Magyar őstörténet

 

Újdonságok a honlapon
 
Eredetünk
 
Ajánló
 
Impresszum
 
Szerkesztő
 
Látogatók
Indulás: 2007-08-20
 
Bejelentkezés
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Regisztráció
Elfelejtettem a jelszót
 
2013. május

 

Tóth József Bösztörpusztán elhangzott előadásának képi anyaga öt részletben:

Tóth József: Épített tájak a Kárpát-medencében I.

Tóth József: Épített tájak a Kárpát-medencében II.

Tóth József: Épített tájak a Kárpát-medencében III.

Tóth József: Épített tájak a Kárpát-medencében IV.

Tóth József: Épített tájak a Kárpát-medencében V.

Tájépítés Erdélyben - pallagkultúra

Csúcs és ami mögötte van (kritika)

Arató István: Győzelem?

Megtalálták

Mese a róka farkáról

Ozsváth Sándor: A magyar beszéd és a magyar gondolkodás

Varga Csaba: KUPIDÓ, A KAPATÓ

Steppei tubetej mint magyar hagyomány, a szittya biznisz, és a veszélyes turanizmus

Az ősnyelv rekonstrukciója az eszperantóból  Ráadásul a lényeget (az eredményt) ezúttal is elfelejtették közölni.

Magyarnak lenni

Borbola János honlapja

A szkíták székely eredete

Magyar Adorján: Ázsiából jöttünk-e, vagy európai ősnép vagyunk?  Az írás csak itt olvasható!

A rohonci kódex megfejtése

Siralmas Vajon miért nem említik meg ilyenkor a Rudapithecus Hungaricust, aki legalább négymillió évvel idősebb mint az Australopitechus, és vajon miért nem emlegetik Samut, aki homo erectus létére már legalább 250000 éve Homo Sapiens tulajdonságokkal rendelkezett!?

Tésztahíd

Michelangelo Naddeo könyve már itthon is kapható

A kuvasz

41 hozzászólás
Csak regisztrált felhasználók írhatnak hozzászólást.
2013.05.28. 16:07
Botond

Tarsoly: XIII. századi szóátvétel.

"A német Tasche (‘zseb, táska’) bajor-osztrák kicsinyítő taschel alakjának átvétele hangrendi illeszkedéssel, ss đ rs elhasonulással (mint a farsang szóban), majd a szóvég palatalizációjával: taschel đ tassol đ tarsol đ tarsoly. Lásd még táska."

http://www.szokincshalo.hu/szotar/?

Az ne zavarjon senkit, hogy a honfoglalók már 3-400 évvel korábban is használták a tarsolyt, lehet hogy úgy használták, hogy nem is tudták, mi a neve.

Komolyra fordítva a szót, a tarsoly nyilvánvalóan magyar eredetű szó. Alapja a TáR gyök, melynek jelentése tár=tar-tó, tár-ol, tár-oló, tár-ló, s e gyökből képződött aztán a tar-t, tar-talmaz, tar-talmas, tar-tály, tar-soly, tar-isznya, stb, szavunk is.     

Csak magyarul kell hozzá gondolkodni.

2013.05.28. 15:59
Botond

Magyar szürkemarha:

"Miután a honfoglalókkal érkező szürke marhákról szóló elméletet elvetették, még mindig maradt a kérdés: honnan származik a fajta? Több érdekes, jobban vagy kevésbé megalapozott válaszlehetőség született. Bökönyi Sándor a leletekre alapozva jelentette ki, hogy a szürke marha őseit a kunok hozták magukkal... Ferencz Géza azt az álláspontot képviseli, hogy a honfoglaló magyarok kalandozó hadjárataik során Nyugat-Európából, Itáliából hozták be a fajta őseit."

http://hu.wikipedia.org/wiki/Magyar_sz%C3%BCrke_szarvasmarha

 

2013.05.28. 15:54
Botond

Mangalica:

"Ahogy a szerb kondákat áthajtották Magyarországon a soproni és győri állatvásárba, az óriási állományból kis rész elkallódott, megvásárolták, olykor ellopták, és ezek az egyedek keveredtek az itt honos disznófajtákkal."

http://hu.wikipedia.org/wiki/Mangalica

 

2013.05.28. 11:27
varnaijanos

"miféle eredetű a szürkemarha, a mangalica, a komondor vagy a puli"

Szerencsére csak a társadalomtudományokkal foglalkozókat hülyít(het)ik a témában. Teljesen jelentéktelen, hogy 1519-ből van az első adat egy kutyafajta nevére, ha van róla jóval régebbi ábrázolás, van régebbi csontmaradványa, akkor maga az állatfajta bizonyosan megvolt.

Agrártudományi egyetemen a legtöbb magyarként ismert állatfajtát magyarként, a "honfoglaláskorban már megvolt" jelzővel tanultunk. A mangalica kivétel, mivel csak pár száz éve létezik a mai formájában és mivel az ország déli részéről származik, a neve is délszlávos hangzású, ezért ez hivatalosan "szerb" eredetű. (Mondjuk megnézném, hogy Szerbia nem magyarlakta részein mennyire volt elterjedt bármikor is.)

 

***

 

"A magyarok nem voltak hunok, akik a magyarok legnagyobb ellenségei voltak." ???

