

Sajnos mindig az EMBER hiányzik minden összefogásból. Voltam kint tavaly 6 hetet a Németo.-i gyárunkban, ott nem értették a munkások, hogy működő szakszervezet miért nincs nálunk (ide értve az országot is, nem csak a gyárat). Ezért.

Egyébként én nemmel szavaztam az EU-csatlakozásra. A sok birka meg, akik igennel, kimentek nyugatra dolgozni és döntő többségük letelepedni is, ahelyett hogy itthon rendet teremtettünk volna velük együtt.

 

2016.02.27. 18:48
Botond

Talán nem vagyunk birkák, de Kati optimizmusa meg mintha a kibic bátorsága lenne...

A belinkelt anyagokhoz kapcsolódó hozzászólásokkal szerintem ne foglakozzunk, az már nem a mi dolgunk.

 

 

2016.02.27. 18:23
Krizsa

Várnai: "Sajnos itthon szinte csak azok kapnak lehetőséget politikában vagy megmondóemberként, akiknek vagy máshol vannak a gyökerei és ezért gyűlölnek minket, vagy azok, akiknek sehol sincsenek gyökerei és ezért gyűlölnek minket."

"...csak azok kapnak - az oknyomozás hiányzik, János.  Aki KAP, az passzív: ott áll és mástól várja a "megkapást". Tehát aki kap, az egy Volvós bohóc (ami ugyanaz, mint bármelyik bérmunkás, csak többet kap). KI AD neki? Mert az az aktív ágens. Mivel tehát a közéleti megbízott általában csak bohóc = bérmunkás, tökéletesen mindegy, hogy mik a gyökerei, mert helyette pléhből készült automata is lehetne. Akkor meg az sem releváns, hogy "gyűlöl-e", ugyanis aki bármunkás, az nem az érzelmei szerint dolgozik, hanem pénzért. Ilyen szamárságokkal, hogy gyűlölködjön nem foglalkozik... nem is érti, hogy miről beszélsz.

Eddig érthető, amit gagyogok?  Egy lépcsővel feljebb kell az OKOT keresni. Egy lépcsővel feljebb azonban már eleve nincsenek "magyar gyökerek", Hanem csak mega-pénzügyi csoportulások. Európaiak? Vagy nem. Mit számít? Teljesen mindegy. Ez mi a fenéért érdekes nekünk (a magyaroknak)? Vagy ne engedd ki a kezedből a gyeplőt - az EU-ba be se menni / vagy kimenni / vagy úgy tenni, mintha nem is mennél ki, de 5-ből 4- javaslatot megtorpedózol:-)))). :-))))). Vagy törődj bele, hogy igásló vagy. Hiszen azt választottad (45% választópolgár ment oda, ebből 85% választotta az EU-t: az annyi mint 4o%). Mi hiányzik ahhoz, hogy a szemükbe nevessetek?

2016.02.27. 13:48
varnaijanos

Sajnos itthon szinte csak azok kapnak lehetőséget politikában vagy megmondóemberként, akiknek vagy máshol vannak a gyökerei és ezért gyűlölnek minket, vagy azok, akiknek sehol sincsenek gyökerei és ezért gyűlölnek minket.

Nekem már az is siralmas volt, amikor az idei elnöki újévi köszöntőben először Európát és csak utána a magyarokat köszöntötték.

Kati, Te szerencsés vagy ilyen szempontból, Izraelben nem történhetnének hasonlók, vagy ha mégis, akkor annak súlyos következményei lennének. Sajnos mi többnyire birkák vagyunk.

2016.02.27. 11:26
Krizsa

Hűha! A tegnapi 19. órai hozzászólásomat visszavonom. Azóta (utólag) kinyitottam a videot, meg elolvastam az alatta levő szennyáradatot. Fut a tolvaj és kiabál, hogy tolvaj, tolvaj... mintha ő is azt kergetné.

1. A videon csak egy rövidke részlet hallható. FOGALMAM SINCS, hogy ezt nem gúnyosan mondta-e az előadó hölgy? Valóban beleillik a mondanivalójába, vagy csak részben, vagy nem is? Tegyük fel, hogy beleillik (szóval nemcsak szövegkörnyezetéből kiszakított kivágás). Ha nem, akkor ez a magyar (származású, mindenesetre magyarul beszélő hölgy) libagágogása. Amit a (pofa be, vagy azt pofázd, amit mi mondunk) beolvadásra nevelő intézmények (az ált. iskolától kezdve az internet fórumokig):

mint pl. a Nyest,, az Index (ezek az Európai Szkeptikus Társaság magyar szektorának alvállalkozásai) oktat a magyaroknak. Már jó tíz éve. (Wikipedia. Szkeptikus Társaság). Hogy a nemzet fogalom csak egy múlt századi romantikus, a "fejlődést" akadályozó dolog, a nemzeti nyelvek meg úgyis mind ki fognak halni. Életképtelen hülye vagy, hogy nem angolul beszélsz már álmodban is. Na és hogyhogy nem törlik azonnal az életveszélyes fenyegetéseket, uszítást tömegesen tartalmazó - video alatti hozzászólásokat? Mert ott BÉRkommentelők zsidóznak. (Ezt honnan lehet tudni? Onnan, hogy más nem merne ilyeneket odaköpködni. Hisz az ilyesmi - állítólag - büntethető. Csak akkor nem büntetődik, ha pont a tolvaj az, aki a nagytömeggel fut együtt...)

2016.02.26. 19:04
Krizsa

Magyar az! A gyarmatosító Európai Unio "baromra hagyta magát átnevelni" - terméke.

2016.02.26. 18:00
varnaijanos

Az a nő nem magyar.

2016.02.26. 16:54
Botond

Honfoglalás Belső-Ázsiából:

Ha mi magunk állítunk magunkról ilyen butaságokat, mit mondjon egy idegen?

 

2016.02.26. 07:25
Krizsa

Kérem szeretettel! Aki a hivatalos nyelvészetet nem ismeri, de szeretne vitaképessé válni (velük), első közelítésben e célra is a honlapomat javaslom. Van itt, aki - abból - sokmindent jobban tud nálam, de talán nem tudja, hol naivitás, hol csalás, hol kifejezetten parasztvakítás a módszerük. Mi mindent vettek át a sunyi módon a legkülönbözőbb magyar, "délibábosnak" titulált gyökkutatásokból - és természetesen azt is, mint minden egyebet, ok, értelem, tudományos elemzés, bizonyitékok nélkül. A pimasz szakszavaik, amiket ők maguk között sem definiálnak, hiszen gyakran pont ködösítésre lettek kitalálva... (a fonológia - fonetika szembeállítása, mi az a flektálás) stb.

Próbáljunk végre műhelyt teremteni, szemléleteket egyesíteni a magyar nyelv valódi kutatásához.

2016.02.25. 11:07
Krizsa

A "Nyelvészet. És Tudomány" modulomban AKTUÁLIS:  A Nyest az LY fogságában:-). Itt tartunk.

2016.02.24. 19:58
Krizsa

Kösz, de nálam már eléggé rendbetettem (lekicsinyítettem a túl nagy betűidet). Csak egy hozzászólásod ugrott oldalra (ahogy régebben az én szövegközti táblázatkáim, amiket ki kellett vennem). De Imre azt vissza tudja rakni a helyére. Az itteni linkhez én nem tudok hozzászólni, mert egészen más rendszerben dolgozom - persze mindig azt kell nézni, ami összeköt és nem azt, ami szétválaszt:-).

2016.02.24. 19:30
Ferenc

Kati! Innen letölthető a kivonata annak, amiről amott néhány szót felvetettem.  A KR gyökről (és hozadékairól), mint a Honi HuNKöR eurázsiai garmadája ad némi szemelvényt ez a kis táblázatos dogozat: https://drive.google.com/open?id=0B2eX2yV7Hp4dNkdOckkwNnhGdTg. Legyen közkincs, ami nem volt titok eddig sem!


2016.02.22 16:19
Krizsa

„ Ferenc: Ha van kedved, írd már le azokat a sorokat, amiket legutóbb nálam feltettél, de ne 3, hanem 1 szinten levő betűkkel. Akkor nem kellene nekem segítség se, szépen vissza tudnám tenni a helyére az egészet. Én rontottam el, mert kicsinyítve akartam rendezni. (Az emailemet látod.)

2016.02.24. 10:29
Krizsa

Miért is van kiközösítve, Szibériáig repítve a magyar Európa ősnyelvéből? Ébredjünk már fel!

Wikipedia: „A latin nyelv „A latin ábécében eredetileg valószínűleg nem volt D-betű és d-hang, illetve f-, g- és c-hangok sem. A d-, g- és f-hangok az etruszk hatására kerülhettek bele, a c-hang pedig egészen késői fejlemény, amikor az e, i, æ és œ előtt álló k-hangzó c-vé alakult.”

1. Mit jelent az, hogy a C „egészen késői fejlemény”– tegnapi? Mert a latin szavakat azóta, tegnap is, ma is gyártják. 2. Aha, szóval D, G, F valószínűleg nem is volt a (az ókori) latinban, csak etruszk hatásra kerülhettek bele. De érdekes! A finnben a mai napig sincs G, F, C – (B sincs és az S/Sz sem vált két hangra) – továbbá a D is – bizonyíthatóan – későn került bele.) 3. A latin szavakban levő C betűt még a latin óráimon (gimnázium) sem tudta megmondani a nyelvtanár, hogy annakidején C-nek vagy K-nak ejtették-e (Készár-Cézár).

2016.02.23. 19:41
Krizsa

Az MVSZ augusztusi konferenciájával kapcsolatosan: A mitegy 2500 oldalra terjedő, eddig kb. 15.000 szót átvizsgáló-feldolgozó – folyamatosan korrigált és bővített kutatásaimat képtelenség 500 szóban felvázolni. Ez még egy félórás előadásban is nehezen elképzelhető. További nehézséget látok abban, hogy a MVSZ, a 2016 augusztusában megrendezendő konferencián nem is tervez nyelvészeti szekciót. S amennyiben az indoeurópai történeti (benne a finnugor) nyelvészet iránt elkötelezett MTA felügyeletére van szükség, a tervezett előadásom engedélyezése – eleve kizárt.

Augusztus azonban még messze van. Javaslat: arra kérem Önöket, hogy a nyelvészet iránt érdeklődő, a magyar nyelv sorsáért aggódó – a nyelvészethez valamilyen szinten hozzáértő MVSZ tagok látogassák a 2 éve működő honlapomat: //gyoknyelveszet.gportal.hu/gindex.php?pg=36119447

Ott lehet tájékozódni, kritizálni, kérdéseket feltenni, amikre legkésőbb 24 órán belül válaszolni szoktam (hacsak nem utaztam be éppen Magyarországra, 4-5 napra). 2-3 hónap mulva már dönthetnénk arról, hogy az MVSZ helyesnek tartja-e az új nyelvészeti ágazat bemutatását – s hogy ezt a szervezet – az MTA kihagyásával – „fel is tudja vállalni”. Meggyőződésem, hogy a finn, magyar (stb.) gyöknyelvek elismertetését (a megbocsáthatatlan, 150 évi késéssel) csak a sémi nyelvekkel összehasonlítva lehet elérni (mert azok kétséget kizárva gyöknyelvek maradtak).

Magamról: kettős, magyar-izraeli állampolgár, két ELTE (fiz-kém tanári + vegyész) diplomás vagyok. 1981-ben, még a kommunista rezsimben „kiszöktem” a legkisebb gyerekemmel. Egy másik utánam jött, majd itt is született még egy. Eddig 13 leszármazottam él 3 földrészen. Izraelben gyógyszerkutató voltam. Kiegészítő, részben humán tárgyú tanulmányokat már a tel-avivi egyetemen folytattam.

Tisztelettel: Krizsa Katalin – az izraeli nevem: Rachel Krizsa Lax.

2016.02.23. 06:54
Krizsa

A migránsok bokrokon átugráló özönét ugyanaz az Európai Unió szervezte meg, szándékosan, olcsó és muszáj-lesz-szótfogadni munkaerőt beerőltetve, holott már enélkül is munkanélküliség volt. Kikényszerítve, ránkparancsolva, hogy NE védjük a határokat. Az a Róma-Európa, amelyik 2ooo éve gyarmatosít. Amely hamisított, más nyelvekből összelopkodott - sosem volt anyanyelve senkinek - nagybirodalmi mű-nyelvet (ez a latin) erőltetett rá Európa valódi nyelveire. Eredeti íráskultúrájukat máglyára vetve, eredeti nyelvüket felismerhetetlenné téve. Amely kitagadta és Szibériáig száműzte (legalábbis azt taníttatja ma már a magyar elemi iskolákban is - a KM-ben kialakult eredeti szubsztrátnyelvet, a ős-kelta-szláv-magyart. A hatalmas, pompázatos építmények pedig azért nem hatnak meg, mert milliók irtózatos nyomorúsága, csontig kifosztásása tette lehetővé e hivalkodó mega-létesítmények felépítését. 

2016.02.23. 01:12
varnaijanos

Mivel szó volt a migránsokról is pár hónapja és hogy általuk el akarnak törölni minket és történelmünket, ajánlom mindenki figyelmébe az alábbi videót. Franciák készítették, akik szinte semmit nem tudnak rólunk, de még a magyarok is szerepelnek benne, kétszer is:

https://www.youtube.com/watch?v=UkJwXuBXgBI

2016.02.22. 16:19
Krizsa

Ferenc: Ha van kedved, írd már le azokat a sorokat, amiket legutóbb nálam feltettél, de ne 3, hanem 1 szinten levő betűkkel. Akkor nem kellene nekem segítség se, szépen vissza tudnám tenni a helyére az egészet. Én rontottam el, mert kicsinyítve akartam rendezni. (Az emailemet látod.)

