Magyar őstörténet

 

Újdonságok a honlapon
 
Eredetünk
 
Ajánló
 
Impresszum
 
Szerkesztő
 
Látogatók
Indulás: 2007-08-20
 
Bejelentkezés
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Regisztráció
Elfelejtettem a jelszót
 
2013. június

 

Borbola János: A kota és a ház   Avagy: rokona-e a háznak a Haus és a house?

Ujgurok

Szumirok és etimonok

Trianonról magyarul

Az Egy és a Háromság

Szkíta kereszténység  Képi adalékok

Arató István: Hunyadi

Ősi vízgazdálkodás  Az Árpád-kornál ezúttal sem merészkednek messzebb, pedig Tóth Jóska már régen megírta, többezer éves leletekkel bizonyította, hogy ennek itt sokkal régibb hagyományai vannak.

Fennmaradt értékeink

Ábécék

Törökök és hunok  A Világtörténet évszámokban c. lexikon szerint a belső-ázsiai türkök Kr.u. 552-ben léptek a történelem színpadára. Azelőtt nem ismertek ilyen népet.

Elhunyt Kiss Dénes

Magyar szópárhuzamok

Tót (vagy talán inkább ősi hazai) ételek

Krizsa Katalin: Válaszok Magyar Adorján kérdéseire

Magyar virtus

Swadesh lista

 

64 hozzászólás
Csak regisztrált felhasználók írhatnak hozzászólást.
2013.07.05. 14:07
Botond
2013.06.23. 09:17
Botond

Időnként a szemünkre vetik, hogy "jogosítvány nélkül" foglalkozunk a nyelvünkkel. Nem lenne szabad, ez a nyelvészek privilégiuma - írják. Én ezzel szemben azt tartom, hogy anyanyelvünk nem a nyelvészektől, hanem az édesanyánktól kapott örökség, amivel nem csak hogy szabad, de illik is foglalkozni. Még akkor is, ha ezáltal a hivatalos nézetektől eltérő véleményre jutunk. (Egyébként pedig, ha tényleg nem szabad foglalkozni vele, akkor minek tanultuk sok éven át a magyar nyelvet és a magyar nyelvtant?)

Horkovics-Kováts János sem nyelvész, mások kutatásait figyelembe véve mégis eljutott ahhoz a döntő jelentőségű felismeréshez, hogy a magyar nyelvnek valójában sokkal több rokona van, mint amennyiről a hivatalos nyelvészek beszélnek. Ha csak egy kicsit is utánanézünk ezeknek, teljes biztonsággal kijelenthetjük, hogy az első hallásra furcsának tűnő rokonítások is ugyanúgy megállják a helyüket, mint a hivatalosan elismertek. (Ilyen el nem ismert rokonnyelvek mindenekelőtt a szlávok, továbbá a dravida, a szanszkrit, az etruszk, az ógörög, a latin, a héber, az angol, a német, stb.) Ha nincs semmilyen hátsó szándékunk, akkor nem is lehet semmi okunk a részrehajlásra, minden rokonságot ugyanúgy számításba kell vennünk.

(Sajnos, az alternatív történelem hirdetői is többnyire beleesnek ebbe a csapdába, ők is csak az általuk vélt "őshaza" nyelvét szeretnék viszontlátni a magyarban, a többiekről ők is ugyanúgy hallgatnak.)  

Ha már eddig eljutott az ember, kénytelen belátni, hogy ezekkel az innen-onnan-amonnan eredeztetésekkel mindenképpen baj van. Mindegyik egyszerűen nem lehet igaz.

Korrekt módon csak azt az elméletet fogadhatjuk el, ami mindent megmagyaráz, ilyen pedig csak egy van, a kárpát-medencei eredet elmélete.

Itt jön a képbe Kiss Dénes, aki a magyar nyelvet máshonnan eredeztető előítéleteket elvetve, önmagában vizsgálja, mert így jön rá arra, hogy az valójában önmagából építkezik. Nézzük csak meg, mit ír pl. szám szavunkról! Valami hihetetlenül érdekes kép tárul elénk: a szám nem az aminek eddig ismertük, nem csupán egy matematikai fogalom, hanem sokkal több annál. ("A szám én vagyok!")

Így lesz kerek a történet. Lehet a magyarnak számtalan rokona, de szavai (kevés kivételtől eltekintve) nem származtathatók egyiktől sem. Nyelvészeink a sapkájuk mellé tehetik a véletlen szóegyezésekről, meg a tömeges szóátvételekről szóló elméleteiket.

2013.06.20. 13:40
Botond

(Törökök és hunok)

OB ebben az írásában nagyon helyesen írja, hogy a hunok hamarabb voltak mint a törökök, tehát a törökök - elvileg, részben - lehetnek hun utódok, de a hunok semmiképp sem lehetnek törökök. Hivatalosan mégis ezt sulykolják, visszavetítve a "török" kategóriát a múltba, főleg a hun, de a szkíta időkre is. Utóbbi kettőt pedig megpróbálják eltüntetni, átcsoportosítani, bagatellizálni, a magyaroktól mindenáron elválasztani. Nem szabad ezt hagyni, ragaszkodni kell a szkítákhoz, mert minden honfoglaló ősünk ebből a csoportból származott. Nem voltak ők se finnugorok, se törökök!

Szkíta = lovas, nyilas, fokosos, harcias, de igazságos, minden körülmények között tisztességes, fejlett fémművességgel rendelkező, előkelőit halomsírokba temető, saját lovaival együtt temetkező népek nagy csoportja. Ha valakikről ilyeneket olvasunk, még véletlenül se higgyük el, hogy máshová tartoztak volna! 

2013.06.20. 13:17
Botond

Kedves László!

A szkítákról feltett linkje lefagyasztotta a gépemet, alig tudtam megszabadulni tőle. Mindenáron telepíteni igyekezett valamit, ezért innen is töröltem.

2013.06.20. 13:11
Vladislaus

a turkik rokonok de mar elarabosodtak odalent [ ha igaz ez a sztori amit tanittanak ma mindenrol,hogy 'lementek oda kb 12ik szazadba']]

amugy bonyolultabb valszeg a dolog me ha regi nepekkel hasonlo a nyelvunk akkor akar a kotnyezokkel is rokonok vajunk csak koruptalodtak

az viszont sztem igaz hogy az un 'torok ' nepeknek a mentalitasa kozelebb all ahoz amit szkitanak tudunk[ lasd nincs az a 'felsobbrendu mania' ami mongyuk megvan a perzsaba,es a rovar kinaiba]

2013.06.20. 10:36
Botond

Adalék a török témához:

„...A két támadás hátterében az a művelődéstörténeti rendszerváltás áll, hogy a finnugor elméletet  most már le kell cserélni a török elméletre. A finnugor  ugyanis makacs  hagyományőrző népség, azt hiszem ez az egyetlen amiben hasonlítanak a magyarokra.  Hiába küldték a nyakukra azt a sok egyetemistát meg néprajzost állami pénzen, nem voltak hajlandók megtanulni a magyar szavakat, magyar népdalokat, de még a magyar nótákat sem, pedig az „Akácos út…” nagy érv lett volna rokonságunk mellett, újabb akadémiai székfoglalók  hangozhattak volna el. Így most életbe lép a második változat, a török származás. Ezt még valamikor a  XIX. sz.-ban dolgozták ki, nagy látszatvitát is rendeztek Hunfalvy  Pál  és Vámbéry Ármin között, egyetemi tananyag lett az ugor-török vita.  Harmadik lehetőséget persze nem adtak a magyaroknak, a szkíta-hun elődök fel sem merülhettek. A törökös Vámbéryt  akkor vállon veregették:  maga várjon bátyám még százötven évig,  mert  mi a finnugor rókáról  további bőröket akarunk lenyúzni. Az ősi magyar  rovásírást a finnugor időszakban el kellett hallgatni, mert  mégis, hogy néz az ki, hogy a „rendes” finnugoroknak  nincs írásuk, a magyaroknak meg van.  Hunfalvy  Pál úgy oldotta meg a kérdést, hogy 1881-ben egy német nyelvű munkájában  kijelentette: a  magyaroknak sem volt írásuk, a rovásírást csak néhány XVII. századi tudós szerkesztette.  Ezt azonban csak azokkal tudta elhitetni, akik  nem ismerték a hiteles rovásemlékeket. Az eljövendő török időszakban előre látható ősi írásunk sorsa. Az lesz, hogy a türköktől vettük át, mi tanultuk tőlük. Már készül az ezt igazoló nagy tudományos mű, diplomás történészek, egyetemi oktatók írják. De ne feledjük: a finnugor elméletet igazoló nagy tudományos műveket is diplomás történészek, egyetemi oktatók írták. Akkor most kinek is van igaza? És ki a tudománytalan?” (Friedrich Klára)

2013.06.20. 09:20
Botond

http://zsaratnok.org/node/810

"Ezt az érdekes híradást meg lehet találni a Nyíregyházi Jósa András Múzeum 1969/71 évi évkönyvében a délvidéki Magyar Adorján ismertetésével, amelyre e sorok írójának a figyelmét Dr. Palinay Gyula hívta fel."
 