Naddeo prof. olasz anyanyelve ellenére angolul ír, a mondatai általában nem kapcsolódnak az előző mondatokhoz, hanem újabb gondolatba fognak bele, szóval egyik írása sem könnyű olvasmány.  Ahogy tapasztaltam, nála a "hungarian" pontos megfelelője nem "magyar" lenne, hanem a jelenlegi magyar és ezzel rokon népek, tehát "magyari". A fenti, dőltbetűs mondat helyesen úgy hangozna: "A magyariak nem voltak hunok, a hunok a magyariak legnagyobb ellenségei voltak."  Naddeo prof. abból indul ki, hogy a Kína mellett feltűnő hunok szerinte az indoeurópai-sémi-mongol-kínai népekkel együtt rombolóelvű, harcias, kegyetlen, stb. nép  voltak, míg a magyarfajta népek szerinte békeszerető, szelíd, harcot kerülő népek.

2013.05.28. 06:45
Botond

Michelangelo Naddeo írása nem szentírás, de nem is az a lényeg, hogy szóról-szóra elhiggyünk neki mindent. Könyvének jelentősége abban áll, hogy felismeri az ősi kárpát-medencei kultúra fontosságát, kisugárzását egész Eurázsiára, és ezt a régészeti leletek segítségével be is mutatja, azaz bizonyítja. Világosan látja azt is, hogy ez az itt őshonos magyarság semmiképp sem lehet holmi belső-ázsiai eredetű, ferde szemű jövevény. (Ezért tagadja annyira a hunokkal való rokonságunkat.)

Nagy kár, hogy a nyelvi kisugárzás nyomait meg sem kísérli keresni, pedig ezek után az is logikus lenne. 

2013.05.28. 05:52
Botond

"Első említése 1519-ből való."

Hát igen. Ez a dátumhoz kötés az egyik fő módszere az őseinket papíron lebutító, kisemmiző okosoknak. Eszerint bármilyen használati tárgya, állata, stb., csak attól az időponttól lehetett a magyaroknak, amikor azt valamilyen máig fennmaradt, írás megemlítette.

Kíváncsi lennék, hogy pl. a szlovákokról, románokról mi derülne ki, ha ők is ezt az elvet alkalmaznák?

2013.05.27. 21:12
vadymari
Ez lemaradt:
 
Forrás
:
History of Civilizations of Central Asia”, Volume II,
M. S. Asimov,
 
UNESCO Publishing
a fenti
 
idézetek forrása az említett mű.
Lásd
michelangelo.cn
> „A hunok tündérmeséje”.
2013.05.27. 21:10
vadymari

Mindig zavarban vagyok amikor Naddeót olvasom, mert nem bírom eldönteni, hogy én vagyok-e ostoba hogy nem értem, vagy őt nem fordították le rendesen hogy érthetővé váljon?

(Esetleg nem hagyta magát rendesre fordítani?)

Ezt olvasom az ismertetőben: "A magyarok nem voltak hunok, akik a magyarok legnagyobb ellenségei voltak." ???

Mit szóltok az alábbiakhoz?

"A.Marcellinus:
„Majdnem minden alán magas növésű és szemrevaló, hajuk szőkés, szemük rémesen ádáz”
, „
Roman History”
3)
A görögök, a kínaiak, a rómaiak és a bizánciak a magyarokat mindig „igazságos” népként jellemezték, bármi is volt megnevezésük akkoriban (trák, tagar, ohrsi,
Arsi
, párthus, avar, hun, türk, ősmagyar...). A rómaiak nem „magyarellenesek” voltak, hanem „hunellenesek”!
 
Más szóval: a hunok (értsd mongolok) egy kisszámú, véreskezű harci elit voltak, akik a legtöbb
 
harci elithez hasonlóan kevés genetikai és kulturális nyomát hagyták létezésüknek, és a
2013.05.27. 20:49
Pannon

Megnéztem a Néprajzi Lexikonban hogy tényleg így van-e

Az őrző- és védőtípust a komondor és a kuvasz képviselik. Első említése 1519-ből való, a 17. sz. elején kunok ebe értelemben használták. Fehér színét tervszerű tenyésztés és kiválasztás révén nyerte, így éjjel a pásztor a támadó ragadozótól jobban meg tudta különböztetni. A szó török, közelebbről kun eredetű népnév emlékét őrzi. – A pásztorok nemcsak a nyáj védelmére, hanem terelésre is betanították.

Első említése 1511-ből származik, parasztkutya jelentéssel. A név bizonytalan, talán török eredetű.

Komolyan mondom hogy így  nemzeteket lehet tönkretenni hogyha saját értékeit veszed el ...! Ezek már nem a lexikonból vannak, de igazolják Imre állításait.

További jövevényszavak: A történelem folyamán még sok hatás érte a magyar népet vándorlásai során és a honfoglalás után is. A honfoglaló Árpád népe az avar és szláv népek — főleg a mai szlovákok, horvátok és szlovének elődeinek — szórványaira települve vette birtokába az új hazát. Az itt talált lakosság földművelő nép volt, a mi eleink lovas katonanép. A magyarok is ismerték már a földművelést, de gyakori vándorlásuk miatt csak kezdetlegesen alkalmazták. A Kárpát-medencében talált nép tanította meg elődeinket a fejlettebb mezei gazdálkodásra. A növénytermesztés, a kereszténység fölvétele, az államalkotás és a városiasodás a szláv népek szavaival gyarapította a magyar szókincset.