2016.02.22. 08:16
Krizsa

Ferenc: Nem érdekes. Esztétikai problémát már én is többször csináltam, pl. én a táblázataimmal, amik a komment helyekre nem valók. Még mindig van egy-két dolog, amit nem tudok kezelni, kijavítani – majd megkérem a főnököt:-).

A fogalom-körökről: Nincs olyan tudományág, amivel megneveznék az agyban létrejövő szövevényes fogalmi hálózatokat – mert lingvisztikai céllal még soha nem végeztek ilyen vizsgálatokat. Például annak igazolására, hogy a Te (és elődeid) fogalom-köreit, de akár a gyöknyelvészet biológiai alapjait megtalálják az agyműködésben.

Én a biológiai bizonyítás (hiányának) problémájából úgy vágom ki magam, hogy ragaszkodom a természetes nyelvek időbeli hangváltozásaihoz. Úgy építettem fel a gyöknyelvészetet, hogy abban csak a valódi hangváltozásokat veszem figyelembe. Olyanokat nem, amiket a hivatalos nyelvtudomány még pluszban hozzásorol a listájához. Annak a primitív feltételezésnnek alapján, hogy ha egy „hangváltozás” két nyelv között manapság (értsd max. 1-3 ezer éve) megfigyelhető, akkor az „szabályos hangváltozás” és a nyelvek őskorától léteznie kellett. Sőt, nemcsak feltételezi, hanem pontosan ezeket kiáltotta ki a mondvacsinált „nyelvcsaládok” alapjának. De ez nagyon hosszú téma...

2016.02.22. 00:39
Ferenc

Tökéletes. Javaslom az őstörténetibe benevezni a cikkedet.

Írtam a KR gyökhöz is, de nem azért, hogy az "agyadra menjek", csupán valóban úgy vélem, hogy ez az egyik legősibb és legösszetettebb emberi fogalomalkotás nyoma, amely talán már a kezdetektől túllépett az egszerű hangutánzáson (persze, hogy az R hang szerepe egyértelmű benne).

 


2016.02.21 09:06
Krizsa

„ A tervezett előadásom témájáról a honlapomon, az ŐSHANGOK, ÖSKÉPEK modulban lehet bevezető összefoglalást olvasni.

2016.02.21. 09:06
Krizsa

A tervezett előadásom témájáról a honlapomon, az ŐSHANGOK, ÖSKÉPEK modulban lehet bevezető összefoglalást olvasni.

2016.02.21. 08:20
Krizsa

Én kutató vagyok, és nem „felelős”. Nem én voltam felelős azért sem, hogy a 2014-es Budaőrsön megrendezett Czuczor konferencia szervezői, még Marácz László támogatásával sem merték engedélyezni, hogy előadást tarthassak. Az ajánlkozásomra még nemet mondani sem mertek: vagyis az első jelentkezésemre semmit nem válaszoltak. A második emailemre már válaszoltak. Az előadás tervét egy szóval sem említve biztosítottak arról, hogy szívesen látnak mint vendéget, a közönség soraiban. Mivel kíváncsi voltam, hogy mi folyik egy ilyen konferencián, OTT IS VOLTAM.

Nem én vagyok a felelős azért sem, hogy a Magyarok Világszövetsége (külhoni bizottság, akár Magyországon kívüli fórumon sem?) nem vállalhatja az indoeurópai történeti – és azon belül a finnugor nyelvészet tudománytalanságára rámutató kutatások nyilvánosságra hozatalát. Mert ahhoz, úgymond, a hivatalos nyelvészetnek elkötelezett MTA felügyeletére szorulnak. Vagy mégsem? Az mindenesetre figyelmeztető jel, hogy a honlapomon 2 éve a nullához konvergál az érdeklődés. Néhányan bemutatták nálam a saját, nyelvészeti rendszerbe nem foglalt elképzelésüket egy-egy részkérdésről. De egyetlen hozzászóló sem szól hozzá, nem vitat, nem kérdez, nem elemez semmit az összehasonlító történeti gyöknyelvészettel kapcsolatban. – Na jó, meglátjuk. Nem rajtam fog múlniJ.

2016.02.20. 22:49
Ferenc

Kati!

Megvárhatod az őstörténeti konferencia felkérő levelét és oda benyújthatsz egy előadás vázlatot, amiben éppen azt fogalmazod meg, hogy legyen elég a finnugor elméletből és foglalja el végre megérdemelt helyét a gyöknyelvészet!

Bejelentkezhesz a Nemzetstratégiai konferenciába is, hiszen a helyes nyelvtörténeti oktatás nem kevesebb, mint stratégiai kérdés.

Csak ne bizonytalankodj, hiszen van mondanivalód. Nyelvi konferenciát azért nem indított az MVSZ, mert nem volt, akit fel tudna kérni a konferencia megszervezésére, mint a többi eseben. Úgy-e érted, hogy MTA-s doktor lett volna, de arról - úgy-e érted, hogy - szó sem lehet.

Ölellek és biztatlak és ott leszek Veled és melletted. Ferenc :)

 

2016.02.20. 21:25
Krizsa

Hm... Dehát ki lenne az én közönségem? Az anyagom nemcsak nagy, hanem sokirányú. Mit állítasak össze belőle - vagyis milyen KÉRDÉSEKRE válaszoljak? Mert a hallgatóság elképzelt kérdéseire kellene válaszolnom. Amíg - az elfogadott, hivatalos történeti nyelvészet ismeretében és ellenében - építgetem az új nyelvészetet, addig tudom, hogy merre haladok.

Keresem az MVSZ a magyar nyelvvel foglalkozó szekcióját, vagy honlapját, de nem találom. A hallgatóságnak legalább egy része a hivatalos nyelvészetet is ismerő (ha azt végzett, akkor "kiugrott") kellene, hogy legyen. Imre honlapja nem nyelvészeti - habár e tekintetben is nyílt. De az aktív résztvevők száma, legalábbis az utóbbi évben, itt is kevés. Az én honlapomat meg nem is ismerik. Még a hivatalosan finnugráló, mocskos stílusú Nyest is megtűrt 4 éven át - ami persze nekem is megérte, mert rengeteget tanultam:-). Arról, hogy mekkora tudománytalan blődség a hivatalos (nemcsak a finnugor) nyelvészet és hogyan lehet megcáfolni pontról-pontra. Arra gondoltam, mi lenne, ha megfordíthatnám a sorrendet? A Szövetség tagjai esetleg tudnának feltenni olyan kérdéseket, amikre érdekelnék a hallgatóságot. Csakhogy arról meg előre kellene tudnom.

2016.02.20. 12:12
Ferenc

Kati és Mindenki!

A csatolókkal megnyiható CALL FOR PAPERS felkérésekben minden olvasható, amit tudni kell.

2016. március 15.-ig ötszáz (500) szavas összefoglaló (ABSTRACT) írandó az előadás kivonataként, amelyet később kell nyomdakész formátumban küldeni, ha a szervezőbizottság elfogadja (amelynek tagja vagyok). @-levél cím: mixvk@mvsz.hu

Áldással: Ferenc


2016.02.20 07:10
Krizsa

„ Köszönöm, Ferenc - ez áttörés lesz:-).

Máris hozzákezdek a bemutatkozó dolgozat megírásához, hiszen annak szoros a határideje. Gondolom, nekem legkésőbb márc. 10.-ig el kell küldenem. Hova? Instrukciókat (megszólítás, a dolgozatnak a nyelvészeten kívüli pl. bemutatkozás? - és körülötte - a témaköre) szintén megköszönök. Az emailem is fent van a honlapomon. Augusztusban tehát, kb 10 napra, Magyarországon leszek.

Krizsa Kati

 

 

 

2016.02.20. 07:10
Krizsa

Köszönöm, Ferenc - ez áttörés lesz:-).

Máris hozzákezdek a bemutatkozó dolgozat megírásához, hiszen annak szoros a határideje. Gondolom, nekem legkésőbb márc. 10.-ig el kell küldenem. Hova? Instrukciókat (megszólítás, a dolgozatnak a nyelvészeten kívüli pl. bemutatkozás? - és körülötte - a témaköre) szintén megköszönök. Az emailem is fent van a honlapomon. Augusztusban tehát, kb 10 napra, Magyarországon leszek.

Krizsa Kati

 

 

2016.02.19. 22:14
Ferenc

Kati és Imre és minden olvasónk, látogatónk!

Nagyon komolyan szólok most hozzátok. Ezen a nyáron lesz a Magarok IX. Világkongresszusa. Számtalan tudományos igényű konferenciát rendezve. A felkérő leveleket a hetekben küldtük ki sorban. Kérlek Benneteket, hogy minél többen jelentkezzetek előadással és főleg Te, Kati!

Csatolom a "CALL FOR PAPERS" címeket:

MIXVK - Kulturális konferencia - Dolgozatkérő levél - Call for Papers

MIXVK - Nemzetstratégiai konferencia - Dolgozatkérő levél

MIXVK - Rovásírás konferencia - Dolgozatkérő levél - Call for Papers

És hamarosan megjelenik az őstörténeti konferencia felkérő levele is, amelynek több szekciója is lesz:

SÉMITÁK, ÁRJÁK ÉS TURÁNIAK címmel - koordinálók: Dr. Aradi Éva, Dr. Bakay Kornél és Dr. Varga Tibor

Rendkívül fontos, hogy benevezzetek. Ami n a rovásírás szabványosításában, úgy a gyöknyelvészetben is kihagyhatatlan lehetőség ez, Kati!

Mint a szervezőbizottság tagja, kérlek, nevezz be cikkel (Okos, megvilágító, figyelemfelkeltő éllel).

A Magyarok IX. Világkongresszusának Nyitókonferenciája - ha a Jóisen is úgy akarja - szülővárosomban, Székesfehérvárott lesz!

Szeretettel: Ferenc (az öreghegyi)

2016.02.19. 14:13
Krizsa

Belenéztem (nem először) a Fejérszövetség honlapjába. (Más komolyabbat meg nem is találtam.) Egy ÓRIÁSI jelentőségű, pozitív dolgot látok a programjukban, azt, hogy fellépnek Magyarország eladása ellen. S most az én szavaimmal: aki a megmaradt magyar földeket ELADJA, bárkinek, bármennyiért – és nem csak magyarázkodás nélkül, bármikor kirámolható bérlőt enged rá – az piszkos csirkefogó. NEM a vevő piszkos csirkefogó, mert a vevő azt veszi meg, ami eladó. Hanem a jogalkotó, és az elfogadó intézmény, amely lehetővé teszi a – gyarmatosítást. Példa: Új-Izrael megalakulásakor az állam vezetői azonnal felfogták, hogy senkinek, még a saját állampolgárainak sem szabad eladnia egy centiméter földet sem. Csak bérbeadni. Mert ha nem így alkották volna meg a törvényt, akkor Izrael Állam max. 15 percig maradt volna fenn. Pl. én 34 éve izraeli állapolgár (is, magyar is) vagyok. A 4-ből 3 izraeli állpolg. leszármazottal és a 9-ből 5 itt született unokával. De még azt a területet sem vásárolhatom meg, amin a házam és a kertem áll. Csak bérelhetem –  elvileg 5o évre. De ha az állam az én területemen bármikor csinálni akar valamit, akkor „menj tovább” – ad helyette cseretelket, cserelakással és kész. Tetszem érteni? Nem volt elég Trianon?

Ezen és a saját honlapomon több, mint 2 éve vagyok fenn, kb. 2500 oldalnyi kutatási anyaggal – a magyar és más természetes, ragozó nyelvek gyökszerkezetéről. Más magyar honlapokon azonban már 4 éve vagyok fenn. Az új tudományág, amit kifejlesztettem, a magyar nyelvvel kapcsolatos minden problémára megoldást ad (hogy hol alakulhatott ki, hogy mekkora csalás volt az ú.n. jövevényszavak és az ismeretlen eredetű szavak „kikiáltása”). Minderre vagy konkrét választ, vagy működő, modern, statisztikus alapú kutatási tervet hoztam. 16 millió magyar él a világon, ebből 10 millió odabent. Volt már legalább egy kerekasztal beszélgetés azzal kapcsolatban, hogy a nyelvészethez valamelyest hozzáértők megvizsgálják az új tudományágban rejlő lehetőséget? NEM VOLT. Pénzbe került volna bárkinek? Nem, eddig is minden költség engem terhelt. Aki kisnyugdíjas vagyok és a jövedelmemet már 15 éve fizikai munkával (kertészkedés) egészítem ki. A véleményem minderről: szégyen.

2016.02.18. 20:45
Krizsa

Ezt nem én, hanem rólam írták... itt: Az aranyhal mozgástere. Ráérünk. http://raerunk.blogrepublik.eu/2014/10/01/az-aranyhal-mozgastere/

Germán és szláv “jövevényszavkra” Krizsa Katalin magyarázata lehet a megoldás, szerinte a PIE-hez, a proto indoeurópai nyelvhez a nagyon lassan változó magyar maradt meg a legközelebb. A magyar, a héber, a finn, a sumér az gyöknyelv, a szláv kicsit még az maradt, a többi nem. Innen van szerinte a sok “átvett” szavunk.  Mi a szó gyök és miért változnak lassan? A “tan” legyen a gyök szó. Tanít, tanár, tanuló, tanári, … rengeteg szó, Katalin szerint szóbokor alapul a szó “gyökén”, képzőkkel, ragokkal. Továbbá, Krizsa Katalin nem tagadja a finnugor rokonságot, csak a 6 mássalhangzó hiánya alapján (ami nincs a finnben, de van a magyarban) a finnekkel a nyelvrokonságunknak úgy a 12 ezer évvel ezelőtti szétválást valószínűsíti. Nem mellékesen a történészeink által kitalált Ural déli őshazában lakó távoli finnugor rokonaink szerint ők Ny-ról vándoroltak a mai szállásterületeikre! Nézz a térképre. Hol él ma a legtöbb finnugor? Itt, a Kárpát-medencében. Szerintem nagyon is sanszos lehet, hogy nem jöttünk mi sehonnan sem.  Krizsa Katalin a magyar és héber alapszavak között 4000 egyezést talált (emlékeztetőül finnugor egyezés van 400)! Nem mellékesen a gyöknyelvészetével az emberi beszéd kialakulásának kezdetéig megy vissza. //gyoknyelveszet.gportal.hu/gindex.php?pg=36119447

2016.02.18. 17:18
Ferenc

Jobb hiján, s többek között 2009. június 16. óta hetente ezt Kati: http://fejerszovetseg.blogspot.hu/p/hetvezer-est.html

Egyelőre ennyire futják lehetőségeink őstörténeti, nyelvi, egészségügyi, irodalmi és közéleti téren. Tudom, nem sok, de kitartóan mindig van valami. Pl. egy apróság, d legalább áttörve a közmédia zárt falait sikerült üzenni nelvi éren is egy röpke - tán egy-ketőnek elgondolkodtató - valamit: https://www.youtube.com/watch?v=Z-pdcsY7xWQ&feature=youtu.be

 

2016.02.18. 14:47
Krizsa

Kösz. Ez nagyon jópofa oldal, végig lehet nevetni.