 

2013.06.19. 10:43
vadymari

Kedves István, feladom!

 

Hogy jövök én ahhoz hogy tévedhetetlennel vitatkozzak?! :-)

2013.06.19. 08:53
Gramanicz

Kedves Mária!

Darai féle írás.  Úgy látom, inkább neki kéne olvasni az én írásaimat, legalábbis ami a vallást és a mitológiát illeti.

Nem úgy működnek a dolgok, hogy majd olvasgatjuk. Egyrészt azért nem, mert nincs összefoglaló és helyes értelmezés. Másrészt azért nem, mert évezredes (és évszázados) torzulásokról van szó, ezeket nem lehet egycsapásra megváltoztatni.

Ez a „régin való kesergés” hamis. Ez ugyanolyan hamis rásütés a történelemmel foglalkozókra, mint a „délibábos”, meg a „romantikus” a nyelvészkedőkre. Az emberek ritkán keseregnek a régin (s ha igen, nem sokáig), mert annak semmi értelme. Mindenki nagyon jól tudja, hogy a múlt nem változtatható meg. Aki meg a történelmet fürkészi az pláne nem, mert csakis a tanulság, a régi dolgok megértése, megfejtése és az igazság kiderítése érdekli. Legfontosabb a tanulság. Az ókori bölcsesség is ezt mondja. Historia est magistra vitae. (Mj: A jelenkort csak a múlttal vethetjük össze, hiszen a jövőt nem ismerjük.)

Megjegyzem a T is kereszt, méghozzá szent Antal keresztnek nevezik. (Van vagy 20 féle. András-kereszt, villás kereszt, stb, stb. Ld pl a Révaiban.)  Aztán a latin szótárból: crucifer (1. keresztet vivő; 2. Jézus); crucifigo (keresztre feszít);

crux, crucis – kereszt; keresztfa, bitófa; kín, gyötrelem, baj;

2013.06.17. 12:00
varnaijanos

A római birodalom úgy szembesült először a kereszténységgel, hogy a keleti részen "valami Kresztosz nevű görög" miatt lázadoznak a népek. Ebben a Kresztosz szóban nem nehéz észrevenni a kereszt(es) megfelelőjét. A Krisztosz szó (a zsidó messiás szó fordítása) látszólag későbbi és a szent olajat jelentő krizma szóból ered, így a Krisztus szó jelentése olajjal felkent (= király vagy főpap). Valószínűleg a hasonló hangzás miatt terjedt el és mert a keresztény tanításban könnyebben magyarázható név.

A keresztről még annyit, hogy az egyenlő szárú kereszt a magyar néphagyományban forog! Ld. Erdélyi Zsuzsanna: Hegyet hágék, lőtőt lépék. (Archaikus népi imádságok) c. könyvében több imában is. ( Pl.: "Szent angyalok őrizzetek, Szent keresztek forogjatok".) Ezt próbálja bárki megtenni egy római kivégzőeszközzel, vagy feszülettel!

2013.06.17. 06:40
vadymari

Kedves István!

Imre feltette Darai írását ide, amit a júniusi anyagban találsz meg, Szkíta kereszténység címen. El kéne olvasnod...

Meg van erről egy másik írás is itt magyar Adorján tollából: A lelkiismeret aranytükre.

A judeokereszténység az utolsókat rúgja, a jós is megmondta. Lehet tanulmányozni az eredetit és akár elkezdeni gyakorolni! Nem lesz könnyű, mert ennek gyakorlása során aztán semmi keresnivalója a régi miatti kesergésnek!

 

Imre utolsó válaszához még annyit, hogy a kereszténységnek nevet a keresztfa sem adhatott, mert a kivégző eszköz T alakú volt, nem is kereszt. Így  el lehet mélázni azon hogy Jézus előtt vagy után létezett a kereszténység?

2013.06.17. 06:13
Botond

Kedves István! A helyzet bonyolultabb, mivel a Kr.u. I évezredben a kereszténység nem egyenlő a római kereszténységgel. Az csak egyik ága volt. Mellette igen elterjedt, és tanításaiban jelentősen eltérő irányzatok is működtek, amelyeket idővel felszámoltak. Utóbb ezek is az eretnek, pogány kategóriába kerültek. A kereszt véleményem szerint továbbra is egymásra közel merőleges, egymást metsző vonalakat, sávokat jelent. Ebből jön: kereszt-be. Vagy pl. út-kereszt-eződés. Ennek semmi köze nincs a megváltáshoz.

2013.06.17. 02:34
Gramanicz

Kedves Imre! Bocs, hogy későn válaszolok, de közben elkezdett havazni. (befőzés; meggylekvár) :-))

Igazad van, létezett, ezt nem is vitatom. Csak azt, hogy ez nem volt széleskörű vagy általános. (Nem vagyok teljesen képben, Darai melyik írásáról beszélsz?) Az igaz, hogy itt a föld felett mindent eltüntettek, de főleg a pogány emlékeket és mindent ami a „pogány” vallásra, a szkíta istenségekre és vallásra vonatkozott. Itt eszembe jut, a „nem utasítottak a rovásiratok elégetésére” féle bizonygatás (és mellébeszélés). Ha meggondoljuk, hogy még embereket is elégettek, akkor a fára, botra rótt írást a leghamarabb és legkönnyebben. Alighanem arról is elfeledkezünk, hogy a sötét középkorban volt boszorkányüldözés is, akiket szintén többnyire elégettek. S akik többnyire valamilyen pogány tudás birtokában voltak.

Ha a sok egyenlőszárú kereszt a napot jelképezte, akkor ezek mind a Napvallás nyomát mutatják, s nem a kereszténységét. Mivel Krisztus az Felkent-et jelent, így a  kereszténységnek annyi köze van a kereszthez, hogy Jézust keresztre feszítették. Azonban ezt honnan tudhatták Jézus (kora) előtt??

Így az avar keresztek azt igazolják, hogy az avaroknak ugyanúgy Napvallásuk volt, ahogy szkítáknak, hunoknak, székelyeknek és még sok másnak.

2013.06.16. 22:20
Vladislaus

melyik 'Buda el'

 

lattam vot a 19ik szazad elejen irogattak mottonak ugyanezt

 

mar akkor nem ''allt Buda'' valszeg, s kb azota vagyunk total hulyek

 

amugy 'Buda' megcsak lehet nem is a Pilisben hanem mondjuk Nandorfehervar vot...

 

boda szlavul annyi mint viz


2013.06.16 16:36
Gramanicz

Kedves Mária! Én éppenhogy nem a kiválogatott írásokból veszem amit írtam, hanem a történelmi tényekből gondolkodással, logikus következtetéssel vonom le. Egyszerűen nem terjedhetett magától, csakis „térítéssel”, azaz erőltetéssel. Nemcsak a fegyveres erő jelent erőszakot, hanem a hatalmi erőszak is. Azaz uralkodók megengedték ezt, sőt felhatalmazták a „térítőket” és az inkvizítorokat is. Én magát a „térítést” is erőszaknak tartom. Láthattuk, hogy még Theodosius után – azaz az első pogányüldözés után – ezer évvel is még mekkora volt a kereszténységgel szemben az ellenállás.

A pozsonyi csatát éppenséggel fényesen megnyertük és végérvényesen nem sikerült megindulni ellenünk. Ugyan a kereszténységet ráerőszakolták a népre, s a feudális alávetettséggel sikerült megnyomorítani és sárbataposni a népet, de azóta is „él magyar és áll Buda még”.

Már hogyne összpontosult volna egy kézben István előtt az irányítás és hatalom? Álmos, Árpád, Géza és többiek tudtommal fejedelmek voltak.

Már az is épp elég baj hogy van „nemzeti oldal”. Ugyanis alapvető dolgokban mindenkinek a „nemzeti oldalon” kéne állnia. Gondolok itt néphez, kultúrához, nyelvhez való kötődésre. (Történelmünk messze túlnyomó részében ez megvolt a nemzetiségeknél is. Pontosan azért, mert megtarthatták nemzetiségüket, szabadon művelhették, gyakorolhatták kultúrájukat, szokásaikat, nyelvüket.)

Hát igen, vannak olyanok, akik eljátszák a dolgot és közben félrevisznek, félrevezetnek. S olyanok is vannak, kiknek szándékaik jók, de akiknél célt ért az évszázados agymosás és hamisítás. Utóbbiak azonban meggyőzhetők, felvilágosíthatók. Nem tudom most, e kettő közül (álságos és félrevezetett) melyikről gondolja, hogy „köpköd”.