Az Árpád-házi királyok idején terjedtek el a keresztény vallás szavai: kereszt, keresztény, pogány, pap, barát, apát, püspök, apáca, bérmál, oltár, szent, karácsony, pünkösd, malaszt.

Ekkoriban vettük át a hét napjai közül — a hétfő, kedd és vasárnap kivételével — a szerda, csütörtök, péntek, szombat szót.

Földművelés, állattartás: borona, gabona, korpa, széna, szalma, dinnye, abrak, bárány.

Mesterségek: kovács, bodnár, esztergályos, kádár, mészáros, takács, molnár.

Családi élet: család, cseléd (régen gyerek jelentéssel is), dajka, koma, unoka.

Egyéb hatások: Szent István uralkodásától a Magyar Királyság hosszú évszázadokra Európa tekintélyes országa lett. Sokoldalú kapcsolatot tartott fenn a német, olasz, francia és más kultúrákkal. Ez a kapcsolat szókészletünk bővülésében is megmutatkozott.

A németektől kaptuk a városiasodásra és kereskedelemre utaló szavak egy részét, pl.: polgár, kalmár, templom, erkély, fillér, garas, kufár, borbély, csaplár, pintér. Tőlük ered a herceg, címer, páncél, gallér szó is.

Az olasz hatásból főleg a polgárosodás, az építkezés, a kereskedelem, a hadakozás, a művészet és a szórakozás szavai adnak ízelítőt: piac, kassza, uzsora, bankó, forint, gálya; tégla, bástya, bomba, dárda, lándzsa, pajzs; fátyol, kárpit; brácsa, orgona, trombita, ária; kártya, tréfa, móka, maskara.

A franciáktól a többi közt a kilincs, lakat, mécs, szekrény szót kaptuk.

2013.05.27. 17:19
Botond

Nem csodálkozom ezen, hivatalosaink mindössze erre képesek. Hazudnak és gyalázkodnak. (Adjunk "ellenfeleink" szájába hülyeségeket, és aztán "cáfoljuk" meg, ezáltal tegyük nevetségessé őket!)

Amit a számba adtak, azt én sohasem írtam. Aki olvsata a könyvemet, az tudja miről van szó, aki még nem, annak röviden összefoglalom:

Nyelvészeink és néprajzosaink szerint mi mindig mindent másoktól vettünk át, legyen az bármi, ami a mai értelemben vett magyar kultúrához tartozik. Tessék utánanézni!

Nincs magyar eredetű szó, (miközben még "szlovák" eredetű is szép számmal akad,) nincs magyar háziállat (!!!) nincs semmi, ami magyar eredetű lenne. (Tessék csak megnézni a Magyar Néprajzi Lexikonban, miféle eredetű a szürkemarha, a mangalica, a komondor vagy a puli?! Egyik sem magyar - legalábbis szerintük.)

Hát erre írtam én, hogy ha őseinktől elvennénk mindazt, amit későbbi átvételnek állítanak, akkor nekik bizony semmijük sem maradna! Makogó majmokként kellett volna bevonulniuk a Kárpát-medencébe.

A másik hamis állítás - hogy szerintem a vértesszőlősi ősember is magyarul beszélt - legalább ennyire nevetséges. Aki csak egy kicsit is ismeri a véleményemet, az tudja, hogy szerintem az újkőkor letelepedett földművelő népével kezdődik az igazi történelem. (A letelepedett, földet művelő, házépítő, állattartó ember már nem vándorolt, legfeljebb terjeszkedett - ahogy szaporodott a család.) Azt nem tudhatjuk, mióta beszél az ember, de hogy az újkőkor földművelő, házépítő embere már mindenképpen beszélt, abban biztosak lehetünk. Ha viszont a régészeti leletek szerint ez a népesség a későbbiekben is megmaradt itt, sőt, minden időkben többségben maradt, (még a honfoglaláskor is) akkor ennek a népességnek a nyelve mindvégig ugyanaz maradt, tehát a mai magyar nyelv egyenes ági folytatása az itt beszélt újkőkori nyelvnek.

Mindebből világosan látható, hogyan forgatják ki az általunk állítottakat.

 


2013.05.27 16:08
Pannon

„ Valamelyik oldalon (egy történelemmel foglalkozó portálon) az egyik művét szellemi környezetszennyezésnek nyílvánitják...

- Tóth Imre (Tóth Imre: Magyar őstörténet, avagy nem jöttünk mi sehonnan se. Budapest. 2009) állításával szemben egyetlen őstörténet-kutató sem állított olyat, hogy a magyarok primitív népek, majmok lettek volna. Írása szellemi környezetszennyezés, és az az elképzelés, hogy a vértesszőlősi ősember is magyarul beszélt, egyszerűen nem vehető komolyan.

 

 

2013.05.27. 16:08
Pannon

Valamelyik oldalon (egy történelemmel foglalkozó portálon) az egyik művét szellemi környezetszennyezésnek nyílvánitják...

- Tóth Imre (Tóth Imre: Magyar őstörténet, avagy nem jöttünk mi sehonnan se. Budapest. 2009) állításával szemben egyetlen őstörténet-kutató sem állított olyat, hogy a magyarok primitív népek, majmok lettek volna. Írása szellemi környezetszennyezés, és az az elképzelés, hogy a vértesszőlősi ősember is magyarul beszélt, egyszerűen nem vehető komolyan.