Csak az a baj, hogy valódi magyar nyelvészet már sehol nincs. És mivel 15o éve "rájuk hagytátok", már az általános iskolában sem létezik. Amióta V.Cs. meghalt, már tényleg sehol. Én ugyan több (csak természetes) nyelvet hasonlítok össze, de nálam is az volt az eredeti cél - az is maradt - hogy a magyar nyelv gyökszerkezetét bizonyítsam. Azt viszont nem lehet úgy bizonyítani, hogy kiállunk a középre: a magyar nyelv a leg.. mert mihez viszonyítva leg-, vagy egyáltalán bármi? A finn és észt nyelv is gyöknyelvek, de ismeri valaki? A többi finnugor meg már rég eloroszosodott, nincs ott már semmi. De VAN 28o millió beszélője az afrikai + a fenti sémi nyelveknek, ahol nem lehet letagadni, hogy 1oo% gyöknyelvek. (Még a török is arabul írt nemrég, meg a fele szókincse is arab volt...) A Fejérszövetség pl. mit csinál?  Nyelvészettel nem foglalkozik, nem tanítja - miért nem?

2016.02.18. 11:46
Ferenc

Kaii! Nem éppen a mi sodrásunkból, de nyelvészkednek mások is. Ide "citálom", mert a magyarázatok hordozzák a történelmi ferdítéseket is.

http://nyelvesztelen.blog.hu/2008/12/15/bestia_curvafia

2016.02.17. 14:23
Ferenc
2016.02.16. 20:14
Krizsa

Nagyon fontos összefglalást tettem fel a "Vicces nyelvészet"-ben a valódi és (az indoeurópai) kamu hangvltozásokról - mindenkinek ajánlom.

2016.02.16. 17:16
Ferenc

Ha már kérded, talán van jobb cím is (ha engen az nem is zavart, de mégis): Székelyek is magyarok

Hmmm?!

2016.02.16. 06:09
Botond

Kedves Feri!

Nem találtam jobb címet ennek a tudósításnak, mert láthatóan nem jut az ötről a hatra, sőt, következtetéseiben zavaros is. Miért?

-Mert a székelyeket még mindig beköltöztetett népességnek tartja, mint ahogy hazai történészeink is általában, akik szerint valamelyik királyunk telepítette oda őket az "államalapítás" után. Ennek semmi alapja sincs, a székelyek már a honfoglalás előtt is Erdélyben éltek. (Sőt, már sokkal azelőtt is.)

-Mert még mindig az írott forrásokat tekinti elsődlegesnek, holott a régészeti leleteket kellene.

-És mert a népesség jelenlétét az elit jelenlétéhez köti. (Vannak dákok - van népesség / nincsenek dákok - nincs népesség. Vannak rómaiak - van népesség / nincsenek rómaiak - nincs népesség, stb.) Ez nyilvánvalóan képtelenség, az igazi nép mindvégig ott lakott, mindegyik uralom alatt, sőt, még az önigazgatás idején is, annak előtte! (Ennek nyomát persze nem a XIV. századi adománylevelekben kell keresni.) Az alapnépesség folyamatos jelenlétét megintcsak a régészeti leletek bizonyítják, persze csak akkor, ha nem kizárólag dák és római leleteket keresgélünk!

Egyszóval komoly lehetőségek állnak még a kutatóink előtt!

 

 

2016.02.15. 21:55
Ferenc

Igen. Ez a pozitív hozadék az újabb  ferdülés alapja. Mindig így volt, van és lesz, ez a baj. Persze, mi már örülünk annak is, hogy nem lett szláv, ami magyar. Nem is azt mondom, hogy nem jó, hogy megidézted, idelhoztad. Dehogyisnem. Éppen, hogy jó, ha világossá tudjuk tenni, hogy hol van már megint a svédcsavar. :) Bizakodjunk, hogy másnak is eszébe jut, hogy

De, hiszen a székely az magyar volt, van és lesz, míg a föld tart!

2016.02.15. 18:24
Botond

"Botár bizonyításait olvasva csak ennyit tudok mondani: hjajjj és még azt is, hogy hajajjj!"

Kedves Feri, köszönöm a hozzászólásodat!

Természetesen igazad van. A székely genetikailag és nyelvileg is magyar, és mindig is az volt.

Vannak azért a tudósításnak pozitív hozadékai is, mint például az az állítás, hogy a székelyföldi helységnevek a jelenlegi feltételezésekkel szemben, "székelység előtti" magyar eredetűek!

Mit ne mondjak, tényleg azok. Már csak a székelyeket kell a helyükre tenni!

2016.02.15. 16:26
Ferenc

Kati! A nyelvi honlapon feszegettem tovább, azaz folytattam az LI/LJ vagy R-L-LY I és J nélkül gondolataimat.

2016.02.15. 15:55
Ferenc

Botár bizonyításait olvasva csak ennyit tudok mondani: hjajjj és még azt is, hogy hajajjj! Állítsunk valamit, ami még elméletnek is gyenge, nemhogy kiindulópontnak: a székelység nem volt székhelyi, hanem késői betelepedő ("A csíki székelyeket a 14. században is csak egyetlen oklevél említi: 1324-ben Károly Róbert király adományozza egy örökös nélkül elhunyt ember itteni birtokát Apor fia Sándornak."), aztán dobjuk fel a kézenfekvőt, hogy Székelyföld lakói már korábban is magyarok voltak (miért, bizonyította valaki, hogy a székelyek nem magyarok voltak bármikor is? És egyébként is, micsoda tudománytalanul megalapozatlan fogalomtömeg, mint "elszékelyesedés" a 14. században (Hjajj!). Aztán az összefüggéstelen "igazság"-ok tömkelege tényekre (létező leletekre) alapozva, hogy a dákok (ők a trabantosok, úgy-e?!) eltüntek, s helyükbe jöttek a gótok (ők meg a nokiások, nem?!).

Az "Árpádok" bejövetele előtti székhelyiek meg bármik lehettek, csak nem székelyek?! Istenem! Valóban furcsa, hogy Botárnak mi lehet a székelységről a fogalma, mitől székely a székely szerinte. S ő a csíki régészek szónoka?! Hjajjajjajjaj! Nagy a baj! Biztos félreértek valamit, úgy-e!? Nem akarom elhinni, hogy ott is itt tartanak. Azt hitem ez csak a városlakóvá vált magyarság privilégiuma.

2016.02.15. 07:00
Krizsa

Várnai és a többiek: Most már átmehetnénk, legalábbis részben, a hosszasabb nyelvi csevegésekre az én nyelvészeti honlapomra is. Például a ragozó nyelvekről. A még az őskoban felragadt első mássalhangzók problémája olyan téma, amit nem lehet röviden megmagyarázni. Mert ha én azt állítom, hogy "mindenki volt délen", de az 8-1o ezer éve lehetett, hogy voltak akkor még a mai értelemben vett nyelvtanok? Nem voltak. Akkor miért ragadtak fel "nyelvtani" előragok? Amit aztán az átvevő eu nyelvűek nem is értettek, hogy minek és el-el-hagyogattak? Hát ez az! De az afrikai ős-nyelvekben is, meg a "fenti-sémi" nyelvekben is, ezek azóta is működnek. Ez is egy hosszabb téma...

2016.02.14. 13:45
Krizsa

Sajnálom, az utánam érdeklődő NYEST hozzászóló érdeklődőknek már nem tudok ott válaszolni, mert 4 évnyi mocskolódás és válaszadási tehetetlenség miatt (a gyöknyelvészet ellen) - kitiltottak. Ez év január 31-én, egyetlen szó nélkül. Ugyanolyan sunyi módon, mint a 4 év alatt mindvégig, amikor számtalan trükköt bevetettek, de nem érdekelt. Miért maradtam mégis ilyen sokáig? Felelősség vállalásból, mert ez az egyetlen magyar "nyelvészeti" honlap. Meg főleg azért is, mert a töménytelen hamisságot ott tanultam meg arról, hogyan "működik" a finnugor, és általában az indoeurópai történeti nyelvészet. Természetesen ma is látom, hogy mit firkálnak... úgyhogy ez nem változott.

Egyúttal másoknak is azt javaslom, hogy OTT IS vállaljanak - kellemetlen - feleősséget a magyar nyelvért!

Várnai: Van értelme annak, amit felvetettél. Mert a sémi viszonyító, műveltető, nyomtékosító, visszaható előragok: K, N, M, H - amik eurázsia szinte az összes ragozó nyelvére felragadtak, tulajdonképpen "feleslegesek" voltak. Már mondtam, hogy a jégkorszakokban mindenki volt a délvidéken... Ezek főleg szó eleji torlódáskor le szoktak esni és a szó értelme mégis hasonló (vagy ugyanaz) maradt.

2016.02.14. 13:19
varnaijanos

Az MB, NG hangpárokkal kapcsolatban érdekességként megemlítem, hogy a rovásírás szabványosításakor a leírásban szerepel olyan lehetőség, hogy az ilyesfajta rovásjelek betűkettőzésekből alakultak ki: MB = BB, (e)MP = PP, (u)NK = (a)K(a)K, (e)NT = T T, stb. Ha ez igaz, nem veti fel, hogy esetleg a szavakban, legalább néha ilyen betűkettőzések másfajta kiejtése miatt van M vagy N hang?

2016.02.13. 19:35
Krizsa

Előszőr is hálásan megköszönök minden kritikát, mert az nekem nagyot tud segíteni. Habár szó sincs arról, hogy mindjárt elfogadnám, de gondolkozok rajta. Először persze: ugyanmár, nem is ért hozzá... de mégis, itt valami nekem se tiszta... Alszok rá egyet: hát tényleg nem tiszta. Példa: forog-e az őr? A fenét, annak a héber ér = éber a rokonszava. De a finnugrászok szerint (és ezzel itt is megkritizáltak), az ör- tőből van (ótörökösen) az őröl, és a meg-őrül is – hogy az is forog. Hát az őr énnálam azóta is ébernek tűnik, de az őrlés valóban forgással jár!... és a csagatáj evril = forgolódik. V! De az nem v ám, hanem valójában w, ami inkább eu, s az evril kiejtése valami euhil. Mert itt az r alig hallatszik, nem a megszokott pergő r. Így már forog! S az őr toldalék nélkül is lehet raccsolt, lágy r? Ezt már nem igazán hiszem... de akkor is megvan a tanulság: jobban oda kell figyelnem az r-ekre, mert annak nem pergő, hanem lágy / raccsolt változatai is vannak – és akkor a szó egészen mást is jelenthet.

Boór Ferenc: „Olyan van, amellyel csak egyetlen: Ly és a Ty.” Válasz: 1. Az Ly = L-i/j, vagyis lényegében L: liuk /ljuk lyuk. Az LK-nak flektált gyökszavai vannak: lak, lék, lik, lok-ni (ez rejtett gyökszó), lök, luk, lüke – és ezeknek bővített szavaik vannak. 2. Ty = T-i/j A tik / tjúk, az egy tojuk madár, mert tojik. A héber tájis = bakkecske, mert „tojásos”. És a tik? A h. tik = táska (tojás van benne).

3. MB, NB probléma: nehézkes kiejtés esetén (msslh. torlódás), valóban kieshet az N/M, de én az ilyesmit – hátha csak két külön szó az – mindig gondosan megvizsgálom. A kétszótagúnál hosszabb, az nem tő- vagy alapszó. A 4. msslh. tehát már nem tartozhat az alapszóhoz, biztos, hogy képző / rag. A toldalékok pedig jöhettek sokkal, akár évezredekkel később is – s az a gyöknyelvészt (az alapszó vizsgálatánál) nem érdekli.

2016.02.13. 15:38
Ferenc

Igen, persze. Pontosan így lehet.

"Van a magyarban olyan mássalhangzó, amivel egyetlen valódi magyar szó (nemcsak pár évtizedes nemzetközi vándor) - sem kezdődhet?"

Olyan van, amellyel csak egyetlen: LY és a TY. ELY-el csakis a KÖR szó ellenpárja (LIK-LUK) kezdődhet, míg a TY hang valószínűleg a legkésőbbi bokrosítás eredménye (vagy nem. Kati?). AZ MB pár viszont számomra egy külön világ, számtalan szó belsejében szerepel vagy így, vagy az M, vagy a B elnyelésével, amint az NG is. Nem lehet, hogy az MB és NG őshang volt hajdan? Szó elején már kiejthetetlen, tehát ott vagy M/N vagy B/G hangként szerepelhetett, míg szó közepén és végén ezerrel találni esetet?!