A régi filozófiai mélységű vallások nem voltak bonyolultak. De itt nem ez a kérdés, hanem az, hogy mennyre tartották igaznak, bölcsnek azt az egyes népek. Ehhez adalékul: a kereszténység Kínában egyáltalán nem vagy alig tudott gyökeret verni, Indiában pedig csak a legalsó kasztban és ott sem teljesen. Utóbbi igencsak arra hajaz, hogy Európában is erősen alávetni kellett a népeket a sötét középkorban. Meggyőződésből csak kevesen fogadták el. Ahhoz, hogy tisztábban lássuk a világot és benne az embert, nem a bibliát kéne olvasgatni, hanem a legrégibb vallásokat. S főleg, gondolkodni. (Még a régi vallásokon is)

Talán részben a kereszténység miatt kutyulódott el a világ. Részben pedig amiatt, hogy téves következtetéseket vontak le a történelemből. S abból, hogy nem tanultunk, nem tanulunk a történelemből. (Persze az utóbbi száz évben tanított történelemből már nem is lehet tanulni.)

 

2013.06.16. 16:36
Gramanicz

Kedves Mária! Én éppenhogy nem a kiválogatott írásokból veszem amit írtam, hanem a történelmi tényekből gondolkodással, logikus következtetéssel vonom le. Egyszerűen nem terjedhetett magától, csakis „térítéssel”, azaz erőltetéssel. Nemcsak a fegyveres erő jelent erőszakot, hanem a hatalmi erőszak is. Azaz uralkodók megengedték ezt, sőt felhatalmazták a „térítőket” és az inkvizítorokat is. Én magát a „térítést” is erőszaknak tartom. Láthattuk, hogy még Theodosius után – azaz az első pogányüldözés után – ezer évvel is még mekkora volt a kereszténységgel szemben az ellenállás.

A pozsonyi csatát éppenséggel fényesen megnyertük és végérvényesen nem sikerült megindulni ellenünk. Ugyan a kereszténységet ráerőszakolták a népre, s a feudális alávetettséggel sikerült megnyomorítani és sárbataposni a népet, de azóta is „él magyar és áll Buda még”.

Már hogyne összpontosult volna egy kézben István előtt az irányítás és hatalom? Álmos, Árpád, Géza és többiek tudtommal fejedelmek voltak.

Már az is épp elég baj hogy van „nemzeti oldal”. Ugyanis alapvető dolgokban mindenkinek a „nemzeti oldalon” kéne állnia. Gondolok itt néphez, kultúrához, nyelvhez való kötődésre. (Történelmünk messze túlnyomó részében ez megvolt a nemzetiségeknél is. Pontosan azért, mert megtarthatták nemzetiségüket, szabadon művelhették, gyakorolhatták kultúrájukat, szokásaikat, nyelvüket.)

Hát igen, vannak olyanok, akik eljátszák a dolgot és közben félrevisznek, félrevezetnek. S olyanok is vannak, kiknek szándékaik jók, de akiknél célt ért az évszázados agymosás és hamisítás. Utóbbiak azonban meggyőzhetők, felvilágosíthatók. Nem tudom most, e kettő közül (álságos és félrevezetett) melyikről gondolja, hogy „köpköd”.

A régi filozófiai mélységű vallások nem voltak bonyolultak. De itt nem ez a kérdés, hanem az, hogy mennyre tartották igaznak, bölcsnek azt az egyes népek. Ehhez adalékul: a kereszténység Kínában egyáltalán nem vagy alig tudott gyökeret verni, Indiában pedig csak a legalsó kasztban és ott sem teljesen. Utóbbi igencsak arra hajaz, hogy Európában is erősen alávetni kellett a népeket a sötét középkorban. Meggyőződésből csak kevesen fogadták el. Ahhoz, hogy tisztábban lássuk a világot és benne az embert, nem a bibliát kéne olvasgatni, hanem a legrégibb vallásokat. S főleg, gondolkodni. (Még a régi vallásokon is)

Talán részben a kereszténység miatt kutyulódott el a világ. Részben pedig amiatt, hogy téves következtetéseket vontak le a történelemből. S abból, hogy nem tanultunk, nem tanulunk a történelemből. (Persze az utóbbi száz évben tanított történelemből már nem is lehet tanulni.)

2013.06.16. 08:38
Botond

Kedves István!

A kiindulópont a szkíta kereszténység volt, illetve Darai Lajos írása. Hogy létezett, és hogy a kereszténységnek bizonyos formája itt, a Kárpát-medencében is létezett a honfoglalást megelőző időkben is, azt szerintem vitatni nem is érdemes. Hogy szórványos volt, azt csak akkor jelenthetnénk ki biztosan, ha tudnánk, hogy utóbb nem tüntettek el semmit, és ami volt, annak nyoma is maradt. De nem maradt, mert eltüntettek mindent a föld felett, csak a régészeti leletek maradtak a föld alatt. (Hová lettek például az ariánus püspökségek?) Én tudok olyan avar-kori, kb. kétezer fős temetőről, ahol a koporsók nagyrészén lemezkeresztet (ill. azokra utaló nyomokat) találtak. Igaz, meg is magyarázták gyorsan: nem voltak keresztények, csak mint díszítő motívumot, használták a keresztet. Naná. Ilyesmit azonban az ember nem rakat csak úgy a koporsójára.

Szóval az a szkíta kereszténység bizony létezett, a nagy kérdés most már inkább az, hogy miféle lehetett?

2013.06.16. 08:31
vadymari

Kedves István!

Azt írod: "Igazatok lehet, magától (erőszak nélkül) is terjedhetett valamelyest, melyet elősegített az, hogy a népek megtalálták benne korábbi vallásuk megfelelőit, nyomait; továbbá a pogány vallástoleranciának köszönhetően. Azonban ez ritka és szórványos lehetett. Egy-két esetből (és templomból) nem lehet – pontosabban hamis – általánosítani."

-és mi van ha ez volt az általános és az erőszakkal térítés a szórványos? Hogy lehet a fennmaradt írásokból általános következtetést levonni, ráadásul a mai elzsidósodott, az erősen kiválogatott ÍRÁST mindenhatónak vevő szemléletünkkel tenni azt?

Itt volt egy a hitvallásában/bizonyosságában, szemléletében, életvitelében tisztán megmaradt ősi nép Európa közepén, akinek a mindenben gazdag területére évezredek óta fájt a foga a környéken kavargó rablószemléletű népeknek, akik nem voltak restek összefogni az elpusztításunkra. (Lásd. a pozsonyi csatát.)

A honfoglalóknak mondott szkítákkal ugyan felerősödtek, de csak idő kérdése volt hogy mikor indulnak meg ellene végérvényesen. Mivel az irányítás nem központosult egy kézben, nem volt egységes a vezetés sem a veszély érzékelése és az arra való cselekvés terén (lásd Bulcsú esetét). Géza ezt felismerte és a fiát eleve arra nevelte hogy ebbe beilleszkedve próbáljon a lehető legkisebb veszteséggel úgy felépíteni egy újfajta királyságot és a tőle sajna elválaszthatatlan új vallást ami hatékonyságában a nyugatihoz hasonló, de az elemeiben IS megőrzi a régi REND SZERt. Mivel ez az akkori vezető réteg érdekeibe ütközött, nyilván nem ment emberveszteség és a szándék komolyságát alátámasztó eddig példátlan megfélemlítés nélkül (pl. Koppány felnégyelése). Biztosan voltak olyan papok is, akik ellen közvetlenül a nép lázadt fel és nyilván voltak olyanok is, akiket simán elfogadtak, mert jól pásztorkodtak a szó legnemesebb értelmében. (Róluk nem szólnak az ÍRÁSok.)

A mai, az iskolában a bizonyos fajta ÍRÁSokon nevelkedett, az őseinket befeketítő és ellenük uszító szemléletünkkel nehéz megérteni az akkori, a mostaninál sokkal de sokkal  becsületesebb magyar emberekkel teli világot. (Ahol nyilván voltak bőven alja alakok is, de egyáltalán nem biztos hogy azok, akiket mostanában a nemzetinek mondott oldalon köpködnek.)

Ezért szeretem hallgatni Szántait, mert ő ért meg és közvetít legtöbbet arról, ami akkoriban lehetett és illeszkedik legjobban ahhoz ami a rendes ember lelkében lakozik.

Ez a régi vallás nem lehetett olyan bonyolult, most is bármikor feleleveníthető. Nem kell hozzá kellék, épület, könyv, csak élő lelkiismeret és pontos igazságérzet, következetesség és ha már kell az írás, talán Jézus olvasgatása, nem csak a hivatalosan elfogadott közvetítőktől. Megvan a Boldogasszony is, nem veszett el. (Egyébként szerintem zseniális ahogy Szűz Máriában éltették tovább a kereszténységben.)

Ha a szó legnemesebb értelmében vett vezető az ember akkor már több is kell, mérlegelőképesség hogy mikor miből mennyit a mai elkutyulódott szemléletű világban.