 

2013.05.27. 15:51
Pannon

Szerencse az hogy a török rokonság hívei is elutasítják az uráli rokonságot de ettől nem kerültünk ki a vödörből csak félig | sajnos az a baj a magyar őstörténettel hogy bizonyos dolgokat például a nomadizálást szereti kiemelni mintha a nomád kultúrák nem alkothattak volna ... én kizárt dolognak tartom hogy egy nomád nép egy idő után 500 ezer főre duzzad és szekerestűl állatostúl emberestűl elindul új hazát keresni persze ! A mesékben így van de a valóságban nem | a hunok és az avarok is beolvadtak a környzető népességekbe, a bolgárok is a szlávokba akkor a magyarok miért is nem? mert 1. nem folytattak nomád életmódot mert akkor szükségszerűen kevesen kellett volna lenniük és ebből kifolyólag beolvad hamar a környező népességbe 2. a kárpát-medence nem lehetett üres mert a köznépi sírok tömkelegei kerülnek elő és hiába minősítik őket egyből szlávnak nem azok ! Mert ha ennyi szláv lett volna itt akkor mi már szláv nyelven beszélnénk | de látva a sok hozzászólást (nem itt) nem csodálkozom hogy az emberek megvezethetőek mert akkora blődségeket képes kitalálni a történelemtudomány és a nyelvészet hogy az valami hihetetlen ... a magyar nyelv a nyelvészek által holmi összeszedett, mindenhonnan kikölcsönzött szavakból áll amelyben nincs magyar eredetű szó ez a nemzetrontás nemtovábbja ...

Origin of word roots in Hungarian[26]
         
Uncertain
  
30%
Finno-Ugric
  
21%
 Slavic
  
20%
German
  
11%
Turkic
2013.05.27. 06:09
Vladislaus

http://www.youtube.com/watch?v=RjA8sfo2Bvk

 

Borbi szerint csak nem vajunk oslakosok

 

hogy az i=uristenbe a hegyek kozt egyedul mi vagyunk 'bejottek'', mikozben a roman aki seggel a pontik sztyeppere nez az megmaradt daknak! [ mivel ugyen onnan a fekete tg-i sztyepperol ' duvadt europara minden ami keletrol jott' ]

 

13 percnel

 

 

2013.05.27. 02:05
Ferenc

A térkép jó, de a pontos (eredethű) szöveg a következő kellene, hogy legyen (szerintem):

A Kárpát-medencében:

- Székhelyi székely-magyarok

- honi hunok és avar-hunok,

- széki szaka székita és pannon szkíták

A Kárpát-medence körül észak-nyugatról dél-keletre körbekerülve az elszolgásodott (sclavus-sclavenoi) népek, mint a gyepüvidéki avagy elvándorolt

- cseh-vendek és vendgarok,

- (északi) törzsi, tehát morab-moráv-morvák és

- vándor-vandál-venger hungár harúz-hruszok, harvótok és lett-vót livónok és

- belo-gar bolgár-nándorok, vlach-oláh varégok és daha-dákok

és az el nem szlávosodott, de elvándorolt, vagy soha vissza nem települt, ám nyelvüket vagy szokásaikat többé-kevésbé mégis őrző és kisebbségben maradó

- vendgar-vengerek,

- becsengar-csángók, ...

Hiányoznak a térképről a délre vándorolt és ugyancsak elszlávosodott

- szláv vend szlavón szlovénok és a

- valaha harvót volt horvátok

és az ősi hagyományaikat már emlékezetükben sem tartó

- fehér hun (szabírok)  szerbek

- gyepün gyepi-daha-dákok

No, persze, csak szerintem!

Ferenc (az öreghegyi)

2013.05.26. 14:58
Botond

Nagyon jó ez a térkép, már csak a "Magyarok" felirat hiányzik róla!


2013.05.23 17:04
Pannon

„ ez a térkép mindent elmond: pont a Kárpát-medencében nincsenek szlávok de a Szudétákon átbírtak kelni és a Cseh medencébe is eljutottak akkor a Kárpát-medencébe miért is nem? a válasz egyszerű: mert akkor már éltek itt emberek és ők a pannonok voltak ... mi a pannonok leszármazottai vagyunk azoké a törzseké, fejedelemségeké akik már a római kor előtt is itt éltek és termeltek, alkottak... nevezzük őket bárhogy ők is az elődeink voltak ! de nem szabad elfelejteni Árpád népét sem hiszen nekik köszönhetjük a fennmaradásunkat ha ők nem lettek volna lehet most sem lennénk itt

 

2013.05.26. 10:20
Vladislaus

http://www.youtube.com/watch?v=ZETvveQksXk

 

video a szkitasokrol

 

ez minden nagymagyar oldalon kin kene lejen

2013.05.26. 09:47
Pannon

sokan a tatárjárást tekintik annak amikor kipusztult a nemzetünk fele 3/4-e szerintük és a betelepítettek miatt vagyunk európaiak ... itt egy érdekes momentum a terebess-ről:

A tatár pusztítás Magyarország területének nagy részét sújtotta (bár éppen a legnagyobb népsűrűségű területeket a legkevésbé), és a pusztítást fokozta az 1242-ben kitört éhínség, ill. a járványok. A lakosság túlnyomó része a hegyek és a mocsarak védelmébe, ill. megerődített helyekre menekült (kb. 160 vár-város-kolostor maradt mindvégig magyar kézen). Az ország emberveszteségét a régebbi történetírás 50%-ban állapította meg, ma a 15-20% a legelfogadottabb, ám még ez utóbbi esetben is 350-400 000 halottal kell számolni. Az addig expanzív magyarság terjeszkedése megállt, és felerősödött az idegen betelepülés, amelynek első nagy hullámát a visszahívott kunok jelentették. Az ország katonai ereje nem tört meg: a magyarok már 1242-ben haddal foglalták vissza az osztrákok által megszállt nyugati vármegyéket, három év múlva pedig magyar sereg támadott Halicsra. Ebben az évben IV. Ince pápa feloldotta IV. Bélát a császárnak tett hűbéreskü alól.