2016.02.13. 06:32
Krizsa

Mi a jelentősége annak, ha egy nyelvben egyetlen valódi (nemcsak pár évtizedes nemzetközi) szó elején sem lehet valamelyik mássalhangzó? Például a finnben B, D, C, F, G, Z semmiképp nem lehet. Azt jelenti, hogy abban a nyelvben még MA SINCS gyökszavuk. Nemhogy szóbokruk nincs, hanem egyetlen gyökszavuk se. 

Ha egyáltalán nincs is benne az a hang, akkor ostobaság arról fantáziálni, hogy más nyelvekben mire (a P - F-re, a T - Z-re, a D - T-re, stb. változhat, mert az újabb hangokra VISSZAfelé az biztos, hogy nem változik. A D a finnben csak kezdőhangnak nem létezik, de a szavak belsejében már van. Ez is ugyanazt jelenti, csak akkor később, amikor már minden gyökszavuk megvolt, képzőnek / ragnak azért beépült már a D. A héberben egyetlen egy F-fel és V-vel kezdődő szó sincs, de a szavak belsejében már megvannak nekik. Mit jelent ez? Hogy az F-et és a V-t (ami nem a W! az egészen más!), már csak később szedték fel. Van a magyarban olyan mássalhangzó, amivel egyetlen valódi magyar szó (nemcsak pár évtizedes nemzetközi vándor) - sem kezdődhet? NINCS. Ez azt jelenti, hogy az ilyen nyelv - Eurázsia nyelvei között - a legősibb is, meg a legjobban kifejlett is.

HA ezen kívül az első mássalhangzóval kezdődő gyökszavaknak SZÓBOKRAIK is vannak, akkor az a mássalhangzó már nagyon régi, "kultúrákat átívelő"  abban a nyelvben. De azért a "mindenre legyen szóbokor" feltétel már egyetlen nyelvben - a magyarban sem - teljesül. Pl. a JM gyök sose fejlődött ki a magyarban, mert csak egyetlen, az is bővített szava van: jámbor (A jámbor tehát 1oo%, hogy jövevényszó.). A nagyon rosszul hangzó SSz váz sem fejlődött ki a magyarban, mert annak semmilyen szava nincs. Az MB sem, mert annak sincs, egyetlen szava sem.

2016.02.13. 01:20
Ferenc

Arról meg nem is beszélve, hogy hogyan lett a KARA-HUNGIból előbb GREUTHUNGI, majd GREUTVENGI (lásd Jordannes Geticáját a hungok és gótok együttétét nem eléggé elhallgatva!) és a SZÁR-HUNGIKból THERHUNGI, majd THERVINGI, majd THÜRINGI (ez utóbbit általam hozzátoldva).


2016.02.13 01:11
Ferenc

„ Csak megjegyzem, hogy a PILVI a FELHŐ szóval (tetszik vagy sem) rendkívüli módon összecseng (rokonítható). A bokra viszont nem létezik a finnben, csupán a magyarban és a magyarról később leváló nyelvekben (számomra ez a lényeges).

A P-F áthangzást még egy finnugrász is elfogadja. A V-H hangváltás meg éppen a korábban említett hajdani SZARMÁTIÁBÓL elfajuló MAGNA GERMÁNIA területén élő népek nyelvén tetten érhető máig. Pl. HUN-ONE (kiejtése: UAN-WAN), HUNGARI - VÆNGÆRI - VANDÁLI ... ha igaz a logika.

2016.02.13. 01:11
Ferenc

Csak megjegyzem, hogy a PILVI a FELHŐ szóval (tetszik vagy sem) rendkívüli módon összecseng (rokonítható). A bokra viszont nem létezik a finnben, csupán a magyarban és a magyarról később leváló nyelvekben (számomra ez a lényeges).

A P-F áthangzást még egy finnugrász is elfogadja. A V-H hangváltás meg éppen a korábban említett hajdani SZARMÁTIÁBÓL elfajuló MAGNA GERMÁNIA területén élő népek nyelvén tetten érhető máig. Pl. HUN-ONE (kiejtése: UAN-WAN), HUNGARI - VÆNGÆRI - VANDÁLI ... ha igaz a logika.

2016.02.12. 18:52
Krizsa

Várnai: Kétszótagú, ragozatlan szavakat – a más nyelvekkel való összehasonlítás előtt – nem szabad egyből feldarabolni. Akkor sem, ha az a magyarban összetett szónak tűnik. Ezzel csak akkor próbálkozunk, ha egyben semmiképpen nem találunk rokonszót (és akkor sem biztos, hogy jó úton járunk.) Miért nem szabad? Azért, mert az összetettnek látszó kétszótagú még olyan ősi szó is lehet, amely a gyöknyelvekben (nagyon) sokezer éve együtt keletkezett VALAHOL. Úgyse tudod, hogy hol, tehát nem kell azzal törődni, hogy MOST milyen messze van a másik gyöknyelv. (Miért, Szibéria közelebb van, mint a Közel-Kelet, sőt AFRIKA? Nincs közelebb.)

Én először leírom a héber rokonszavakat, aztán Te keresd meg a Tótfalusi etimológiai szótárban: azt fogod látni, hogy az osztják peleg... szóval hogy a magyar / finnugor / héber mind rokon fogalmakból „készítette” el a felhő-felleg fogalmat.

A héber peleh = keresztült ment, pulah = fel van darabolva – FELHŐ.  A héber plagá = csapat  – FELLEG

Megjegyzések:  1. a Tótfalusi cikkelyben sajtóhiba van – te írtad jól: pilvi. 2. A finnugor nyelvek többségében, de az északiakban biztosan, egyáltalán nem lehet sem F, sem G. Szókezdőnek (gyökkezdőnek) azonban az F a héberben sem létezik, helyette mindig P van (a finnugor nyelvekben meg belől is csak P).

2016.02.12. 18:02
varnaijanos

Talán kegyelemdöfés, talán nem a finn-magyar szóegyeztetéseknél a következő. A finn: pilvi jelentése felhő, felleg. Ennek az utóbbi kettőnek bonyolult származtatással, de "finnugor" szónak kellene lennie a magyarban. Mindenki látja és érzi, hogy ezek a fel + hő, fel + lég szavakbóli összetételek. Finnre visszafordítva őket: ylös-lämpö, ylös-ilma. Talált, süllyedt. Vagy nem.

2016.02.11. 17:35
Krizsa

Ja és a germán hangtörvényeknek kb. a fele csak mondvacsinált: kell lenni olyannak is, hát miért ne legyen? M -W: az nem hangváltozás. Hanem? A déli afro-sémi, majd fenti-sémi nyelvek talán a legaltalánosabb előragja a jelent időt nyomatékosító M. Ez egész Eurázsia nyelveiben felragadt nagyon sok szóra. Van még ilyen az N, a H, a K (p-kelta - q-kelta zagyolás:-). Ellenőrzés (hogy igazam van-e?) úgy történik, hogy az ilyen szavaknak ált. van M-nélkül is hasonló értelmű párja. Na, az ilyesmit nevezték el, persze értelmetlenül, szintán "hangváltozásnak".

Miért nem jött rá erre sokezer nyelvész? Mert a sémi nyelvekkel elvből, összeszorított foggal, soha nem hasonlítanak össze semmit. Azt meg miért nem? Mert akkor 5 perc alatt kiderülne, hogy a mű-újgörög és az abból átmásolt mű-latin: 1. a közel-keleti + 2.  az etruszk + 3. az ősszláv-protomagyar nyelvekből lett összelopkodva.

2016.02.11. 16:58
Krizsa

A magyar egy-nek a svéd /norvégen kívül és leginkább az orosz agyin - távolabbról pedig a héber ehad.

2016.02.11. 16:46
varnaijanos

Az emléknyelvvé tétel és eltüntetés az összes "finnugor"-nak besorolt nyelvet és népet érinti. (Minket is.) Sok közülük épp annak köszönheti, hogy még létezik, hogy a magyar-rokonítás miatt odafigyeltünk rájuk. Pl. az "obi-ugorok"-at már teljesen széttelepítették volna enélkül a ruszkik. Így viszont maradtak néhányan. Mutatóba.

A finnekkel kapcsolatban azt akartam mondani, amit itt mutatok, sorra az egyező jelentésű magyar, finn, észt (a finn szomszédja és közeli rokona), lapp, török szavak:

én, minä, mina, mun / mon, men (baskír: min)

te, sinä, sina, don, sen

mi, me, meie / me, mii, biz (de orosz és szláv nyelvekben: мы (mɨ), svéd / norvég: vi és angol: we (germán m → v hangváltás),

és még sorolhatnám, ez csak 3 személyes névmás volt.

A finn szókincs magyar-rokonnak mondott részének nagy része nekem nagyon úgy tűnik, hogy a környező szláv, balti, skandináv, német nyelvekből van összelopkodva.

Másik észrevétel: a magyar egy-nek (edj) melyik inkább rokona, a finn: yksi és észt: üks, vagy a svéd / norvég: ett?

2016.02.10. 17:02
Krizsa

De a német übermensch felfogást és már 2000 évvel korábban a latin über-alles gyarmatosító törekvést (amit az újlatin világgyarmatosítás, ma az e.unió követ), csak az északi „félvadak”, meg az Eu. közepébe beékelődött mégvadabb magyarok kérdőjelezik meg. A szlávoknak már az ókorban sikerült betörni a derekát, belerondítani, mű-latinosítani a nyelvüket is (óegyházi szláv), majdcsak (megint) lebírják őket. Hiába vannak sokan, ha nem elég önállóak... Szóval a művileg összekalapált új-görögből ÁTMÁSOLT mű-latin kultúrát, ami a sumért az istennek se tudja rendesen kiolvasni (mert nem akarja), a rovásokat, a valódi nagykultúrákat máglyára vetette - ma már csak az ilyen makacsok önállóskodása veszélyezteti.  A finn nyelv egyenes leszármazottja, világos, mint a nap, a kelta. Hát akkor nem lesz az - kimondták, hogy nem az és kész. A magyar be legyen olvasztva, mert másoknak is kell az a nagyon jó KM. A nyelve tűnjön el végre az összvissz félmillió, már ki is halt szórvány között, mint tisztázatlan, zagyva eredetű emléknyelv. A népe pedig kifelé, gyere csak, „a jobb kereset reményében” – tányért mosogatni.

2016.02.10. 16:52
Krizsa

Várnai: A TE fogalmat a világ legtöbb nyelvében a régi T, vagy az újabb hangváltozása a D – az ÉN fogalmat az N, vagy az újabb hangváltozása, az M adja vissza. Ezeknek nincs (sincs) koruk és soha nem változnak. A Te azonban az ősi nyelvekben még nem a mai értelemben vett TE volt, hanem bárki / bármi, ami olyasmit csinál, hogy azt a megfigyelő ÉN észreveszi, hatással van rá, fél tőle, vagy éppen el akarja kapni.... Az ÉN az öntudatra ébredés szava, a külső ágens felismerése. A finnugor-minusz magyar szavak többé-kevésbé mind rokoníthatók – elsősorban a kelta / némettel, mert annak a nagyon régi elődei. Persze ez csak akkor látszik, ha olyan mássalhangzókat nézünk, amik a finnben is megvannak, mert B, C, F, G, Z a mai napig sincs nekik. A S és Sz pedig megkülönböztethetetlen, mert a finnben csak egy pösze Sz van. Az északi finnugor nyelvekből ez mind hiányzik, mert ezek pont a későbbi rokonhangok, amik SOSEjutottak fel a távoli északra. A finn pú = fej rokonszava a héber pe = száj (a test fenti, lengedező részéből, a fejből az a lényeg, hogy harapni fog). A finn pee (hosszú e) = fa, a héber efi = faág. Az is fent van és leng. A finnben (a többi északi finnugor nyelvben) egyáltalán nem is lehetett F, mert most sincs. A héberben meg szó-(gyök)-kezdő nem lehetett az F, mert ma sem lehet. Persze, hogy a kelta / német szavak ezrei hasonlítanak, minden más nyelvnél jobban, a finnre! Na és? A finnugor nyelvészet pont arra lett kitalálva, hogy ezt letagadják.

2016.02.10. 15:06
Ferenc

János felvetése telitalálat. Érzésből csupán?

Bocsánat, de megint túl hosszú leszek. Ezen volna mit vizsgálni. Jómagam a germán nyelv változásaiban (mai német-angollá) vélek felfedezni teljesen világos összefüggéseket pl. az ó-magyarban még s-sz-z hangzó a ó germánban (pl. a jut-jütés gót) még sarfesz-ss-reés t-re vált az ősszavakban, majd átkelve az óceánon kivétel nélkül t-th vagy th-d zöngült hanggá ágaznak. A nyelvi bokrosodás szabályossága szinte az uralmi változással követhető, s ez nem lehetett korábbi, mint néhányezer (3-4e) esztendő.