 

2013.06.15. 19:21
Gramanicz

A másik témára még visszatérnék egy pillanatra:

Igazatok lehet, magától (erőszak nélkül) is terjedhetett valamelyest, melyet elősegített az, hogy a népek megtalálták benne korábbi vallásuk megfelelőit, nyomait; továbbá a pogány vallástoleranciának köszönhetően. Azonban ez ritka és szórványos lehetett. Egy-két esetből (és templomból) nem lehet – pontosabban hamis – általánosítani. Ezt alátámasztja az is, hogy a népek többségét „téríteni kellett”.  Ez az avarok (és az őstelepesek) esetében nem is sikerült.  Árpád bejövetelekor itt igen kevés keresztény volt. Ha a kereszténység itt elterjedt lett volna, akkor István királynak nem kellett volna „térítenie”. Mellesleg, nemcsak az eretneküldözéssel, de a térítéssel sem lehet egyetérteni. Másokra ráerőltetni, hogy mit higyjen, miben higyjen, hogyan higyjen, mit gondoljon, hogy gondolkozzon? Ez a gondolatrendőrségre emlékeztet. A kereszténység miatt nevezték azt a kort sötét középkornak.

Kitérnék még arra, hogy a pogány vallásokhoz való kétségtelen hasonlósága ellenére, mit tarthattak hibásnak a kereszténységben a régi népek. Elsősorban azt, hogy a Földistennőt, az anyaistent lefokozták halandóvá. Másodsorban, pedig azt, hogy Élőisten helyére egy halandót kiáltottak ki istennek  (Ld a korábbi „négy mitológia összehasonlítását”) Ez olyan mintha Lao-Cse-t, Konfuciuszt, Buddhát vagy Mohamedet istennek tartották volna. (Tehát nem az a lényeg, hogy milyen nemzetiségű volt – ráadásul ezt pontosan tudjuk a történelemből – hanem az, hogy nem volt isten.)  Olyan rendkívüli halandó volt, aki képviselte az Élő-istent, aki eredetileg annak jelképe volt (vagy lett). Ahogy rendkívüli halandók voltak a fentebb felsorolt bölcsek is, akiket szintén dicsőítettek, felmagasztaltak. Idekapcsolódik, hogy a Krisztus névnek semmi köze a kereszthez.  Ez a görög

khrisztosz                             bekent, bevont; felkent; Felkent

Ugyanis zsidó főpapokat hivatalba emelésük alkalmával vallási szertartás mellett olajjal megkenték. Úgyszintén királyok (Dávid, Salamon, stb) is koronázás helyett megkenettek. Ebből eredően  a felkenés az felszentelés, felhatalmazás, felmagasztalás, megkoronázás volt. A Felkent pedig lényegében felszentelt; felhatalmazott; felmagasztalt, magasra emelt; megkoronázott. Így Krisztus azért kapta e nevet, mert úgy tekintették mint híveinek főpapját, prófétáját és királyát. Azaz felkenték (felszentelték, felmagasztalták, stb) e tisztségekre, rangokra. S hát végül isteni rangra is.

Imre helyesen írta, hogy a kereszt a Napisten jele volt, azaz napvallási jelkép. A napvallást pedig nem nevezhetjük kereszténységnek. Láttuk, a kereszténység a napvallásból keletkezett. Ez a magyarázata annak, hogy a napvallásnak oly sok más eszméjét és elvét is átvette a kereszténység. (S nem okszerű mondani fordítva, hogy sokminden keresztény dolog megtalálható a régi vallásokban.)

2013.06.15. 19:20
Gramanicz

Megjegyzem, hogy létezett egy – még a Napvallásnál is régibb – vallás, amely valóban egyistenhit volt, ez a Mindenség-vallás, másképp Univerzizmus. Ez volt a legbölcsebb vallás. E vallásban Isten létezése maga a bizonyosság. Azaz nem kell hinnünk, hogy van és nem is lehet kételkedni benne. Ezt lenne igazán ajánlatos és illő a mai emberiség számára.

Az is igen érdekes, hogy a kétféle „teremtés” (az életé és a világé) közül a Napvallás ad választ az élet keletkezésére, a Mindenségvallás pedig választ ad – méghozzá pontos, bizonyosság erejű választ – a világéra. (Sőt, a vallások közül egyedül a Mindenség-vallás ad helyes választ.)

Megjegyzendő, hogy a magyar nyelv megfejtésével megérthetjük az ős- és ókori népek gondolkozását. A magyar nyelvből bizonyítható pl az is, hogy a legrégibb őseink vallása a Mindenség-vallás volt.  Hamisak az olyan kijelentések, hogy „őseinknek nem volt teremtésmítosza”, éppenhogy volt, mind az életre, mind a világra. Hamis az is, hogy „Isten elszúrta a teremtést”. (Némely felületes vélekedés szerint.)

Megjegyzendő az is, hogy eredetileg Jahve is Mindenség-isten. Ld Vagyok aki vagyok, azaz vagyok mindaz ami van, létezik.

2013.06.15. 11:56
Pannon

NAGYON ÉRDEKES...

http://oroscafe.hu/2013/06/14/arpad-kori-sirok-fokuszban/cikk/kezisrac

Újabb Árpád-kori sírokra bukkantak a város határában. A Szentesi úti homokbányában talált, eddigi legnagyobb leletegyüttes kapcsán az orosházi Szántó Kovács János múzeum igazgatója azt a jelzőt használta, szenzációs. Kint jártunk az ásatáson, amire önkénteseket is várnak június 15-16-án.

Hozzászólások kurucinfón:

- Csak az a probléma, hogy a sírok feltárását vasárnap estig be kell fejezniük mert hétfőn már jönnek a buldózerek földmunkát végezni.. -és ki tudja, hogy mi van még a föld alatt.. Az már nem fog kiderülni..

- Egerben, ott ahol én élek (tőlem 30 méterre) az egyes családi ház építések alkalmával teherautószám hordják el a sírokat, emberi csontokat, s dúlják fel Eger legelső váron kívül épített templomát, ispotályát, csiszolt vörös márvány padlózatú kriptáját ... ami magyar és 1000 éves, az itt nem kell ... amúgy Szent Jakab templom a neve és 1050 körül adták át!

2013.06.14. 05:50
Botond

Semmi gond, ez a hozzászólás-szerkesztő már csak ilyen: nem szereti a táblázatokat. Innen elérhető:

http://www.leventevezer.extra.hu/Őskör.pdf

Annyi világosan látható, hogy a magyart bűn elválasztani a más kategóriákba sorolt európai nyelvektől, mert csak vele együtt kerek a kép!

2013.06.13. 20:01
Ferenc

Kérlek, Imre! Töröld, mert nem éppen olvasható. Pedig szerkesztéskor még rendben volt. Bocsánat

2013.06.12. 16:49
Botond

„Kedves Imre az ismereteid alapján a régebbi kor emberei (bronzkor vaskor rézkor kőkor ókor középkor) hány centiméter magasak lehettek? Olvastam olyan megállapításokat is hogy 150-155 centiméter "magasak" lehettek az akkori emberek ...”

A ma hivatalos történettudomány az emberiség történetét egyirányú, felfelé ívelő, folyamatos fejlődésnek, „evolúciónak” tekinti és hirdeti. Eszerint „itt és most”, mi vagyunk a csúcs, mi vagyunk a „legfejlettebbek”, és nyilván, a legokosabbak is. Tekintve, hogy egyébként egy kicsi, csimpánz-szerű, (majomokkal közös) őstől származtatnak bennünket, az előzőek alapján azt hihetnénk, hogy az ember testmagassága is a fejlődéssel párhuzamosan emelkedett, míg végül elérte a mai szintet.   

A régészeti leletek nem igazolják ezt, hiszen pl. a Neandervölgyi ősember nem alacsonyabb, hanem magasabb volt mint mi, és az agytérfogata is nagyobb volt a miénknél. Ha csak ezen múlott volna, akkor ma ők elmékednének itt a mi kihalásunkról, és nem fordítva. (Részben mégiscsak tőlük származunk, lassan ezt is kezdik elismerni.)

Ugyanez érvényes a még korábban élt Homo erectusra is, ezt írja róla a wikipédia:

"Ha a Homo ergastert korai Homo erectusnak tekintjük, akkor a turkanai fiúnak nevezett lelet alapján a korai, kifejlett Homo ergasterek agya körülbelül 900 cm³-es lehetett, testtömegük 68 kg, testmagasságuk pedig 185 cm, vagyis a mai embernél is magasabbak voltak. A késői, mintegy 500 000 éve élt Homo erectusok agytérfogata már kb. 1100 cm³ volt. (A mai emberé 1300–1400 cm³.)" Tehát valószínűleg a Samu is magasabb volt, mint mi, az agytérfogata pedig a számítások szerint 1400 cm3 lehetett.

Továbbmenve, a mai ember, azaz a Homo sapiens sapiens adatai: "A cro-magnoni ember változatos megjelenésű volt. Általában magas termetű, vékony testalkatú. Átlagos férfimagasság 170 cm a korai és 168 cm a késői leleteknél, a nők átlagos magassága 157,6 és 158,4 cm között alakult."