Nogaj kán vezetésével 1285-ben újabb mongol sereg tört Magyarországra, amelyet a magyar hadak szétvertek. Ezt az eseményt „második tatárjárásnak” is nevezik.

szerintem ez mindent megmagyaráz, a régebbi történetírás egy 50%-os veszteséget határoz meg, a mostani meg már "csak" 15-20%-os veszteséget... nem mindegy mert ezzel botot adunk az ellenségeink kezébe akaratlanul is

csodálatos történelmünk van amely bővelkedik győzelmekben és világraszóló sikereben és fájdalmas vereségekben is, viszont a mai magyar történelemoktatás szinte csak a vereségeket emeli ki ezért olyan siralmas a helyzet mintha vesztes nép lennénk amely csak ennyit tudott felmutatni (csak ezer évet amely nemsok a többi nemzethez képest) pedig az igazság ott van a lábunk alatt!

2013.05.25. 06:32
Botond

A honlap 100000. látogatója Bárdits Sándor volt, a tegnapi napon. Gratulálok neki!

2013.05.23. 17:15
Pannon

szerencsére látom hogy az emberek nem buták és kezdenek gondolkozni az őstörténetünkről ... itt egy hozzászólás a nyestről

[eredeti link: http://www.nyest.hu/hirek/mit-csinal-a-levego-amikor-nem-leveg]

Ahha! Ha mederinek szabad, akkor nekem is.
Az euro-szlávok egyszerűen azonosak voltak a kárpát-medencében őshonos magyarokkal, vagyis sokezer évvel ezelőtt még közös kárpátnyelven beszéltek.
A B/V meg egyszerűen változó hang Eurázsiában. Vagy lehet, hogy az ausztrál bennszülötteknél is? - azt nem tudom.
A változó hangok a nyelveken BELÜL is változnak, nyelvek között is változnak, tehát sem szomszédolásra, jövevényszavakra, sem pedig nyelvrokonságra nem lehet következtetni belőlük:-))).
A héber loa = kráter - LŐ, laba = láva (LÉ, LEVE),
libá = lobbant (LEBEG, LIBEG, LOBOG - flektálás!)
laván = fehér (a kráter, vagy bármilyen tűz fölött libegő-LEVEGŐ). Na, megvan a fele a finn-magyar rokonságnak és még hátravan 900 oldal a könyvemből.
Ja, azt még nem is mondtam: már a szlovák magyarok is olvassák a Gyöknyevészetet.

 

2013.05.23. 17:04
Pannon

ez a térkép mindent elmond: pont a Kárpát-medencében nincsenek szlávok de a Szudétákon átbírtak kelni és a Cseh medencébe is eljutottak akkor a Kárpát-medencébe miért is nem? a válasz egyszerű: mert akkor már éltek itt emberek és ők a pannonok voltak ... mi a pannonok leszármazottai vagyunk azoké a törzseké, fejedelemségeké akik már a római kor előtt is itt éltek és termeltek, alkottak... nevezzük őket bárhogy ők is az elődeink voltak ! de nem szabad elfelejteni Árpád népét sem hiszen nekik köszönhetjük a fennmaradásunkat ha ők nem lettek volna lehet most sem lennénk itt

2013.05.22. 18:15
Botond

Kedves László, ez a Kádár Gyula tényleg nem sok újat mond nekünk.

De ha már ezt a honlapot képbe hozta, beteszek én is egy linket onnan, ez talán érdekesebb!

http://www.szek-helyek.ro/magazin/9474-magyar-talalmany-a-fenymasolas-is

2013.05.22. 14:15
Vladislaus

http://www.szek-helyek.ro/kultura/toertenelem/9470-arpad-kori-telepuelesek-szekelyfoeldoen

 

ez a kadar gyula amugy ugy latom egy 'meno' 'tortenesz' a Harmoszekben is mintha irogatna

 

ugy latom azt veszi hogy a szekelyeket 'betelepitettek' valamikor a 12ik szazad utan

 

mert 'szekelyek elotti ' magyar telepuleseket irogat a 11-12 szazadbol

 

ez meg a 'megmaradt ' hun eredetet is elhazudja ezek szerint

 

holott sztem a szekelyek az oslakok

2013.05.22. 13:46
Vladislaus
2013.05.20. 16:08
Vladislaus

ezen a roman oldalon megnezheto s kep formajaba leszedheto a kodex[ magayr oldalon termeszetesen nincs meg,en ezelott par eve nem lattamlegalabbis]

 

http://www.dacia.org/codex/original/original.html

2013.05.09. 21:44
Ferenc

"Az ősnyelv rekonstrukciója az eszperantóból" (?????? !!!!!!!)