Tegyük ehhez hozzá, ha valaki utánanéz a népek GAR-MADÁ-ja keletkezési időpontjának (időhelyének) és forrásterületének (helyének), akkor arra jut, hogy szinte kivétel nélkül minden észak- és nyugat-európai nép keletkezésének forrása a hajdani VENEDIA-VENÉTIA, Halicstól északra, a Balti tengertől délre, a Kárpát-medencétől észak-keletre. Ezen a területen születnek (vagy inkább születnek újjá - a szó szoros értelmében) a VENDek, kiket sokszor VÓTnak, sőt VÓNnak is jegyeznek, s aztán hol is élnek ma VENDek, avagy elszlávult szlaVÓN szloVÉNek és az ellatinosodott VENÉTek? Ám ez a területe a VANDÁLok országalapító néppé fejlődésének, kiknek országát (mikor a Kárpát-medencébe vonulókként említik a tudohos történészek) WANGARhorumként jegyzik le (időnként minket, pontosabban - szerintük mai - élőhelyünket is beleértve). Ezek a VANDÁL népek nagy kerülővel aztán a Gibraltáron átvonulva hozzák létre az észak-nyugat-afrikai MAGHREBet, s a VANDÁL királyságot, amely Rómaába visszatérve olvadozik aztán fel e népet nyomtalanul (?) tüntetve el a történelmi süllyestőbe. Ezen a (mármint az északi VEND) területen hívnak minket VENGER-nek, míg északabbra a maradvány, s harcosként maradék népecsoportokat, VARANG-VARANGAR-VARÉG népeknek. Ám ugyanez a terület a forrása a GÉTÁkból (Jordannes által) GÓTokká avanzsált népeknek, akik annyiban különböznek csupán a KVÁDoktól, mint a DAHák, DÁKoktól, kiknek hazája GÉTiA volt éppen, míg a részben VARÉG GÓTokból lett DÁNoknak DÁCIA. A JUTok-JÜTök, a VANGARból lett ANGLIvariens VARni és ANGAR és SACHSON népek keletkezési helye is ugyanaz, amint a VARANGból FRANK népeké is,. Sőt, itt születik egy új nép is, kiknek neve nem új, hamár LANGObárd-LOMbárd (nem AVAR, hanem LOM ? - vicces nem, főként annak fényében, hogy a L-ANGobárdból fajult LOMbárddá, de a LOM és AVAR jelentése magyarul mégis annyi, mint az eb fajulása kutyává?). Ezen új nép délre vonulva a Kárpát-medencén (természetesen) keresztül lesz az alapja annak az országnak, mely Atilla halála után nem sokkal UMBRIA központtal LOMBÁRD királyságként foglal helyet a népek palettáján. S, mily csodagyerek ez a történelem? Ugyanonnan az óceánon áthajózó (tehát a brit szigetvilágra gyütt, vagy jött) angol-szászok, pontosabban JUT-JÜT és ANGAR-SACHSONok által alapított hét királyság központját, a későbbi ANGOL királyság alapját, UMBRIÁt alapítják meg. NE feledjük mindezek történnek legfeljebb 100-150 éven belül. Azaz e népek országalapító keletkezése és hegyen-völgyön átvonulásos térhódítása mindössze 100-150 évet vett igébnybe, miközben mindnek szüleési helye a hajdani SARMATIA legnyugatibb, részben GERMANIA, részben VENETIA néven említett területe.

Fonalat nem tévesztve tehát, dánok, türingek (therving-gót), angolok, dana-dán dákok (jutok), szászok, svábok vagy svébek (korábban suebek az eurázsiai pusztán mindenütt, ahol alani, dahae, danae, /massa/getae schytae népek éltek), frankok, burgundok, hispán katalánok, anadalúzok, loangobárd-longobár-lombárdok, gepidákok szülőhelye egy (a mai tuDOhOS történelemben), ráadásul a szétröppenés évszázada is egy: az ötödik! Azaz a finn és germán nyelvek rokonságának - bizton - van létjogosultsága, gyökere (nem oly' messzi a érben és időben sem, amint a Kárpát-medencében őshonos magyar néppel rokonság elméletében pocsolyázók által erőltetett)

2016.02.10. 01:28
varnaijanos

Ismét csak nem kötekedve, de az ős-finnugor szó miatt. Én úgy látom, van néhány olyan elem a nyelvben, ami nem nagyon tud változni. Ilyennek tartom a személyes névmásokat, mert naponta és gyakran használjuk. Ezeket megvizsgálva a finn(ugor) a magyartól eléggé távol áll, a törökkel viszont (egészen) közelebbi rokon. Nem ismerem a finn nyelvet, de amennyi szót eddig láttam/hallottam belőle, annak a magyar-rokon részének egy jó része germánoktól is származhatna. A finn: puu szónak talán közelebbi párja a német: baum, mint a magyar: fa. A finn: tyttöö is egy az egyben a német: tochter megfelelője (mindkettő jelentése: lánya valakinek), és még sorolhatnám.

2016.02.09. 18:50
Krizsa

Szerintem Európa szubsztrátnyelve volt a közös KM őskelta-ősszláv-ősmagyar. De még ez előtt kb. 1o ooo ezer (és nem 3-4 ezer) évvel az ős-finnugor volt Európában, akik a középső jégkorszakban szintén lementek a délvidékre és onnan Ázsia felé - nyomták őket az erősebbek - északra.

Persze, hogy indokolt volna az EU szubsztrátnyelvet magyarnak nevezni, mert az a legautentikusabb, a végig töretlenül, helyben továbbfejlődő, helyben is maradó örökös. Ennek csak az mond ellent, hogy amit több, mint ezer éve nem neveztek még ezen a néven: magyarnak, arra egyből rá lehet fogni, hogy "tudománytalan". Szerintem küzdeni kell a töröknek való "eladás" (figyelj oda, megint ez megy!), és a szláv jövevénycunami ellen. Mert a finnugrálás annyira mondvacsinált, HAZUG tan - és annyira régi nyelvállapotuk van még ma is - hogy azzal nincs is lehet mit kezdeni.

Kb. 2 ezer éve még nem voltak meg a mai nyelvtanok, tehát a nyelvek elsősorban a rövid mássalhangzó vázak szavaiból álltak. EZÉRT jogos feltételezni, hogy Eurázsia nem forró égövét KM nyelv népesítette be. (A forró égövét már az északiakkal nem (alig) keveredett afrikaiak, akik a Közel-Keltere felérkezve, ott folyton túlzsúfolódva, már egyenesen Dél-Ázsia felé mentek tovább.)

Tetszett a Mészáros Gyuláról (a CSUVAS hazugság áradatról) feltett cikk - hát persze! Akik pedig az utolsó népvándorláskor visszaáramlottak a KM-be, persze hogy mind kvázi-(majdnem)-magyar, épphogy ragozni kezdő nyelvűek voltak. Az egyik legnagyobb baj az, hogy a korai LATIN-izé írásemlékeinket idegen (német, szláv) nyelvű egyházi akárkik firkálták. Ráadásul a magyar nyelvhez még egyáltalán nem illesztett, korcs mű-latin mű-betűkészlettel - és ezért szerintem alig értékelhetőek. ENNYIT változott azóta a magyar nyelv? Frászkarikát...

2016.02.07. 16:25
Krizsa

Gyorsan menj át a Gyöknyelvészet, VICCES NYELVÉSZET-be. Becsszó, megéri!

//gyoknyelveszet.gportal.hu/gindex.php?pg=36878670

 

2016.02.06. 16:36
Botond

Természetesen a füzéri várat is a Habsburgok tették tönkre:

"1676-ban a császári katonaság lakhatatlanná tette és elhagyta." (Wikipédia)

Isten áldja meg azokat, akik helyreállították!

2016.02.06. 16:23
Krizsa

Jaj, nagyszerű ez a füzéri vár. Én még képen se láttam.

2016.02.06. 09:37
Botond
2016.02.06. 06:53
Botond

Adalék török jövevényszavainkhoz: "Mészáros Gyula, aki a Nemzetközi Közép- és Kelet-Ázsiai Társaság Magyar Bizottságának megbízásából a Magyar Tudományos Akadémia támogatásával személyesen is járt Csuvasföldön, sőt éveket (1906 és 1908 között) töltött a csuvasok között, számunkra nagyon érdekes tapasztalatokat fogalmazott meg,.."

„A Volga-szegletbeli csuvasság kérdése, egy-két évtizedre visszamenőleg, szintén elejétől-végig rejtély volt. Sőt egész a közelmúlt esztendőkig bezárólag az volt. A csuvas nyelvet is, a maga egész terjedelmében, könnyed kézmozdulattal, szintén a túl tágra bővített török nyelvhatárokon belül igyekeztek elhelyezni. . . . A csuvas és magyar-nyelvi párhuzamok eredettörténetének megvilágítása szempontjából egy mondvacsinált 'ó-bulgár' (vagy máskép 'ó-csuvas') nyelv feltételezéséhez folyamodtak. . . . Magam is e gyökerestül téves elmélet akadémiai képviselőinek unszolása s támogatása következtében jutottam azon helyzetbe, hogy a csuvas kérdés részletes tanulmányozása céljából a csuvasság nyelvterületére vagy máskép szólva a honfoglalás előtti magyar maradékok egykori településhelyeire nyerhettem néhány évre szóló kiküldetést.

Helyszíni kutatásaim, s azok eredményei során a több mint ezer esztendős rejtélyt elborító köd oszladozni kezdett. A csuvas nyelv szótári anyagában minél mélyebbre sikerült behatolni, a jelenségnek képe annál élesebb körvonalakban bontakozott elő. Az ó-bulgár elemek gyanánt feltüntetni szándékolt állítólagos ó-török elemeknek az ú.n. (s önmagában véve is bizonytalan) törökség szótári anyagával semminémű közössége sem volt igazolható többé. E régi török elemeknek hirdetett magyarhoz hasonló csuvas-nyelvbéli szók nem szótárakba temetkező nyelvészek által elképzelt üres párhuzamok voltak, hanem végül is az élő magyar nyelv egykori legsajátabb készségéből eredő színtiszta maradványainak bizonyultak. . . .

Előítéletmentes elemző vizsgálat világossága mellett a csuvas nyelv élő szókincsébe beágyazódott ezen állítólagos idegen elemek most már a maguk közérthető tiszta hangján szólamlanak meg. Évekig tartó tévúton járás után elvégre rá kellett ébredni a megdöbbentően egyszerű igazságra. Ezek az állítólagos 'idegen' elemek nem mások, mint a mi elveszettnek tartott magyar eleink ajkáról elhullajtott ősrégi saját szavaink.

Első nyomok ezek íme, abban az időverte gyepes, mohos néptemetőben, hol a Keleten rekedt magyar töredékek utolsó emberrétege elsüllyedt . . .

(Kánnai Zoltán: Néhány szó a kazárokról)

 

2016.02.05. 22:28
Krizsa

Pár napja: MEGVAN az ősnyelv:

On the Universal Structure of Human Lexical Semantics. Ezt keressed. A matekos statisztikai levezetését én sem értem, olyan cikket keressetek, ami szöveges (angol). Én se fordítottam még le, de nagyjából értem. Ez az.

Én is hangok, tőszavak, mássalhangzó vázak és kettesével kapcsolódásuk statisztikájával jutottam a gy.nyelvészet megalapozáshoz, persze kis-kézi módszerekkel - ami benne van a könyvemen is, de a következtetések nincsenek. Mert azt még sose szedtem össze érthető megfogalmazásban. Szóval amit én csináltam két-három nyelvre, olyasmit csináltak a számítógépesek sokszázra:-).

De azt, hogy mindez a külvilág hangzataiból került bele az agyunkba, hogy örökletes, a törzs-ismeretanyagunk tanulás nélküli, még senki nem mondta rajtam kívül.

2016.02.05. 19:03
Krizsa

Minden őshanggal képezett 1 és 2 szótagú szó KM ősszó, máshol mindenhol VIVIMÉNY. Miért pont a KM? Mert a nagy jégkorszakok idején csak a jéghatár alatt lehetett túlélni - és a KM felső hegyvidéke volt a jéghatár. A beláthatatlan időben már meglevő őshangok: a nem lágy H, K, N, P. A nagyon régen meglevő magánhangzók, talán tizen-húsz ezer éve: A, E, I. Az O és U fiatalabbak, de azért sokezer évesek.

Sokezer éve már biztosan megvolt az S/Sz (még nem vált szét két hangra), a C/Cs= TSz/S, a D (talán), a B nem mindenhol, inkább csak a délvidéken, helyette P volt / az F 3-4 ezer éve szinte sehol, helyette csak P / a G még 2-3 ezer éve is kevés nyelvben volt (hehe, törökök). Az M és L 6-7 ezer éve már valszeg megvolt / de a nehezen kiejthető, pergetett R még fiatalabb - habár a raccsolt változatai valszeg sokkal korábban is megvolt.

Ismét a magánhangzók: az Ö és Ü még azokban a nyelvekben is csak 1-4 ezer éves, ahol egyáltalán létezik (hehe, törökök). A Gy=Dj, Ly, Ny, Ty csak meglágyult hangok, vagy van, vagy nincs, nem érdekes.

Egyszóval: NEM JÖTTÜNK MI SEHONNAN. Innen mentek...

2016.02.05. 16:43
Ferenc

Ez igen. Minden elismerésem Jánosé. Hozzáteszem: ha hozzátenné, tennénk, tenné valaki az egyértelműen rokon magyar-bolgár szavakat, akkor méginkább kitűnnék, hogy a közös szókincs magvas többsége nem csupán magyar-türk-török, hanem bolgár-magyar-türk-török egyben. S akkor a folytatásra, további kiterjesztésre is lenne további ké(s)zenfekvő ötlet, bizonyosra veszem.

Mindamellett ez az írás is megerősített engem abban, hogy lassan elgondolkozhatnánk azon, hogy egy új kategóriát vezessünk be a nyelvtudományok kutatásába: a Kárpát-medencéből VIVEVÉNY szavak (fogalmak) gyűjteménye. :) Biztos vagyok benne, hogy 3-nál több eleme lenne, ha meggondolom, hogy már - csökött nyelvi ismeretem alapján - magam is fel tudok sorolni legalább 5 több mint gyanúsan ilyen elemet: ÚR, KÖR(-KERT, ~KERESZT), HAZA-HÁZ, ÁR-VÍZ, FÖLD, ... az uborkáról már nem is beszéve :)))

2016.02.05. 08:03
Krizsa

Na kérem! Létezik komoly nyelvészeti kutatás (a hivatalos történeti nyelvészet semmilyen szinten nem az)

a szorosan vett gyökVÁZ kutatáson kívül is: Várnai. A tanulmány, amit feltett legalább egy éven át boncolgatható, mert első olvasásra is rengeteg helyes következtetést tartalmaz. A legfőbb különbség köztünk abban a - "hiteles akarok maradni" - megközelítésemben rejlik, hogy én olyan nyelvekkel nem foglalkozom, amiket nem beszélek, de legkevesebb nem olvasom fonetikusan is! szabadon + a nyelvtanuknak legalább az alapjait nem ismerem. S ezzel én nagyon beszűkítem a vizsgálódásom lehetőségeit? AZ BIZTOS.