Egyik-másik történészünk szerint a „magyar” honfoglalók is alacsony termetű, görbelábú emberek voltak. Ez az állítás is hamis. A karosi honfoglalás-kori temető adatai szerint például az ott eltemetett férfiak átlagos testmagassága 174 cm volt, (nők 164) ami semmivel sem alacsonyabb a mai átlagnál, sőt, talán egy kicsivel még magasabb is annál, és még csak véletlenül sem található közöttük görbelábú csontváz.

Elég érdekes történet!

 

2013.06.12. 14:40
Pannon

Kedves Imre az ismereteid alapján a régebbi kor emberei (bronzkor vaskor rézkor kőkor ókor középkor) hány centiméter magasak lehettek? Olvastam olyan megállapításokat is hogy 150-155 centiméter "magasak" lehettek az akkori emberek ...

2013.06.11. 19:19
Botond

"Tengeri népek."

Kb. húsz éve olvastam először arról, hogy az úgynevezett tengeri népek egyes nyugati történészek szerint eredetileg a Kárpát-medencéből származtak.

Mellár Mihály ezzel kapcsolatos írása: http://osmagyar.kisbiro.hu/modules.php?name=topics&file=olvas&cikk=tengeri-4f8529b7cc782&elozo=keprovas-4f84fdcba4e9a&koveto=tengeri-4f852caa3357c

 

2013.06.11. 18:47
Gramanicz

A lényegen ezek nem változtatnak. Sőt, így még rosszabb. Hiszen, ha már eleve úgy köt valaki szerződést, hogy előre tudja, hogy nem fogja betartani?? Sőt még-még rosszabb, hogy valaki, még át is akarja verni a szerződésben a másikat, hogy annak felrúgásáért a másikra mutogathasson?? Mellesleg, ez kb olyan: nyugodtan csaljunk, lopjunk, hazudjunk, majd meggyónjuk vagy a pápa feloldoz.

Ez 8 napos dolog bűzlik is valahol – azaz könnyen lehet, hogy kitaláció – ugyanis a török valóban békét akart, így teljesíthetetlen feltételt nem ír alá. Sőt teljesíthetetlen feltételt senki nem ír alá, mert az olyan, mintha nem is szerződtünk volna.

A magam részéről befejezettnek tekintem a témát.

2013.06.11. 18:09
vadymari

Kedves István!

Ulászló 20 éves volt a várnai csata idején, így nem csoda hogy a bölcsességnek híjján volt. A törökkel kötött béke a magyarokra nézve nagyon kedvező volt, de a törökönek teljesíthetetlen feltételt is tartalmazott, mert ahogy olvasom, 8 napon belül kellett volna kiüríteniük és átadniuk a szerződésben szereplő várakat. Mivel ezt nem teljesítették, volt ok a szerződés felrúgására. (Vagy lehet hogy ez már eleve bele volt "csinálva" a békeszerződésbe"?) Így a törökök felől jól hangzik hogy esküszegő volt, innen nézve pedig nem az.

Szerintem Ulászló inkább egy politikailag mások által irányított, a harctéren könnyelmű ifjú volt egy olyan korban, amikor a háttérerők a saját érdekükben igencsak tevékenyek voltak.Több esélyt pedig nem kapott.

2013.06.11. 15:10
Gramanicz

Kedves János!

Akkor nem olvastad elég figyelmesen. Hunyadit nem én mutatom be negatívan vagy hamis színben – én éppenhogy dicsőítem –, hanem a hamisító történetírás. (mindhármójukat-ra). Amit Kapisztránról írtam pl a Révai lexikonban is megtalálható. Ha az egyház is ezt írja, akkor alighanem ez az igazság. Kizárt, hogy saját magát feketítené, hogy elriasszon potenciális híveket. Inkább fordítva szokott lenni, mindenki inkább fényesíti magát. Az Ulászlóval kapcsolatos tettek, történések azok történelmi tények, bárhol megtalálhatók. Mellesleg, Ulászló nemcsak esküszegő volt, de ostoba is (legalábbis hiányzott belőle a bölcsesség). Ugyanis nem nézte az ország (és saját) érdekeit. A békeszerződéssel (további kardcsapás nélkül) visszakapta Szerbiát, Oláhországot és Moldovát és az összes – török által még megszállva tartott – várat. (Pontosabban, visszakapta volna mindezeket, ha nem szegi meg a békeszerződést)

2013.06.11. 10:44
varnaijanos

A kert szó és a szent liget is jó meglátás.

Vajon az véletlen-e, hogy a megalit kultúra kőköreit (Stonehenge, stb.) is istentiszteleti helyként magyarázzák?

A Kirche, church szavakat a kör-hely összetételből is olvastam már származtatni, de a kör-kő összetételből is jöhet a szó, hogy én is délibáboskodjak kicsit. (Egyáltalán ez délibábos?)

Egyébként kör alakú templomok az ókori Rómában is voltak, ilyen pl. a Pantheon.

Kubínyi Tamás a Kaukázusban említ nagyon korai ősi keresztény körtemplomokat, fényképen is bemutat néhányat.

2013.06.11. 10:21
varnaijanos

Kedves Arató István!

 

Hunyadi korának (egyik) legnagyobb hadvezére, I. Ulászló Magyaro. apostol királya, Kapisztrán pedig kiváló szónok, a pápa (egyik) legtehetségesebb embere, Magyaro. védőszentjeinek egyike.

Ha teheted, add meg azt a forrást, ahol annyira negatívan mutatják be mindhármójukat, mint a cikkedben! Mindannyiunkank illik ugyanis tudni, kik terjesztenek nagyjainkról ilyen rágalmakat.

Egyébként utánanéztem Kapisztrán Jánosnak a világhálón és három nagy látogatottságú oldal is (wikipedia.hu, katolikus.hu/szentek, rubiconline.hu) meghamisított életrajzot közöl róla, a hármat összevetve nyilvánvalóan látszik, melyik hol torzítja el a valóságot. A dologban az a legszörnyűbb, hogy még a katolikus egyház is be akarja feketíteni a saját szentjét !

 

Várnai János

2013.06.10. 18:24
Botond

"Holland nyelven a templom 'kerk' - dán nyelven 'kirke' - norvég nyelven 'kirke' - észt nyelven 'kirik' - izlandi nyelven 'kirkja' - svéd nyelven 'kyrka' - finn nyelven 'kirkko' | Hasonlítanak a magyar 'kör' szavunkra. A 'kör' szó mindenbizonnyal gyök szó."

Nem tartom kizártnak a kert szóval való rokonságot sem. (ld.: szent liget.)

2013.06.10. 14:09
Pannon

Holland nyelven a templom 'kerk' - dán nyelven 'kirke' - norvég nyelven 'kirke' - észt nyelven 'kirik' - izlandi nyelven 'kirkja' - svéd nyelven 'kyrka' - finn nyelven 'kirkko' | Hasonlítanak a magyar 'kör' szavunkra. A 'kör' szó mindenbizonnyal gyök szó. Ez biztos csak véletlen hiszen sok véletlen van a magyar nyelvben ...

2013.06.10. 11:55
varnaijanos

"Tudtommal templomépítés Magyarországon István király előtt egyáltalán nem volt. S István alatt sem nagyon. A templomok túlnyomó többsége jóval későbbi királyok alatt épültek. "

Ha ez így lenne, akkor mit kezdjünk Szombathellyel és Péccsel, ami már a római birodalom idején jelentős keresztény központ? Szombathelyen ráadásul a római kori temető is fennmaradt, ahová a legutóbbi időkig folyamatosan temetkeztek az emberek. Pécsnek meg a középkori neve Quinque Ecclesiae = Fünfkirchen = Ötegyház azaz Öttemplom volt. Mit kezdjünk az egész Kárpát-medencében megtalálható olyan kerek templomokkal, amelyek bizonyíthatóan Szent István kora előtt épültek, ráadásul szerkezetük eltér a szokványos keresztény templomokétól, amelyek négyszögletűek vagy kereszt alakúak? (A templomot jelentő német Kirche, angol church szó pedeig miért a kör szóval rokon és miért nem a  templum, dom, bazilika, stb. templomot jelentő görög és latin szavakkal?)

2013.06.09. 21:03
Botond

"...én személy szerint nagyon örülnék ha ilyen tényeket megcáfoló cikkeket írnál ugyanis saját magunk alatt vágjuk a fát!"

Jogos. Könyvem bevezető részében már foglalkoztam ezzel a témával, és megpróbáltam bemutatni, mennyire abszurd az az egyébként nyíltan ki sem mondott állítás, hogy a mi őseink mindig mindent másoktól vettek át. Csak ha egyenként sorra vesszük a dolgainkat, akkor derül ki, hogy mára elvileg semmi sem maradt az örökségből.

A legnagyobb baj mégsem a hazugságokat kiagyalókkal van, hiszen ha a talpunkra állnánk, pillanatok alatt kipenderíthetnénk őket a bársonyszékükből, hanem azokkal a félművelt (mert a diploma után már bárminek utánanézni lusta, nem ritkán sznob) értelmiségiekkel, akik a megtanult sületlenségeket buzgón szajkózzák életük végéig, miközben a közvéleményt befolyásolják valahol, meg a gyerekeinket oktatják az iskolában. Média és oktatás: ez a két legkártékonyabb eszköz ebből a szempontból.