Hínnye hah!

Óriási felfedezést tesznek brit kutatók. Nahát?!

Rádöbbentek arra is, hogy a P-F hang váltása eszméletlenül gyakori.

Kiváncsi vagyok, hogy arra mikor döbbennek rá, hogy a B-P és az F-V hangváltás legalább annyira gyakori, sőt, még a sor végein álló B és V hang váltása is legalább annyira gyakori, sőt ...(pl. Ciril V = B; így Levédia=Lebédia; Bálint=Valentin; obar=avar; stb.)

S nem is tudom. Talán 50 év múlva megérem, ha megérem, hogy arra is rádöbbennek, hogy nem volt több hang (hangkör) valaha, mint 6 (esetleg 7-8) éppen:

B-P-F-V (bepufuvó)

H-K-G-Gy-J (köhögő) - Gör, Gyűrű, Jurta, Körte, Horog,

M-N-Ny (nyammogó) - Nő, Néni, Nyanya, Anya, Anna, Mama, ...

D-T-Ty (dettotyogó) - Dad, Tata, Atya, Táti, ...

C-CS-SCS-...-S-SZ-Z-Zs (susogó-sziszegő-zizegő-Zsizsegő) - Csáki, Saka, Szaka, Széki, Székita, Szkíta, Szikuli, Székely, Zikuli, ...

R-L-Ly (raccsoló) - Lék, Lik, Lyuk, Rig, Gir-Gör..., Golyó, Golóbis, Globus, Gól, ...

Lásd pl. Körmagyar

Ferenc

2013.05.07. 15:57
Botond

Kedves László!

Ismerem Kolumbán Sándort és a műveit. Amennyit eddig kitettem belőlük, annyi éppen elég is. (Azért ezt a pár linket még meghagyom, csak hogy ne dolgozzon hiába.)

Meg kell értenie mindenkinek, hogy az őstörténet nem kapcsolható össze a napi politikával. Az őstörténetnek akkor is igaznak kell lennie, ha éppen a FIDESZ, de akkor is, ha éppen az MSZP (vagy bárki más) kormányoz Magyarországon. Ez nem lehet függvénye semmiféle politikai alkunak, eredetünket, rokonainkat nem határozhatja meg semmiféle politikai ellentét vagy összeborulás. El a kezekkel innen! - ez a legfontosabb amit mondhatunk. (Volt köztársasági elnökünk pénzen vett diplomája sem tartozik ide, foglakozzanak csak ezzel a politikusok!)

Ugyanez vonatkozik a nyelvünkre is. Ennek kutatása sem lehet(ne) politikai irányvonalak függvénye, mert onnantól kezdve vége az egésznek. (Mint ahogy tapasztaljuk is, már éppen elég rég óta.) Ahhoz, hogy mindezt elvárhassuk tőlük, nekünk kell példát mutatnunk!

Más szempontból pedig, - például - a "magyar" mássalhangzópárosokról írottakat egyszerűen nem tartom elfogadhatónak. Ennyire amatőr módon nem szabad nyelvészkedni.  

2013.05.07. 12:22
Vladislaus
2013.05.07. 06:06
Botond

Akad azért némi pozitívum is ebben az újságcikkben: még ez a "hagyományőrző" is kijelenti, hogy finnugor közösség nincs. (Soha nem is létezett.) Aztán meg ott folytatja, ahol amazok abbahagyták: "sajnos, a múltunkat soha nem ismerhetjük meg igazán".

Hát ameddig az ilyen tubetejeseken múlik, lehet hogy nem...

2013.05.06. 12:05
varnaijanos

Kedves Arató István!

Feltételezve, hogy csak két oldal van, leírom néhány olyan pap nevét, akik az enyémen állnak/álltak: Kájoni János, Ipolyi Arnold, Zakar András, Lukácsy Kristóf, Daczó Árpád (Lukács atya).

Amennyiben szeretne, a varnai.janos@gmail.com címen elérhet.

Várnai János

2013.05.05. 16:42
Vladislaus
2013.05.05. 10:25
Botond

Berecz András és Ozsváth Sándor előadásai nyelvünk csodálatos voltát bizonyítják, Varga Csaba rövid írása pedig azt, hogy ezt a nyelvet jó szándékkal nem lehet a "finnugor" karanténban tartani.

2013.05.04. 07:43
Gramanicz

Kedves Várnai János!