Itt én most becsukom a számat és arra kérem (elsőrban Várnait, de bárki mást), hogy minden, az ő szemszögéből fontos ellentmondásokra, helytelen nézeteimre felhívja a figyelmemet, vagyis bírálni azt, amit én csinálok.

2016.02.04. 19:11
Krizsa

Egyúttal szíves elnézést kérek mindenkitől, aki a magyar szavakat másképp elemezve, másféle következtetéseket is levon. Én a történelmi érveket, a mondák valószínűleg reális alapját, a vallási, akár ősvallási magyarázatokat nem azért nem veszem figyelembe, mintha elvetném. Csak nyelvészeti eszközökkel ilyesmit nem lehet bebizonyítani.

Én önálló, új nyelvészeti ágazatot hoztam létre. Ezzel a RAGOZÓ nyelveknek (finn, magyar, szlávok, stb.) a sémi nyelvekhez hasonló, ott ma is meglevő gyökszerkezetét kutatom. Miért lehet ezt megtenni? Azért, mert az eredetileg afro-sémi nyelvek (sokezer, akár 20 ezer évvel ezelőtt) megelőzték a nyelvfejlődésben a ragozókat - pontosabban a ragozók "hagyták el" a sémi mintát. Ez azonban nem jelenti azt, hogy az addig már megcsinált FLEKTÁLT gyökszavaikat (pl. szál, szél, szil-fa, szól, szől, szül (eltávolít) - valaha is kidobálták, vagy elfelejtették volna! Csak elkezdtek a szóvégeken láncragozni, majd a nyelvtanukat is a ragozásra alapozták. (A sémi nyelvek viszont a nyelvtanozást is jórészt magánhangzók csereberélésével oldják meg és mind a mai napig nagyon keveset ragoznak.) Akkor szerintem a "magyar" nem is lehet a világ ősnyelve? Hát az előemberig (vagy a majomig:-) visszamenve - nem lehet. De pl. 20 ezer éves, az talán lehetne. Csak arra kell vigyázni, hogy egy ilyen ősnyelvet ne nevezzünk "magyarnak" - mert még senki nem nevezte semminek. Mert akkor belekötnek (és igazuk is van), hogy tudománytalan dolgot állítunk.   

2016.02.03. 20:25
Krizsa

Várnai: Elvben tudok róla, hogy az orosz és az ó-ind nyelvek hasonlóak. Akkor a szláv mégse... KM környék eredetű? Azt gondolom, hogy a nyugati és a keleti szláv nyelvek vándorútja egészen más volt.

Az ind. előnyelveknek attól még nagyon sok közük lehet a magyar valamikori előnyelvéhez / vagy ezen az elven a finnugoroknak se volna semmi köze, mert ott a mássalhangzók 1/3-a egyáltalán nincs is meg. Az északi finnes nyelvekben a MAI NAPIG sincs. A tanulság szerintem az, hogy a nyelvek kialakulása sokkal több, mint 6 ezer év, de még 16 ezernél is több. S hogy a jégkorszakokban szinte mindenki volt a délvidéken is. Még a "finnesek" is. Csakhogy ezeknek a le-, felvándorlásoknak már tényleg nincs olyan nyomuk, leleteik, amelyekből bármilyen nyelvre lehetne következtetni. Aztán jött az utolsó "AZ özönvíz" (Atlanti beáramlás) és a tenger fenekére süllyedt még az is, ami fennmaradt volna. Utána pedig Mezo és környéke, meg a Fekete-tenger és környéke kb. 3ooo éven át száradt fel - ennyi időre elvágva az Eu-ba visszvezető útvonalakat.

2016.02.03. 17:05
Krizsa

Engem csak azzal lehet megbántani, ha senki nem von kétségbe semmit, mert akkor magamra maradok. S bár a képességeimben eléggé megbízok:-)), kritika és kétségbevonás nélkül gyakran csak 3 év mulva jövök rá olyasmire, amit egy paprikás hozzászólás azonnal ajándékba adhatna.

2016.02.03. 16:45
varnaijanos

Kati, remélem nem bántottalak meg, nem akartam kétségbe vonni az állításaidat.

Egyébként tudsz valamennyit oroszul, meglepődnél, hogy a szanszkrit szókincsének egy része mennyire hasonlít az oroszra.

A tamil nyelvvel pedig magyar szempontból szerintem nem érdemes foglalkozni. A dravida nyelvek közé tartozik, ami az indo-árja hinduk előtti indiai lakosság ragozó nyelve. Rengeteg szót vettek át tőlük a hinduk. Viszont a szókincs nagyon nagy részének a magyarhoz semmi köze, a hangtanában is nagyon eltér: hiányoznak belőle az s-hangok (s, sz, c, zs, stb.) kivéve a "selyp cs" hangot.

2016.01.29. 12:11
Krizsa

Már két éve, hogy itt alig merek megnyikkanni, mivel ez egy történelmi fórum - amihez nem értek, és itt szerintem zavarok. Csakhogy a magyar nyelv MEGŐRZÉSE és a szégyentelen finnugor zagy tagadása volna a fő cél. Ha Téged is bánt, hogy offoljál egy másmilyen fórumon, menj át énhozzám vitakozni. Ha viszont a közös cél a legfontosabb (Imrét nem zavarom), akkor meg reagáljál bármelyiken.

2016.01.29. 05:35
Krizsa

Á, bocs, úgy értettem (de nem úgy írtam), hogy számomra, meg a magyar nyelvűek 99,9%-ának számára csak egy olyan nyelv van, ami kétezer éve változatlan. Amiről még akkor is elérhetők vagy igazolhatók az információk, ha nem ismerik - mert keresztény pap van elég és azok mind tudnak valamennyit héberül. Mondjuk ha érdekel, hogy én abrakabrát írkálok-e ezügyben, vagy pontos szótári adatokat, azt azért elég könnyű bárkinek ellenőrizni (ellenőriztetni).

Persze ellenőrzésre a Wiki nem jó. Mert a "nyugati" (értsd latin-angol érdekeltségű) világ szemérmetlenül, pofátlanul össze-vissza hazudik arról a nyelvről, amiből az újgörög-latin-műnyelveket összeeszkábálták - majd a forrásnépet szétkergették. Még azóta sem képesek felfogni, hogy a zsidók a 2ooo év alatt (a vallás köpenyébe burkolózva) egy percre sem felejtették el a nyelvüket. És most még vissza is kerültek! Hát ez nem sikerült. A "nyugati civilizáció" leleplezése innentől már csak másodpercek kérdése maradt: Ami el tud romolni, az végül el is fog. A véletlen, aki idejött férjhez - én lettem:-). A véletlenül dupla kultúrájú is - és engem tökéletesen nem érdekel, hogy melyik oldal mit szeretne bizonyítani, vagy megtiltani. Véletlenül már van internet is, stb. Csakhát én sajnos nem tudok szanszkrit dravida nyelvcsaládból egyet sem. KÍNAI is nagyon kellene, meg kóreai is, mert a sumér (azt hiszem, nem biztos) pont arrafelé terjedt tovább. Ezért is kellene nagyon, hogy legyenek végre folytatóim... én jónéhány nyelvet ismerek, 5-öt jól, 3-at gyengén. Dehát az én életembe már nem fér bele több.

2016.01.29. 01:12
varnaijanos

Népnevek esetében, mint a szláv is, szerintem szinte sosem lehet egyértelműen eldönteni, hogy eredetileg mi volt a jelentésük. Emlékeim szerint az első olyan adat, amit teljesen biztosan a mai szláv népekre értelmezett szláv szó, Szent Cirilltől (vagy Metódtól?) maradt fenn egy szövegben, ahol arról van szó, hogy a kereszténység terjesztését a nép saját SZAVAIVAL végzik. Ennek a megfelelője volt a ma kb. SZLOVÉN-ként átírható szó. Tehát szláv = szó. De ha ez igaz, akkor is még mindig csak karcolgatjuk a felszínt, mert a "szláv" szónak a szláv nyelvekben van néhány más jelentése is. Nem szláv nyelvekben pedig ki tudja mennyi. És a szláv = latin: sclavus szavak összevetése is későbbi fejlemény.

Katinak: tudok még két olyan nyelvet, aminek a mai értelme és kiejtése kb. ugyanaz, mint 2000 évvel ezelőtt: a szanszkrit és a tamil. Mindkettő a tágabban értelmezett Indiában található, ezért kevésbé ismerjük őket. A szanszkrit olyan műnyelv, amit vallási célra hoztak létre, de a nem vallási szókincsét a hindu népek létező nyelvéből vették. (Ebben egyezik az óbolgárral = óegyházi szlávval, ami göröggel kevert bolgár-szláv és a kopttal, ami göröggel erősen kevert egyiptomi.) A szanszkritot ma még néhány ezer vagy néhány tízezer pap beszéli, de senkinek sem anyanyelve. Mint a latin.

A tamil iskolásgyerekek pedig a kétezer éves írott szövegeket folyékonyan olvassák saját nyelvükön.

 

2016.01.28. 08:12
Krizsa

Üdvözlöm, Feri!

Mivel én szótári adatokkal dolgozom, amiket kimásolok, és nem változtatok, az Összehasonlító történeti gyöknyelvészetet (ÖGy) nem tudom egybevetni más gondolatmenettel. A konkrét példánál még azért sem, mert én csak bedobtam egy pontosan „szláv”-nak kiejtett héber madárnevet. Ami nem kizárt ugyan, hogy köze legyen a népnévhez, de ennyi nem elég ahhoz, hogy etimológiát állítsak fel rá. Ahhoz több (minél több) nyelvből kellene hasonló szóalakra, hasonló értelemmel rábukkanni – a szótárban. Még ez sem elég, mert annak a nyelvnek, aminek a szótárát előveszem, a nyelvtanát is ismernem kell. Legalább az alapokat. Máskép hogyan tudnám eldönteni, hogy a szó eleje / vége csak egy elő-, utórag-e, vagy hozzá is tartozik a szóhoz?

Pedig betűre így is írják a szláw-ot – a héber ugyanolyan fonetikus nyelv, mint a magyar. Nem kell törni a fejünket, hogyan kell kimondani (mint az angolnál). Van tehát két prímán fonetikus gyöknyelvem. Mivel tudom még összehasonlítani a magyar szavakat? Harmadik gyöknyelvként: a finnel. Miután a finnugor nyelvészet akarom leginkább összedönteni, muszáj volt egy kicsit beletanulnom. Főleg az írott szöveg helyes kiejtését – mert az ÖGy-ben mindent a kiejtésre alapozunk. Egy szláv nyelvet is ismerek (ezek már nem gyöknyelvek, de azok voltak) – az oroszt. Tudok még angolul és németül – beszélgetni már nem, de olvasni nem probléma. Mindebből az következik, hogy csak olyan mai nyelvekkel foglalkozom, ahol biztosan tudhatom, hogy abban a szóban L vagy R / H vagy G / P, B vagy F, stb. van a KIEJTÉSBEN. De azt nem tudhatom, hogy sokszáz éve mi volt a kiejtés? Azt, nem. Még akkor sem, ha maradtak fenn régi írások – a legtöbb nyelvnél nem maradtak.

Egyetlen nyelv van, aminek a mai értelme és kiejtése 90%-ban ugyanaz, mint a 2000 évvel ezelőtt:: a héber. Mert az államalapításkor direkt az Ószövetség nyelvezetét vették újra használatba. (Bizonyíték, hogy az eredeti Ószövetséget itt bárki elolvassa és megérti.) A magyarhoz 1000 éves a tömegesebb íráslelet. De sajnos csak a szerencsétlen latin betűkészlettel – néhányról még ma sem tudjuk, milyen hangot jelentett. A finn írás (az a legrégibb a FN „csomagból”): 400 éves. Eredeti szláv írás meg nem is létezik, mert az első forrás – i.u. 900 – már a görög / mű-latinozással összepancsolt óegyházi szláv volt. Szóval én, a tévedéseket elkerülni igyekezvén, elég merev szabályokat állítottam fel és aszerint dologozom.

2016.01.27. 23:51
Ferenc

ejtettek nem ejetesítetek :)


2016.01.27 23:40
Ferenc

„ Mondok Neked valami mást, Kati!
Először is: keressük annak a szónak és fogalomnak az eredetét, amelyet ma úgy ejtenek Európában, hogy SZLÁV, s amelet úgy írnak le latin betűkkel, hogy SLAV.