Na, majd meglátjuk mit tehetünk! (Csak hát az idő meg az energia véges, és a fontossági sorrend elején a munka és a család áll.)   

2013.06.09. 19:32
Pannon

Megnéztem a magyar wikipédián a "Magyar gasztronómia" részt és nem csalódtam :

- A letelepedett magyarság ősi gasztronómiájába kezdetben a környező szláv népek étkezési szokásai, majd a bajor és szász konyha hozott jelentős változást; de a balkáni népek révén enyhe görög hatás is érvényesült.

- A szláv népek ismertették meg a magyarokkal a zabot, a kölest, a rozsot és a hajdinát, a növényi ételek közül a káposztát, a tormát, a zöldborsót, és a különféle salátákat.

- A konyhakerti zöldségtermesztés módszereit is a kolostorok szláv szolgáitól vették át a magyarok. A letelepedett életmód az eszközök fejlődését hozta, az ételek körének bővülését eredményezte.

2013.06.09. 18:31
Pannon

Pár nappal ez előtt pont a normann hadjáratokról olvastam (miért nem kalandozás? csak a magyarok hadjáratai lehetnek kalandozások ?! ez is egy elég gyűlölni való szó mert aki kalandozik az nem tud átszaladni csak úgy a Pireneusokon, az Appenineken, és az Alpokon ... ) ahol írtak mindenféle véleményt ... persze nem hiányzott egy öngyülölő megszólás sem: "de ők minden csatát megnyertek" enyhe utalás volt arra hogy mi 2-3 csatát elvesztetettünk (mindössze 2-3 csak!) de ebből hogy jön ki az hogy az egészet elvesztettük?

2013.06.09. 18:18
Pannon

Az ilyen és ehhez hasonló dolgok miatt tartunk ott ahol .. mintha vesztes nép lennénk és erre még tetőz a gazdasági helyzetünk is meg egy átlag polgár szerint csak csupán ezer évvel rendelkezünk amely édeskevés pld Kínához, Iránhoz képest ... (persze tudom, hogy ez nem igaz) 2. barbár betolakodónak tartjuk saját őseinket is, akiket mindig másnak kellett megtanítania szinte minden civilizált dolgokra mert magunktól nem tudtunk semmit sem előállítani még mesterségeink sem voltak mindent a szlávoktól tanultunk (pld. kovács, szabó = ezek szláv szavak a nyelvészek szerint) és így tökéletesen megvan alkotva az a mesterséges öngyűlölő állítás mintha mi egy nullák voltunk, vagyunk és leszünk (több ilyen véleménnyel találkoztam már NINCS még egy ilyen ország ahol ennyi öngyűlölő és hazaáruló lenne) és a nálunk szerencsésebb történelmű országok fejletebbek ... (ez egy undorító állítás = "nálunknál szerencsésebb történelmű országok") Imre én már találkoztam olyan véleménnyel amikor azon vitatkoztak hogy kinek kellene elhagyni a Kárpát-medencét ... erre valaki beböfögi hogy nekünk meg átkellene akkor adni a helyünket a szlávoknak (ekkor jót röhögtem ... ) de volt már olyan is hogy ilyet írt valaki "sokkal jobb lett volna ha őseink (itt nyílván a honfoglalókra gondol, elég nemzetgyűlölő szó ez, honfoglaló, aki mástól hazát foglal ...) nem itt állnak meg hanem a Németország területén szállnak meg .... én személy szerint nagyon örülnék ha ilyen tényeket megcáfoló cikkeket írnál ugyanis saját magunk alatt vágjuk a fát !

2013.06.09. 17:55
Gramanicz

A vallások hasonlósága és közös vonásai egyrészt abból erednek, hogy a régi népek hasonlóan gondolkodtak a világról, a természetről és benne az emberről. Másrészt minden vallás éppen a régi természetvallásokból ered, azok eszméiből, elképzeléseiből keletkezett. Nyelvi hasonlattal lehetne ezt legjobban érzékeltetni. A nyelvek is hasonlítanak egymásra, s valószínűleg volt több (3-4-5) ősnyelv, melyekből minden nyelv származott. Nos, az mondani visszafele, hogy a régi vallások a keresztény vallás előzményei, olyan mintha azt mondanánk, hogy bizonyos régi nyelvek mondjuk az angol előzményei. Éppen fordítva! A régi vallásokból ered a kereszténység, ahogy a régi nyelvekből és vmelyik ősnyelvből az angol. 

A Marhajó-ban már említettem ennek néhány vonatkozását és bizonyítékát. A legtöbb vallás istene a Napisten eszméjéből keletkezett. A keresztény szentlélek, mint az Isten küldötte, nem más mint a Fény, amely a Napisten küldötte, s amely megtermékenyíti a földet, azaz a Földistennőt (NBA-t, Démétért, Máriát, stb) Az élet – azaz Élő, az Élő isten – e nászból született. [Mellesleg a tudomány szerint is vmilyen égi hatás (ultraibolya-, kozmikus sugárzás, villám, stb) tehette élővé az élettelen szerves anyagot. Bizonyosat nem tudunk] Következőleg, a keresztény „isten fia” az Élő-isten eszméjéből ered. Az Élő-isten táplál bennünket a saját testével, hiszen minden eledelünk élőből származik. Ez áldozat és áldozatként is tekintették. (Ld a Marhajó-ban) Ez is megjelenik a kereszténységben: „egyétek mert ez az én testem, igyátok, mert ez az én vérem” Továbbá, az Isten feláldozza érettünk gyermekét, Élőt, ez is pontosan ezt jelentette. Azonban az élet, a természet mindig újraszületik, életre kel, megújul, ez pedig a feltámadás. (Ahogy Izisz is feltámasztotta Oziriszt).

Hasonlítsunk össze négy mitológiát:

2013.06.09. 17:48
Gramanicz

Hasonlítsunk össze négy mitológiát:

Magyar

Egyiptomi

Görög

Keresztény

  Tur (Napisten)

  Ré

  Héliosz

  Isten

  Turul (Fény)

  Hórusz (Fény)

  –

  Szentlélek

  NBA, Földistennő

  Izisz

 Gaia, Démétér

  Mária

  Tündér Ilona, Holdistennő

  –

 Elené, Heléné

  –

  Élő, Természetisten

  Ozirisz

  –

  Iesus (Özusz)

  Csodaszarvas

  Ápisz-bika

  –

  –

Az eredeti szentháromság Napisten–Föld–Élőisten. Ez a kereszténységben már eltorzult, mert a napisten küldötte lépett a Földistennő helyébe.

2013.06.09. 14:35
Gramanicz

Kedves Imre! Hú, ezt jól elszúrtam! Légyszi töröldI

Fölrakom mégegyszer táblázat nélkül vagy képet csinálok belőle.

Köszi, Üdv, I

Bocs, biztosan igazad van sokmindenben, azonban a jelenlegi

kereszténység az krisztus utáni. S tudjuk ez milyen volt és milyen most.

Ha érdekel küldök három rovid írást (melyet nem én írtam, hanem

Böjte Csaba), hogy jobban érzékeltessem, mikre gondolok a mostani

keresztényről.

István

2013.06.09. 07:18
Botond

"Tudtommal templomépítés Magyarországon István király előtt egyáltalán nem volt."

Kedves István! Ha így folytatod, rövidesen jelölni fognak akadémiai tagságra!

 

A következő idézettel a témát be is fejezem. Eszerint nem csak templomok, de még püspökségek is voltak itt, na persze nem rómaiak. De talán éppen ez volt velük a baj...

"325-ben, a niceai zsinaton a keresztény püspökök Áriusz „tévtanító” ellen határozatot hoztak. Áriusz-t, a keresztény zsinat, Illyriába száműzte, ahonnan az egész Kárpát-medencében terjeszthette a nézeteit! Hogy miért éppen ide, annak valószínűleg az volt az oka, hogy itt Ariánuszhoz hasonló nézeteket valló keresztények éltek, hiszen ha nem így lett volna, nem engedték volna Ariánuszt tanítani! Áriusz tanítványa: Valens, Mursa (Osijek) város, Ursacius pedig, Singidium város „eretnek” püspöke lett. Pannónia, teljesen az arianizmus követőjévé vált. Olyannyira, hogy Tours-i Szent Mártont, Savaria (Szombathely) püspökét, korbáccsal kergették ki az ariánusok a városból. Áriusz hívei Sirmium-ban (Szerémben) tartották a zsinataikat, több alkalommal is, pl. 350-ben, 351-ben és 357-ben. Saját Hitvallást („Hiszekegy”-et) szerkesztetettek maguknak!"

http://www.leventevezer.extra.hu/Mi%20van%20a%20templomok%20alatt.pdf

 

2013.06.08. 23:53
Gramanicz

Hogyan temetkezhettek a IX. századtól folyamatosan a keresztény templom mellé?