Köszönöm hozzászólását. Sajnos az a helyzet, hogy a kereszténység nem áll a mi oldalunkon, így eltaszítani sem tudjuk onnan. Érdemes megnézni a keresztény papság véleményét a mai dolgokról. (Amit aztán a templomon kívül a neten is prédikálnak.) Egyik rokonom buzgó keresztény és sok ilyet küld nekem. Egy darabig válaszolgattam, rámutattam a hamis és az álságos alapállásokra, de falrahányt borsó volt. Ma már nem teszek észrevételeket róluk, de nem mondom neki azt sem, hogy ne küldjön nekem ilyeneket. A vakhit úgy elhomályosítja az elmét, hogy azon dolgokat, melyek ellentmondanak, nem engedik be, kizárják, kirekesztik az emberek a fejükből. Ugyanis a hit fontosabb, valamiben hinniük kell az embereknek. Mivel nem maradt más vallás, hát ebbe kapaszkodnak. Sajnos ez a vallás olyan, amely nem tart meg, így szó szerint szalmaszálba kapaszkodnak a híveik. Ha érdekli, küldök néhány keresztény reagálást napjaink problémáira. (Pl, Böjte Cs által). Nem hosszúak, tanulságos elolvasni néhányat. (Adja meg Imrén keresztül az e-cimét, vagy kérje el az enyémet.) A másik dolog, a kereszténység bírálatakor nem a keresztény embereket bíráljuk. Ellenvetéseire választ kap a Rőt ökör II. részében. Most csak annyit, hogy a szentlélek nem isten. A szentlélek megfelel a földet (Földanyát) megtermékenyítő napfénynek. Mária pedig megfelel a Föld- és Természetistennőnek. Csak éppen a kereszténység lefokozta az istennőt halandóvá. (Ma ennek megfelelően is kezeli a keresztény emberiség Földanyánkat). A Fiú megfelel Élő-nek, azaz az Élő-istennek, vagyis az az élővilágnak és az emberiségnek. Az élet az Ég és Föld nászából keletkezett. S valóban az ember is az Ég s a Föld fia. Hogy a Fiú lényegileg azonos lenne az istennel ez olyan, mintha azt mondanánk, hogy mondjuk Hermész lényegileg azonos Zeusszal. (Hermész Zeusz fia egy halandő asszonytól Maia-tól.) Megjegyzem, Mária eszméje a földistennő NBA-ból ered, a szentlélek pedig a napfényt hordozó Turulból. (Turul megfelel Hórusznak is az Egyiptomi mitológiában, amelyben a napfény szintén sólyomszárnyon repül.) S az „Emese (NBA) álma” pontosan azt jelképezi, hogy az isten (a Napisten) sólyom képében megtermékenyíti a földet (NBA-t). Ahogy a keresztény isten a szentlélek által Máriát.

Üdvözlettel, Arató István

 

2013.05.01. 14:48
Botond

Meglennék nélküle. (Mármint a finnugrizmus nélkül.)

De amíg újból és újból támadnak, (mint most a kétnapos konferenciájukon, vagy a Csúcs-féle akciók, illetve az Arató István által idézettek során,) addig ezek mellett nem lehet szó nélkül elmenni. Sajnos a jóhiszemű átlagember nem elég tájékozott, (vagy inkább félretájékoztatott) ezért kell felhívni a figyelmét a finnugristák hamisságaira. Feltétlenül érdemes elolvasni pl. a Nethem-féle kritikát, hogy a saját szemünkkel lássuk, miféle eszközökkel dolgozik ez a boszorkánykonyha!   


2013.05.01 14:10
Vladislaus

„ Imre nem unnya man a finnekkel bajolni 

 

2013.05.01. 14:11
Vladislaus

http://www.youtube.com/watch?v=FP2eh7PCdxk

 

Jasdi imre ba,helynevek,stb

2013.05.01. 14:10
Vladislaus

Imre nem unnya man a finnekkel bajolni 

2013.04.29. 17:24
Botond

Kedves Marika!

Nincs nekem semmi bajom a permakultúrával, csak miután egész mással foglalkozom, nem nagyon érdekel. Ha szerinted ide tartozik, nyugodtan hozd ide! Nagyon remélem, hogy akadnak nálam fogékonyabbak is itt, akik majd észreveszik az összefüggéseket! 

Hogy miféle tehetséges kutatóinkra gondolok? Hát azokra, akiket nem engedtek kutatni, akiket nem engedtek tanulni, akiket elüldöztek, akiket elhurcoltak, akiket ellehetetlenítettek, akiket megöltek, akiket bebörtönöztek, akiket kigúnyoltak, akiknek a műveit eltüntették, stb. És még azokra is, akik ezek után meghasonlottak, és mivel mindenáron kutatni akartak, azt kutatták amit lehetett. Azt kutatták amit szabad volt, abban bízva, hogy jön még egy jobb kor is talán, amikor másra is adódik alkalom. Senki sem hibátlan.

Egy példa: http://www.kincseslada.hu/magyarsag/content.php?article.251 (Bobula Amerikába, Padányi Ausztráliába ment.)

 

2013.04.29. 11:17
vadymari

"ha sok tehetséges kutatónk ezekkel foglalkozott volna, nem a haszontalanságokkal! (Finnugrizmus, ó...)"

Imre, milyen tehetséges kutatóNKra gondolsz konkrétan?

Mert ha a mi kutatónk és ráadásul tehetséges is, a vizsgáit letéve elgondolkodna az ellentmondásokon és hagyná a fenébe a zavaros finnugor elméletet! :-)

2013.04.29. 07:47
vadymari

Olvasva Tóth József előadását jutott eszembe, hogy az ő anyaga kiegészítve egy bizonyos művelési móddal, (ami egyre népszerűbb szerte a világban), micsoda tudás birtokosai lehettek az őseink!

 

Tudom Imre, hogy hideglelést kapsz a permakultúra említésére, de csak idenyomom, mert ideillik. :-)

Tudom hogy ronda idegen szó, de mivel külföldön kezdték el csinálni és írtak belőle könyveket, ott is nevezték el így. Gyakorlatilag egy olyan művelési módot, rendszert jelent, amiben a jóisten az úr és az ember a saját józan paraszti eszével élve, az "ő" keze alá dolgozva termeli meg az életéhez szükséges javakat. Jóval több az un. biokertészkedésnél.