Kezdjük a hangzással, a kiejtett szóval! Minthogy a fogalom kialakulásakor nem tudjuk, hogy hangzott e szó, kénytelenek vagyunk a a világ azon nyelvén gyökeret keresni, amelyik őrző és gyöknyelv (nem szótár nyelv), tehát magyarul. Az -ÁB, -ÁV végződés (nemcsak az ó-magyar nyelvben, hanem más nyelvekben is) TÖRZS értelmű. A szó elején taláható SZL párosról, ha azt felételezzük, hogy ez a szlávoknál és a legtöbb hajlító nyelvben egy kihagyott magánhangzóval ősgyökeres, akkor a SZ@L gyökhöz jutunk. S, ha @ hang eredetét az ó-magyarbol szervesen alakuló hangzásegyeztetés szabályai szerint keressük, akkor az Á hangot sejtjük a SZ@L-ban. Tehát a forrás lehet, hogy SZÁLÁV, vagy SZÁLÁB. Az L helyén könnyen elképzelhető, hogy hajdan R hang állt, tehát a változatok: SZÁRÁV és SZÁRÁB-ra bővülnek. Ezesetben azonban a szó forrása értelmezve a SZÁR-SZÁL gyököt is legalább az ókorig visszmenő érelemben: SZÁR-SZÁL ~ fehér, fejér, fényes, fennséges, magasságos, mint a HAR szó i. És számtalan példa van arra, hogy az egyes népek (pl. görög) a számukra kevésbé kiejthető H hang helyérre TH-TSZ hangot ejetesítetek (pl. HARGITA ~ THARGITA+OSZ, avagy más népek pedig V hangot, ha a H hangot egy U, vagy E követte (lásd, hogyan is lett a HUNGAR-ból VENGER, majd VANDÁL /raccsolva/, avagy (pl. keleti gótok - szerintem fehér gótok esetén) a SZÁRHUNGÁR-ból, SZER-VENGer, majd THERVING, majd TÜRING. Összefoglalva: lehetet a SZLÁV szó forrása a nép nyelvén: FEHÉR TÖRZS (s valóban, a valah volt HÁRVÓT-ból lett HORVÁTok FEHÉR ága ott élt, ahova azt festik a történészek, hogy a SZLÁVok őshazája (HALICS-BELORUSSZIA). S mit is jelent a BJELO, ha russz is ma?

Folytassuk az írással, amely - mint tudjuk - latinul maradhatott fenn leginkább Európában! Írjuk le a SZLÁVot latinosan: SLAVVS, ám tudjuk, hogy ott szerepelt és társult az a bizonyos (közhelyként is használt) szolga fogalom is, azaz: SCLAVVS. Sajnos van egy rossz sejésem, hogy a latin előkelőségeknél szolgaságot tmegbízható hűséggel is vállalt erős, bátor, belső őrség (igazi ókorabeli szolga) nevét is láthatjuk ebben a betűrendben: SCLVVUS~SCVLVUS~SICVLVS !!!

Tetszik vagy sem, az érzésem az, hogy ez (IS) lehet a fogalom, a kifejezés gyökere! Szerintem nagyon is meggondolandó mindkettő. Nyomos történelmi okunk van erre.

Ölellek az Új Esztendőben!

2016.01.27. 23:40
Ferenc

Mondok Neked valami mást, Kati!
Először is: keressük annak a szónak és fogalomnak az eredetét, amelyet ma úgy ejtenek Európában, hogy SZLÁV, s amelyet úgy írnak le latin betűkkel, hogy SLAV.

Kezdjük a hangzással, a kiejtett szóval! Minthogy a fogalom kialakulásakor nem tudjuk, hogy hangzott e szó, kénytelenek vagyunk a világ azon nyelvén gyökeret keresni, amelyik őrző és gyöknyelv (nem szótár nyelv), tehát magyarul. Az -ÁB, -ÁV végződés (nemcsak az ó-magyar nyelvben, hanem más nyelvekben is) TÖRZS értelmű. A szó elején taláható SZL párosról, ha azt felételezzük, hogy ez a szlávoknál és a legtöbb hajlító nyelvben egy kihagyott magánhangzóval ősgyökeres, akkor a SZ@L gyökhöz jutunk. S, ha @ hang eredetét az ó-magyarbol szervesen alakuló hangzásegyeztetés szabályai szerint keressük, akkor az Á hangot sejtjük a SZ@L-ban. Tehát a forrás lehet, hogy SZÁLÁV, vagy SZÁLÁB. Az L helyén könnyen elképzelhető, hogy hajdan R hang állt, tehát a változatok: SZÁRÁV és SZÁRÁB-ra bővülnek. Ezesetben azonban a szó forrása értelmezve a SZÁR-SZÁL gyököt is legalább az ókorig visszmenő érelemben: SZÁR-SZÁL ~ fehér, fejér, fényes, fennséges, magasságos, mint a HAR szó i. És számtalan példa van arra, hogy az egyes népek (pl. görög) a számukra kevésbé kiejthető H hang helyérre TH-TSZ hangot ejetesítetek (pl. HARGITA ~ THARGITA+OSZ, avagy más népek pedig V hangot, ha a H hangot egy U, vagy E követte (lásd, hogyan is lett a HUNGAR-ból VENGER, majd VANDÁL /raccsolva/, avagy (pl. keleti gótok - szerintem fehér gótok esetén) a SZÁRHUNGÁR-ból, SZER-VENGer, majd THERVING, majd TÜRING. Összefoglalva: lehetet a SZLÁV szó forrása a nép nyelvén: FEHÉR TÖRZS (s valóban, a valah volt HÁRVÓT-ból lett HORVÁTok FEHÉR ága ott élt, ahova azt festik a történészek, hogy a SZLÁVok őshazája (HALICS-BELORUSSZIA). S mit is jelent a BJELO, ha russz is ma?

Folytassuk az írással, amely - mint tudjuk - latinul maradhatott fenn leginkább Európában! Írjuk le a SZLÁVot latinosan: SLAVVS, ám tudjuk, hogy ott szerepelt és társult az a bizonyos (közhelyként is használt) szolga fogalom is, azaz: SCLAVVS. Sajnos van egy rossz sejésem, hogy a latin előkelőségeknél szolgaságot tmegbízható hűséggel is vállalt erős, bátor, belső őrség (igazi ókorabeli szolga) nevét is láthatjuk ebben a betűrendben: SCLVVUS~SCVLVUS~SICVLVS !!!

Tetszik vagy sem, az érzésem az, hogy ez (IS) lehet a fogalom, a kifejezés gyökere! Szerintem nagyon is meggondolandó mindkettő. Nyomos történelmi okunk van erre.

Ölellek az Új Esztendőben!

2016.01.25. 08:03
Krizsa

Horváth I: A jászokról szóló írása is megérdemelne egy rövid kivonatolást... de ezt nekem nem sikerült jól átlátnom...

Fontos összefoglalást tettem fel a Gyöknyelvészet honlapomra (a VICCES NYELVÉSZET modulban) arról, hogy ebben az új tudományágban mit értünk GYÖK, GYÖKSZÓ, és EREDETI MAGYAR SZAVAK alatt?

2016.01.24. 10:48
Krizsa

A szlávokról ezerhátszázban írt cikket elolvastam. Annyit értettem meg belóle, hogy a sCalvus (latin - de hülyék) = szolga - ostobaság, amit eddig is tudtam. A többi szómagyarázatot meg (én úgy értettem) nem igazán lehet bizonyítani. Azt, hogy mit jeletett a "szláv" szó?

Azt bizony én sem tudom bizonyítani, de azért bedobom, hogy a héber szláw (európai w-vel, mert a kétféle v-t ők megkülönböztetik!), FÜRJ madarat jelent, de azt azóta is összekeverik a szemre és ssrrr... csapatos hirtelen felröppenésre hasonló FOGOLY-jal. Namost milyen a fürj és a fogoly? "Kövérkés", ovális alakú és für/j/ge. Milyen egy szláv? Először is széles testalkatú, másodszor jól fel van öltözve, mert a itt (ott) már hideg van, hamadszor meg gyors, mint az ördög. De ne tessék hinni nekem, ez mégsem biztos etimológia.

2016.01.19. 16:30
Ferenc

2016: Zrínyi Miklós Emlékév. Egy cikk (korábban már szó volt erről a feltárásról): http://magyaridok.hu/lugas/283960-283960/

2016.01.18. 18:39
Krizsa

Egy népszokás és az értelmezése természetesen többször is bővülhetett a "jégkorszakoktól"... a törökdúlásig, és ez mind együtt is igaz lehet. Sőt valszeg mind igaz. Én csak arra akartam rámutatni, hogy a tő- és legrövidebb alapszavaink - de talán a népszokások is - nem a történelmi korokban  (amióta írásos feljegyzések vannak) keletkeztek, hanem lehet, hogy több tízezer évvel korábban. Tessék nyugodtan vitatkozni és senkinek nem kell haragudni senkire - mert a cél: ugyanaz. Mi a közös ezen a honlapon? Az, hogy a magyarok történelmét a KM-belinek, és a magyar nyelvet nagyon-nagyon ősinek tartjuk. Én úgy vélem, hogy a "magyar" nyelv az ős-szlávval, de még az ős-keltável is közös. De nem nevezem ezt "magyarnak", mert erre a szóra, hogy "magyar", ezer évnél régebbről (EGYELŐRE) nincs írásos  bizonyíték.( Pedig meggyőződésem, hogy a magyar nyelv Európa  szubsztrátnyelve.)  

2016.01.18. 16:01
Botond
2016.01.17. 13:52
Krizsa

A busójárás valójában téltemetés a Duna mellett, egy szigetéről érkezve.  A délszláv sokácoktól ered. Feltehető, hogy a Duna volt az az útvonal, amin a tél beköszöntése előtt KM lakók letutajoztak délebbre, de tavasszal meg visszajöttek. Azért jöttek vissza, mert nyáron már Bulgária környékén is nagy szárazság van, de a KM kitűnő klímájú a mezőgazdaság számára. Úgy a madarak vándorlása, mint az embereké valszeg a jégkorszakokban kezdődött. De idővel, az embereknél, télen-nyáron is állandó ingázássá vált.

A mohácsi koló vagy horó (az L és az R egymást váltó igeképzők) balkáni tánc, körben összekapszkodva járják. Horvátországban, Szerbiában, Boszniában, Macedoniában, Bulgáriában HORÓ, Izraelben (ahol ez az egyetlen népi tánc) HÓRA, Görögországban HÓREA a neve. Ez valahogy nem pont a szibériai tájak irányába mutat...  

Ja, még egy nyüansz: mostanában nézem át a szláv jövevényszavak eredetét a hivatalos etimológia szerint. (Eddig direkt nem akartam, hogy ne zavarja a fejemet.) Hát majdnem minden szláv eredetűnek titulált szavunk pontosan délszláv. Persze, mert alighogy belovagoltak az ugor-török honfoglalók, akik magyarul se tudtak, rögtön összekunyerálták az egész délvidéket, hogy adjanak nekik 6oo alapszót. A héberek meg nyilván meg fel-fel rohangáltak, ugyanazért (A héberrel ugyanis sokkal több a közös alapszavunk:-.)

2016.01.17. 10:17
Botond
2016.01.16. 11:24
Krizsa

Mit kell tudni rólam? Azt, hogy én magam is (gyógyszer)kutató voltam – ismerem a „tudományos” csíziót. Én az összes csapdát igyekszem kikerülni, amiket a hivatalos nyelnyelvészt részben ravaszul, részben a blőd hülyesége miatt már felállított a magyar nyelv ősiségének eltiprására. 1. Nem nevezem az ősnyelvet "magyarnak", mert akkor még (sok tízezer évvel ezelőtt) senki nem nevezett annak semmiféle nyelvet... és ez így tényleg tudománytalan volna. 2. Kikerülöm, mert NEM lehet a magyar nyelvről nagyokat állítamondani más nyelvekkel való összehasonlítás nélkül. Ezért nem is mondok. Ebben már stratégia van, mert itt a GYÖKVÁZ kutatása a fontos, de azt – a hivatalos nyelvtud. ma ma már csak a sémi nyelveknél ismeri el, hogy ilyesmi egyáltalán létezik. Meg persze ma már csak ezekből lehet kutatni is gyökvázas szerkezeteket is. EZ AZ, amit a jelek szerint csak én ismertem fel ezideig – a világon. Én meg pont ide jöttem férjhez egy szimpi, nálam 19 évvel idősebb bp.-i magyar-zsidóhoz. Azért hozzá, mert akkora esze volt.. és mert amikor télen (1980), a fürdőszoba kövén elesett és merevre fagyott, de felélesztették – bár 8 nyelven tudott, pár napig csak magyarul volt képes megszólalni (Lax Károly Jákob, áldott legyen az emléke – mindörökké).

 

A sumér nyelv a legősibb, amit felemlíthetünk, de az olyan régi eredetű, hogy a „finnes” nyelveket is bőven megelőzi. Szerintem nem a magyar származik belőle, hanem fordítva – és a kínai-féle (éneklő) nyelvekben fejlődött tovább. Nem a magyar felé. Kínaiul viszont egy hangot sem tudok.

 

A sumér nem 5000 éves mezopotámiai akármi, hanem oda is jött már valahonnan. A sumér az utolsó Özönvíz előtti nyelv kell legyen. Ők maguk írják, hogy hegyvidékes „őshazából” érkeztek az 5000 éve már felszáradó Mezopotámiába – valszeg a Kaukázusból.

 

Na, most ebből ennyit:   http://www.magtudin.org/Szoparhuzamok.htm

 

2016.01.15. 10:32
Krizsa

Kromek Pálnak: mivel mindketten azt gondoljuk, hogy a saját felfogásunk helyesebb, mint bárki másé, eddig nem közeledtünk. Látom, hogy hozzám (az emailemre) is elküldöd az újabb eredményeidet - de én nem tudok reagálni. Emiatt eléggé zavarban vagyok - dehát Te sem reagálsz az én honlapomon...  

Pedig odáig szerintem is igazad van, hogy már a puszta mássalhangzók, egyesével is - jelentenek valami nagyon ősi értelmet. És Rátki Zoltán (az "udvari bolond") is így gondolja. Felajánlom a közreműködést..

2016.01.14. 20:32
Ferenc

http://444.hu/2015/02/27/lehet-hogy-teljesen-felreertettuk-eddig-a-magyarok-ostortenetet/

... és nem lehet, hanem biztos, hogy még mindig teljesen félreértik türköstül-kürtöstül!

Az igazság morzsái 2011-ből: http://fejerszovetseg.blogspot.hu/2016/01/jelenczki-istvan-filmje.html a bejegyzésbeli képre kattintva hallhatók Varga Csabától

2016.01.12. 08:04
Krizsa

Folytatás, mert lemaradt:  Persze nem onnan, hanem az etruszk és a közel-keleti nagykultúrákból. A könyvtárnyi akkád-arám-héber, az élet minden területét felölelő mezőgazdasági, állattenyésztési, egészségügyi, élet-, és természetvédelem, JOGI, állam- és vallástudományi írásokból. Pl. a „római jog”...