Tudtommal templomépítés Magyarországon István király előtt egyáltalán nem volt. S István alatt sem nagyon. A templomok túlnyomó többsége jóval későbbi királyok alatt épültek.

Arról lehet szó, hogy vannak olyan templomok, melyeket temetők mellé vagy temetők közepére építettek. Az idézett esetben a templom alatt is sírok voltak. Épp a templom védte meg ezeket a későbbi rátemetkezésektől. Épp ezekből állapíthatták meg, hogy a temetőt (legalább) mióta használták. (IX. század) Azelőtt a temetőben itt csak egy kis terem állt, ez bővült később templommá.  Így lehettek sírok a templom alatt, így "kerülhettek" sírok a templom alá. A sírokból a temető idejét lehetett megállapítani, nem a templomét.

Azaz – viccesen szólva – itt nem a templom mellé temetkeztek a IX. században, hanem a templom alá;  vagyis amikor oda temetkeztek IX. században, akkor ott még nem volt templom! A templom melletti sírok viszont már későbbi rátemetkezések. Azaz valóban a „templom mellé” nem a IX. században, hanem már később temetkeztek!

2013.06.08. 20:54
Botond

Keszthely-Fenékpuszta érdekes történetéből egy részlet:

"Az erőd népvándorlás kori utóéletéről summázva annyi mondható el, hogy a jelek szerint az erődöt a népvándorlás kor különféle germán népcsoportjai is használták, hiszen egykor drága ékszereket tartalmazó temetőik a közvetlen közelben lelhetők fel. Csak egyetlen érdekesség: a kaputól alig 200 méterre, délre fekvő sírokból 20 torzított koponya származik, tanúságául az egykori szépségideálnak! Ám nemcsak számunkra ismeretlen nevű emberek fordultak meg itt az 5. század utolsó harmadában, hanem Nagy Theoderik, a híres gót király is az erődben tölthette gyermekkorának néhány esztendejét.

Mozgalmas időszak volt ez, hiszen a keleti gótok után jöttek a hosszú szakállú longobárdok, utánuk pedig a rejtélyes „Keszthely-kultúra” összetett eredetű, keresztény vallású népe, amely különféle szolgáltatásai révén – mint arról gazdag régészeti hagyatéka is tanúskodik – uraitól, az avaroktól megbecsülésben részesült, és kiemelt státust kapott."

http://www.magyarmuzeumok.hu/biblioteka/cikk/44

 

2013.06.08. 20:50
Gramanicz

A dolog a médiahoz hasonlít: a néző – eszi-nem eszi – nem kap mást. A kereszténység az utóbbi ezer évben sem tűrt meg más vallást. Ld inkvizíció, „eretnekek” üldözése, ellenreformáció, husziták üldözése, stb. stb Ilyen körülmények között – a hitre mindig szükség van – kénytelen kelletlen elfogadták. Az isten létezésében hívők egyszerűen nem kaptak mást. A látástól vakulásig dolgozó földműves nép beletörődött. Ezer fontosabb dolga volt, minthogy ez ellen hadakozzon. (Az állatoknak vasárnap és az ünnepeken is adni kell ennivalót)

Megjegyzendő, nem szabad összekeverni a hitet, a vallással. Sajnos már régóta összekeverik. Aki nem vallásos (vagy nem keresztény) az rögtön nem hívő, az rögtön hitetlen vagy pogány (mint anno). Az összekeverést elősegítette az, hogy nem volt más, csak keresztény vallás. Ergo, "akinek nincs vallása, annak hite sincs”. El sem tudják képzelni, hogy vallási keretek nélkül is hittek és hisznek (!) az emberek Istenben. Más vallási keret, akár Istenhez sokkal közelebb álló, bármikor kialakulhat vagy kialakítható.

Nem hiszem, hogy az emberek ateistákká váltak volna. Hogy kifele mit mutattak, semmit nem jelent – pláne, ha az életük vagy megélhetésük függött tőle. Az emberi lelkekbe és othonokba még Rákosiék sem láthattak bele. Ez abból is látszik, hogy 90 után hirtelen többszörösére nőtt a vallásosak száma. Ezek nem a semmiből jöttek. Csak épp takargatták korábban. Kizárt, hogy az emberek hirtelen tömegesen „megvilágosodtak” volna.

2013.06.08. 19:03
Botond

Úgy tűnik, annak megítélése, hogy a kereszténység mikor, miképpen befolyásolta a történelmünket, erősen megoszt bennünket. Ennek okai sokfélék lehetnek, de talán a hit a legfőbb közülük. Aki hisz, és pl. római katolikus keresztény, az nyilván nem veszi jónéven, ha az egyházáról negatív dolgokat hall, vagy olvas. Aki nem hisz, az meg azt nem nézi jó szemmel, ha az egyházak által elkövetett igazságtalanságokat elhallgatják, csak azért, nehogy a beismeréssel megsértsék, mondjuk a katolikusok érzékenységét. Történelmi tény, hogy a XX. századra a keresztény egyházak hatalma, társadalmi befolyása az európai országokban jelentősen meggyengült. Velük szemben megerősödött az ateizmus, és például nálunk, a szocializmus idején, generációk nőttek fel úgy, hogy egyáltalán nem jártak templomba. Helyette elfogadták az iskolákban tanított lenini gondolatot, miszerint a vallás a népek ópiuma, amire normális embernek nincs is semmi szüksége. Bűn-e az, ha valaki nem hisz? A hit állítólag Isten ajándéka, és ebből az következik, hogy nem, mert ha nem kapta meg az ajándékot, hogyan is tudna hinni? De az előzőek meg azt mutatják, hogy itt bizony nem csak Isten ajándékáról van szó...

Gondolkodni viszont mindenkinek szabad, akár hívő, akár nem.

2013.06.08. 18:36
Botond

"István előtt valóban már létezett a kereszténység, csak éppen nem Hunniában, nem Avariában és nem Hungáriában. De még ettől keletre és északra sem, csak szórványosan. S főleg, nem volt államvallás. Így „a kereszténység István előtt” félrevezető. Nem volt itt kereszténység István előtt."

No, ha nem volt, akkor hogyan temetkezhettek a IX. századtól folyamatosan a keresztény templom mellé?

http://www.leventevezer.extra.hu/avarker.doc

„A honfoglaló magyarok itt helyben lakó részben/egészében keresztény népességet találtak.”

http://hu.wikipedia.org/wiki/Gorsium

A sort folytathatnám, de ebbe most nem akarok belemenni.

 

2013.06.08. 18:25
Botond

„A szkíta kereszténységhez: Ugye nem gondoljátok komolyan, hogy már az időszámítás előtt létezett a kereszténység? (A kőkori, rézkori, bronzkori kereszt-képek ezt sugallják) Hiszen Krisztus még meg sem született!”

Kedves István! Ha kimondottan csak a Jézus tevékenysége folytán kialakult „kereszténységre” gondolsz, akkor természetesen igazad van, Jézus születése előtt még nem létezhetett. De nem véletlenül hangzott el egykor, hogy nincs új a nap alatt, és bizony-bizony, még Jézus tanításai sem előzmények nélkül valók. A „szeretetvallás” nyomait megtalálták már Egyiptomban és Mezopotámiában is, egynémelyik imájuk vagy versük minden feltűnés nélkül bekerülhetett volna az Újtestamentumba is. (Bocsáss meg az ellened vétkezőknek, szeresd embertársaidat, még az ellenségeiddel se tégy rosszat, segítsd a szegényeket, stb.)

De Jézus életének minden fontosabb momentumát is kimutatták már sokkal korábban élt próféták, királyok és vallásalapítók történeteiben, kezdve a szűztől születéssel, egészen a harmadnapra való feltámadásig. Mindezzel eszem ágában sincs a keresztények hitét rombolni, mindössze arra akartam felhívni a figyelmet, hogy a világ története nem tegnapelőtt kezdődött.

Közismert tény, hogy az egyenlőszárú keresztet az őskor kutatói napjelképnek tartják. Meg is találják mindenütt, ahol a feltételezések szerint „napimádó” népek éltek. Idehaza is, például a Polgár-Csőszhalomnál feltárt újkőkori kultikus körépítmény középső részén, az ú.n. szentélyben. (Az általam bemutatott korsót is Polgáron találták.) Raczky Pál ír erről a nyíregyházi Jósa András Múzeum 1994-es évkönyvében, de találkozhatunk vele máshol is.

Namármost: ha az egyenlőszárú kereszt valóban vallási jelkép volt, akkor a leletek alapján nyugodtan mondhatjuk azt, hogy ez a kereszt-vallás Jézus előtt már évezredekkel is ismert volt. Megtaláljuk a szimbólumot a későbbi korok leletein is, a bronzkoriakon pl. tömegével, és nincs semmi okunk arra, hogy az ősi hit évezredeken át tartó fennmaradását megkérdőjelezzük. Minden további nélkül megérhette tehát Jézus születését is.