Van egy eredeti végzettségét nézve kertészmérnök, Baji Bélának hívják, és vagy húsz éve gazdálkodik a tanyáján olyan módon, ahogy talán őseink is csinálhatták. A háza körüli (szó szerint) területet a józan paraszti ész szerint alakította úgy, hogy annak környzetében, ill.attól távolodva minden rendszerbe illeszkedve egymást segítve-erősítve működjön: veteményes, gyümölcsös, kis és nagyobb állatok, azok helyei, legelői (amik nem csak a füvet jelentik, hanem az erdei elérhető növényzetet, terméseket is), erdősáv, domb, tó, sövény, aljnövényzet, széljárás, hőmérséklet, stb. Felhasználta az ismereteit, a régi falusi és a leírt külföldi tapasztalatokat, meg egy csomó dolgra jött rá maga is. A könyvében néha elképesztő ötleteket ír le, amik gyakorlatilag pofonegyszerűen megvalósíthatóak. Őt olvasva arra gondolok, hogy ilyen lehetett a hajdani kreativ ember akinek több esze volt annál hogy feleslegesen küzdjön a jóistennel, inkább segítségül hívta és a "keze alá" dolgozott.

Ennek a hajdani művelési módnak van jövője, így talán nem is olyan nagy gond az anyagi javak gyérülése, mert a normális embereket ráébreszti egy másfajta fontossági sorrendre.

Nem a hatalmas profitszerzést és a természet kizsigerelését szolgálja, hanem a békés, boldog, megelégedett együttélést a természettel.

2013.04.29. 05:51
Botond

Bizony, csodálatos a mi múltunk! Hová juthatnánk, hová juthattunk volna már eddig is, ha sok tehetséges kutatónk ezekkel foglalkozott volna, nem a haszontalanságokkal! (Finnugrizmus, ó...)


2013.04.29 02:20
Ferenc

"Mi minden van a lábunk alatt, a szemünk előtt, mi pedig csak rohanunk a mammon után..."

 

2013.04.29. 02:20
Ferenc

Tóth Jóska Bösztörön átadott nekem egy CD-nyi dokumentációt. Ideje előkeresnem és foglalkoznom vele.
Hogy Czimbalmas Tivadar honlapja megszűnt? Örülök, hogy a mi honlapunkra teljes terjedelmében feltettük a filmjét.

Mi minden van a lábunk alatt, a szemünk előtt, mi pedig csak rohanunk a mammon után ... avagy azért mégsem mindannyian ... időnként meg-megállunk ... no nemcsak merengeni! :)

"Attól tartok", hogy az épített múlt, egyben a jövőnk lehet.

2013.04.28. 12:47
Botond

Tóth Jóska időközben sajnos meghalt, Czimbalmas Tivadar honlapja pedig ma már nem elérhető. Ettől függetlenül az épített tájakról általuk írtak és mondottak változatlanul fontos részét képezik a magyar őstörténetnek. 

 
Tartalom

Hírek,információk,érdekességek a Super Mario világából.Ismertetõk,leírások,játéktesztek. Folyamatosan megújuló tartalom.    *****    STAR STABLE ONLINE BLOG - Kattints ha te is játszol a játékkal, vagy csak érdekel :) Puszi Daisy    *****    ANEZKABLOG megnyitotta kapuit, ahol a valódi, õszinte életét, véleményét olvashatjátok el!    *****    Duguláselhárítás Debrecen    *****    Visszaszámlálás indul! A popzene 2018-as évét foglaljuk össze. Dalok, albumok, videoklipek.    *****    STAR STABLE ONLINE - R A J O N G Ó I O L D A L - Daisy Doveer - STAR STABLE ONLINE    *****    Aranysárkányok korának 617-edik esztendejében...    *****    If this is the end in fire we should burn together    *****    Keresett karakterek // Szerepjáték // Csatlakozz // Varázslat és Sárkányvér // Aneliath    *****    snowflakes in the wrong place    *****    ♛ ANELIATH ☉ varázslat és sárkányvér    *****    every monster was a (wo)man first    *****    Fedett lovardák,kör karámok, angol lovas bokszok, gép-takarmány tárolók gyártás,szerelését, építését vállaljuk!    *****    Meditációk az okkult életrõl    *****    SZÉP AJÁNDÉK EGY SZEMÉLYES HOROSZKÓP.SZEREZZ ÖRÖMET SZERETTEIDNEK KARÁCSONYRA,EGY SZEMÉLYISÉG ÉS SORS ANALÍZISSEL!VÁRLAK    *****    MINDIG SZÉP AJÁNDÉK EGY SZEMÉLYES HOROSZKÓP. Szerezz örömet SZERETTEIDNEK Karácsonyra egy tartalmas elemzéssel!    *****    A horoszkóp a lélek tükre, egyszer mindenkinek bele kell néznie. Tegyél egy próbát, én segítek az értelmezésben. Várlak!    *****    Rendelj szeretteidnek, asztrológiai elemzéseket, a 20-25 oldalas születési horoszkóp elõrejelzéssel,nagyon szép ajándék!    *****    Hamarosan, karácsony:rendelj, születési, elõrejelzési, párkapcsolati, fogamzási,hold horoszkópot, biotérképet ajándékba!    *****    szekelyhirdeto