Ezek sem eredetiek azonban – hanem hátrébb az időben, Mezopotámiából valók. Az sem eredeti azonban – mert a hasonló íráskultúra a KM-ben már minimum ezer évvel korábban megjelent... csak még senki nem nevezte őket se keltának, se magyarnak, se szlávnak – se semminek. Európaiak voltak.

2016.01.12. 08:01
Krizsa

Európa történelme, írástörténete (paleográfia) és nyelvtörténete  – minimum 40.000 évig hátrafelé.

A történelmet emberek csinálják. Az európai emberek génjei a gén-tudomány mai állása szerint – nagyrészt európai, kisebb részt (délen) olasz-arabos kinézetű, testalkatú, világos, de nem fehér bőrű, barnaszemű európai-északafrikai keverék. A még régibb időkből hivatalosan mindenki afrikai volt, habár ezt sok minden cáfolja. Mivel mi sem tudjuk bizonyítani az emberiség európai (KM) származását, és 40.000 évtől hátrafelé úgysincs adat történelemhez, írástörténethez vagy a nyelvek kialakulásához, az emberiség afrikai eredetét, itt és most, nem vitatjuk.

Írástörténet. Az írást (hieroglifás, majd rovásjellegű írás) Egyiptomból és a Közel-Keletről (ékírás) származtatják. A Közel-Keletet azonban a jégkorszakok felmelegedésekor ismételten előntötte az Atlanti-óceán beáradása, ezért ott csak a feltehetően utolsó nagykultúrát, Mezopotámiát ismerjük (i.e. 5000 év). A korábbiak, ha voltak, kilométerrel a tengerszint alatt vannak. A KM-ben azonban már 7500 évről vannak hieroglifás (tatárlakai), majd rovásleletek. A mezopotámiai ékírást a mai napig sem fejtették meg elfogadhatóan, hiszen még a beszédHANGjaikat sem mind ismerik. Amennyit megfejtettek belőle, azt rokontalan nyelvnek titulálva kizárták bármiféle nyelvtörténeti kutatásból. A tatárlakai hieroglifák maximum vicctémát képeznek. Az egész Európában és a Közel-Keleten elterjedt rovásleleteket a hivatalos nyelvtudomány úgy söpri le az asztalról, mint a tollpihét. Úgyis nagyon kevés lelet maradt belőlük, mert a 2000 évvel ezelőtti mocskos római gyarmatosítók mindenhol máglyára vetették – gyakran a rovásíró „pogányokkal” együtt.

És lőn, hogy az ógörögök (senki nem tudja mifélék és honnan), akik már a rómaiak előtt gyarmatosítottak, felszedték a környék (a föníciai, etruszk, óhéber – ez valószínűleg ugyanaz volt) rovásjeleket és átmaszatolták ógörög írásra. Természetesen a szavakat is onnan szedegették.

Aztán a rómaiak legázolták az etruszk nagykultúrát és az ismeretlenségbe hanyatlott ógörög világot is, ahol egyszercsak „újgörög” írás és nyelv jelent meg. A rómaiakat a farkas szoptatta – vagyis hivatalosan ennyit lehet tudni róluk, hogy mifélék voltak. (De azért tudjuk: kora-kelták voltak, Ausztria felől érkeztek a hegyeken át.)

Ma mindenki úgy tudja, hogy volt egy latin nyelv, ami Európa nagy részén „elterjedt”. Pedig csak a a kereszténység leplébe burkolózó gyarmatosítók adminisztratív birodalmi nyelve volt. Dehát honnan? Egyszercsak lett az is, mint az újgörög. Azóta kiderült, hogy a latin egy mű-nyelv, amit kétezer éve, azóta is folyamatosan „bővítenek” – a szavakat tízezrével – íróasztalnál. Vagyis a római korban sem volt  senkinek az anyanyelve. Ott csak „vulgáris latin” volt – de ne kérdezd, hogy mi az, mert állítólag nem tudják. (Tudjuk azért: az itáliai ősnyelvek keveréke, főként az etruszk volt. Persze az etruszk írást semmisítették meg a leggondosabban.)

És lőn, hogy a világ kultúrája – ma mindenkinek ezt tanítják – a görög-latin műanyag tojásból kelt ki. Persze nem onnan, hanem az etruszk és a közel-keleti nagykultúrákból. A könyvtárnyi akkád-arám-héber, az élet minden területét felölelő mezőgazdasági, állattenyésztési, egészségügyi, élet-, és természetvédelem, JOGI, állam- és vallástudományi írásokbó

2016.01.09. 09:09
Krizsa

Hát szerintem ez nagyon jó. Wiki: "It was a writing system used by Germanic tribes for the northwestern and Migration period dialects.[1] Its inscriptions are found on artifacts (including jewelry, amulets, tools, weapons, and runestones) from the 2nd to 8th centuries.

Időszámítás utánt kétszáztól 8oo-ig. Tehát még ez az idősebb F. írás is annyira fiatal, mint a szerencsétlen ázsiai török rovás (Ogham).

Meg kell hagyni nekik, sőt. A barcelonai, a FÖNÍCIAI ami valszeg ugyanaz, mint az ETRUSZK és az ÓHÉBER, amiből az újgörög műtermék írás lett, a cirill, az összecsalt latin nyelv és írás (egyaránt műtermékek), mert a latin soha nem volt anyanyelve senkinek még ezek is fiatalabbak a KM rovásnál. Na végre!!!

 

2016.01.09. 07:17
Botond
2016.01.08. 07:25
Krizsa

Várnai: Kösz. Máris mehetsz át a Gyöknyelvészetre - egyet már feltettem a Fórumra. Hátha tetszik.

Vicces nyelvészet

 

2016.01.07. 22:58
varnaijanos

Kati! Ha tényleg indítasz ilyen fórumot, akkor időnként bizonyára fogok rá én is feltenni. Rengeteg bizarr / vicces / hülye szóeredeztetés van.

Mindenkinek boldog új évet!

Várnai János

2016.01.07. 14:10
Krizsa

"Vicces nyelvészet" címen új fórumot tervezek indítani. Elsősorban a blőd etimológiákra gondoltam - a hivatalos nyelvészetből. Például, hogyan magyarázzák el, hogy más nyelvek hosszabb szavaiból mi módon keletkeztek a magyar tőszavaink?

Vagy hogyan dumálják be nekünk, hogy 10-12 különböző szláv nyelvből huzogattunk volna elő (nyilván mindegyikhez odautaztunk) a 600 "jövevényszavunkat", amíg végre mi is meg tudtuk fogni a LAPÁT nyelét?

2016.01.04. 07:53
Krizsa

Reményteljes új évet! Reménye azonban csak a gondolkodó embernek lehet... a többinek, tízezerből egynek, néha szerencséje.

A feltett cikkhez: Az magától értetődik, hogy a KM-ben 7500 éve már berendezett lakóházak, mezőgazdaság, tüziipar, gyógyszarok nélküli orvoslás, sebészeti megoldások, stb. mind volt. Azért csak 7500 évről beszélünk, mert (egyelőre) nincsenek (feltárva?) a sokkal régebbi leletek. Mindebből nyilvánvaló, hogy az 5000 évvel ezelőtti új-Mezopotámia – mert a régi, az utolsó Özönvíz óta kilométerrel a tenger fenekén van – egyáltalán nem volt a legrégebbi kultúrvilág. Az emberiség minimum 12 ezer (de inkább 30 ezer) éve már hasonló szinten élt és minden valószínűség szerint pont a KM-ben. Miért pont a KM-ben? Egyszerű: mert az volt a JÉGHATÁR ALATTI zóna, amit még a nagy jégkorszakokban is folyamatosan be lehetett lakni. Mert a közel-keleti nagykultúrákat többször is elpusztította az olvadások miatt beáramló Atlanti. Ezért ott, ahol még a vulkánok is többezer éven át tomboltak, többször is megszakadt az élet. De a KM-ben már nem, mert vagy százezer éve a tenger-betörések már nem jutottak fel odáig.

A magyar nyelv gyökszerkezete olyan, hogy csak sokezer éves egyhelyben maradással alakulhatott ki. Ezt a gyök (mássalhangzó) VÁZ szerkezetet az összes régi, természetes nyelv megőrizte. Ezért van némi kapcsolat a finnel is – de még jobban az összes sémi nyelvekkel. Amelyek Afrikában is (bantu, szuahéli) is a rokonnyelveink maradtak. A gyökszerkezet tehát a MÁSSALHANGZÓ-VÁZAK hasonló értelmét jelenti és nem (sokkal kevésbé) a magánhangzókkal feltöltött MAI szavak rokonságát. Ennek a ténynek a fel-nem ismerése tette és teszi lehetővé a magyar nyelv sikeres eltiprását – legalábbis a hivatalos nyelvészeten belül.

A magyar nyelv megbuktatását főleg a zsidózásos baromkodás tette lehetővé. Mert énelőttem már 500 évvel is voltak, akik felismerték, hogy a gyökszerkezetet csak a ma élő sémi nyelvekből lehet tanulmányozni, mert csak ott maradt fenn a mai napig. S onnan lehet visszavezetni és bizonyítani a magyar nyelv gyökszerkezetét is. Hol voltak 7500 évvel ezelőtt bármiféle zsidók? Még kitalálva sem voltak. A keresztény, mohamedán utód-vallásokról már nem is beszélve.

ENNYI ÉSZ hiányzik! A magyar nyelvterületen azonban, a múlt században elterjedt a német fajgyűlölet, amit már sokkal a náci hatalomrajutás előtt is képviselt az „indogermán” német nyelvészet. S bár azóta szemérmesen átkeresztelték „indoeurópaira” – pontosan ugyanaz maradt.

Az Európai Unió, vagyis a monitáris gócok a szovjet zóna beomlása óta ugrásra készen vártak és ma ismét pofátlanul gyarmatosítanak. Ha ezt nem értitek, ezúttal már nem fog megmenekülni sem a kitűnő klímájú KM, sem a magyar nyelv. Az EU célja ma elsősorban (mint a latin korban és azóta is) a KM, másodsorban a görög álomszigetek bekebelezése.

Megvan az új nyelvészet – 8 év alatt dolgoztam ki napról napra. De 3 éve már annak, hogy nem is érdeklődtök, nem csatlakoztok. Nekem, legalábbis ilyen jó egészségben, még kb. 10 évem lehet hátra. Én anyagilag is képes vagyok (havi 1-200 dollárral, de ez a maximum) résztvenni egy komolyabb nyelvészeti szervezkedésben és egy bővített, pörgős vita-honlap fenntartásában. Ketyeg az óra... mindenki felelős.

2016.01.03. 17:43
Botond

Úgy látszik, a 7500 éves hazai paticsfalas házak szép lassan, régész körökben is elfogadottá válnak, és nem erőltetik tovább a "gödörlakásokat".

Öröm ezt olvasni!

 

 
Tartalom

Új mese a Mesetárban! Ha tudni akarod, mit keres egy tündér a kútban, gyere és nézz be hozzánk!    *****    Az utóbbi idõkben komolyan foglalkoztat a retro játékok árainak robbanása. Errõl írtam egy hosszabb cikket.    *****    Hivatalos, hogy jön a Haikyuu!! Gomisuteba no Kessen movie! Magyar nyelvû plakát, magyar feliratos elõzetes!    *****    Todoroki Shoto Fanfiction oldal, nézzetek be és olvassatok! Új Shoto nendoroid blog az oldalon!    *****    A Múzsa, egy gruppi élményei a színfalak mögött :)    *****    Madarak és fák napjára új mesével vár a Mesetár! Nézz be hozzánk!    *****    Rosta Iván diplomás asztrológus vagyok! Szívesen elkészítem a horoszkópodat, fordúlj hozzám bizalommal. Várom a hívásod!    *****    Dryvit, hõszigetelés! Vállaljuk családi házak, lakások, egyéb épületek szigetelését kedvezõ áron! Hívjon! 0630/583-3168    *****    Ha te is könyvkiadásban gondolkodsz, ajánlom figyelmedbe az postomat, amiben minden összegyûjtött információt megírtam.    *****    Nyereményjáték! Nyerd meg az éjszakai arckrémet! További információkért és játék szabályért kattints! Nyereményjáték!    *****    A legfrissebb hírek Super Mario világából, plusz információk, tippek-trükkök, végigjátszások!    *****    Ha hagyod, hogy magával ragadjon a Mario Golf miliõje, akkor egy egyedi és életre szóló játékélménnyel leszel gazdagabb!    *****    A horoszkóp a lélek tükre, nagyon fontos idõnként megtudni, mit rejteget. Keress meg és nézzünk bele együtt. Várlak!    *****    Dryvit, hõszigetelés! Vállaljuk családi házak, lakások, nyaralók és egyéb épületek homlokzati szigetelését!    *****    rose-harbor.hungarianforum.com - rose-harbor.hungarianforum.com - rose-harbor.hungarianforum.com    *****    Vérfarkasok, boszorkányok, alakváltók, démonok, bukott angyalok és emberek. A világ oly' színes, de vajon békés is?    *****    Az emberek vakok, kiváltképp akkor, ha olyasmivel találkoznak, amit kényelmesebb nem észrevenni... - HUNGARIANFORUM    *****    Valahol Delaware államban létezik egy város, ahol a természetfeletti lények otthonra lelhetnek... Közéjük tartozol?    *****    Minden mágia megköveteli a maga árát... Ez az ár pedig néha túlságosan is nagy, hogy megfizessük - FRPG    *****    Why do all the monsters come out at night? - FRPG - Why do all the monsters come out at night? - FRPG - Aktív közösség