Tudom azt is, hogy a keresztény szót általában a krisztusból (megváltó) vezetik le, de én ezt sem fogadom el. Más nyelveknél jogos a levezetés, (hiszen a christianos valóban a christos-ból keletkezhetett) de a magyar kereszt az még mindig kereszt. Ez a szó a magyarban egyértelműen a keresztbe rakásról szól, és nem a megváltásról. 

2013.06.08. 14:50
Botond

Kedves István!

Javaslom, hogy a személyes adatlapodon add meg a nevedet!

2013.06.08. 13:34
Gramanicz

A szkíta kereszténységhez: Ugye nem gondoljátok komolyan, hogy már az időszámítás előtt létezett a kereszténység? (A kőkori, rézkori, bronzkori kereszt-képek ezt sugallják) Hiszen Krisztus még meg sem született!  Arról nem is beszélve, hogy még a kereszténység szülőhazájában, kialakulása helyén (a Mediterránumban) még 300 évvel  Krisztus után is üldözték a keresztényeket! Hogy tudták volna terjeszteni? (Tudjuk, hogy ehhez erőszak kellett, akkora volt az vele szemben az ellenállás. Az üldözöttek, hogy tudtak volna bármit is másokra ráerőszakolni?)

A keresztekhez: A jelképeknek („szimbólumoknak”) – miként a szavaknak – sok jelentésük van. Aztán azok változnak is az idők folyamán. Elég, ha csak szvasztikára utalok.

István előtt valóban már létezett a kereszténység, csak éppen nem Hunniában, nem Avariában és nem Hungáriában. De még ettől keletre és északra sem, csak szórványosan. S főleg, nem volt államvallás. Így „a kereszténység István előtt” félrevezető. Nem volt itt kereszténység István előtt. (Hiszen éppen ő  volt aki …)

Arató István

Mj: A hárommal korábbi két keresztényes hozzszólást is én jegyeztem.

2013.06.08. 12:49
varnaijanos

"Mikor fognak szentté avatni valakit, aki embernek tetsző dolgokat tesz és nem Istennek tetszőt"

Mirai szent Miklós püspök (őróla mintázták a Mikulást), Árpádházi szent Erzsébet, assissi szent Ferenc, Morus szent Tamás és még oldalakon át lehetne folytatni a sort... Egyébként az Istennek tetsző és az embernek tetsző dolgok azonosak kellene legyenek, nem?

 

Az árpádkori legendák sok hülyeséget tartalmaznak, mert a magyar viszonyokat egyáltalán nem ismerő külföldi klerikusok írták őket a saját tudásuknak megfelelően, ráadásul néha szándékosan elferdítették még az általuk ismert tényeket is. Európa kereszténységre térítése erőszak eredménye? A római birodalom a 4. századra a gazdagok kivételével erőszakos térítés nélkül többnyire keresztény volt. Számos más területre 1-2 térítő vitte a kereszténységet, képzelem, mennyire brutális volt Cirill és Metód a szlávokkal vagy szent Patrik az írekkel szemben! Talán még tízezreket is legyilkoltak egymagukban. Az viszont tény, hogy a kereszténységet Európában a gazdagok politikai hatalomszerzésre is felhasználták, akár erőszakos térítésekkel is.

2013.06.08. 06:57
vadymari

Egy kis Szántai:

http://www.youtube.com/watch?v=uV7q-V7LMU8&list=PL3E21528AC5FEC284&index=1

Őstörténet,ősvallás, ősműveltség

2013.06.08. 06:51
vadymari

Imádom amikor a mai elkutyulódott agyú és lelkületű, a magyar nyelvet már eredeti értelmében nem tudó ember vetíti ki az iskolában tanultakat és az Írásokban olvasottakat a régmúltra.

Ebben a kérdésben mennyivel hitelesebb Szántai Lajos, mint az elzsidósodott tanokon felnevelkedett és mindenről amódon gondolkodó netes bölcsek, akik elvakultságukban saját maguk teljesítik be magukon mindazt amit a Jegyzókönyvek előírtak: terjesztenek olyasmiket amikkel a saját sírjukat ássák! (Elvakultságukban pedig még észre sem veszik hogy mire megy ki a játék.)

 

2013.06.08. 01:28
Gramanicz

Mégegyszer kereszténység:

Sok más tény is azt igazolja, hogy a kereszténységet erőszakkal kényszerítették Európa népeire és azt is, hogy még ezer év múltán is nagy volt vele szemben az ellenállás. Egyrészt azért, mert  természetellenes vallás, de főleg azért mert a népek alávetését szolgálta. Méghozzá az egyház saját bevallása szerint is. A középkori egyház kedvelt szavajárása volt „Krisztus igája”. Árpádkori Legendáink sűrűn visszatérő szóképe: a magyarok nyakát a keresztény hit igájába hajtani. Maguk a klerikális szerzők, e legendák alkotói vallják, hogy a magyarokat irgalmatlan, tömeges öldökléssel – fegyveres terrorral kényszeríttették „a kereszténység igájába”.

Elképzelhető-e, hogy a magyarok önként a maguk belátásából vessék fejüket annak az új vallásnak a hatalmába, amelyet még maguk a keresztény szerzők is igának mondanak? Lehet-e szelíd az iga?  Felemelő, üdvözító iga? Valójában mi is az iga? Az nem más, mint az alávetettség, a szolgaságra vettetés jelképe: Jelkép, amit az állattartásból kölcsönöztünk. Nincs szelid iga, könyörületes iga, vagy áldott iga, mindez ellentétben áll Isten törvényeivel.

2013.06.08. 01:26
Gramanicz

Üdv Mindenkinek,

Egy adalék a kereszténység küldetéséről.

Egy szentté avatás kapcsán küldtek nekem egy terjedelmes áradozást, hogy az avatandó, mi minden istennek tetszőt cselekedett. A végén barátsággal köszöntött, az Európa Krisztusért  csapata (Akik egyébként azért küzdenek, „hogy Európa emberibbé váljon”)

Kérdéseim csupán:

1. Mikor fognak szentté avatni valakit, aki embernek tetsző dolgokat tesz és nem "Istennek tetszőt"

2. Mikor lesz Európa az emberért és nem "Európa Krisztusért".

3. Mikor küzdenek azért, hogy az emberi élet váljon emberivé? (s nem "Európa")

2013.06.07. 22:56
Pannon

http://betiltva.com/files/laszlo_szlavok_hazankban.php

Az azonban az eddi­giekből is nyilvánvaló, hogy az a feltételezés, hogy a honfoglaláskor az egész Kár­pát-medence szláv lett volna, té­ves. Ennek bizonysága, hogy a griffes-indások késő avar-kori népessége (nagyrészt a magyarok első honfoglalásának népe) nemhogy csupán megérte Árpád népének honfoglalását, hanem jóval na­gyobb tömegű lévén be is olvasz­totta magába a hódítókat. E szem­pontból nem közömbös, hogy a kö­zépkori hazai temetők, sőt a mai magyar népesség voltaképpen egyenes folytatása a késő-avarkor (nagyrészt ugyancsak magyar) né­pességének. Hangsúlyozni kíván­juk, hogy a magyar régészet to­vábbra is egyik fontos feladatának tekinti a honfoglaláskor itt talált népek, köztük a szlávok "sine ira et studio" kutatását, és semmiféle külső - politikai - szempontnak nincsen helye munkánkban!

2013.06.07. 15:25
Botond

A honfoglalók létszámáról egészen eltérő becslések látnak napvilágot, mindig attól függően, hogy a becslőt milyen szándékok vezérlik. (Ötezertől - egymillióig.)

Én azt mondom, nem is az a lényeg, hogy a valós számot megtudjuk, hanem az, hogy a lehető legpontosabban megbecsüljük az akkor itt lakók, és a beköltözők arányát.

A honfoglalást követő két évszázadból, a X-XI. századból huszonhétezer sírt tártak fel eddig, amiből a honfoglaló kevesebb mint ezer! Mindebből szerintem egyértelműen az következik, hogy a honfoglalók semmiképp sem lehettek félmillióan. (A leletek száma tény, és a két csoport jól megkülönböztethető.)

A lényeg, ahogy már említettem, az a huszonhat az egyhez arány. Még ha figyelembe vesszük a kalandozások során külföldön elesetteket, akiket  nyilván ott hamvasztottak el, továbbá hogy a XI. században a római kereszténység felvételével megváltoztak a temetkezési szokások, még akkor is azt kell hogy mondjuk: az itt lakók legalább tízszer annyian voltak, mint Árpádék. Ettől kezdve pedig, szinte mindegy is, hogy mennyien voltak azok a honfoglalók. 

Ám ha valóban ötszázezren lettek volna, akkor az őslakók száma az eddigiek alapján legalább ötmillióra adódna.  

(Bár nem mehetett az átállás egyik napról a másikra, a római kereszténységet felvevők már mellékletek nélkül temetkeztek, ezért a XI. századi csontvázakat már nem lehet megkülönböztetni. A mi szempontunkból ezért célszerű figyelmen kívül hagyni ezeket, és feltételezni, hogy az a közel ezer honfoglaló mind a X. századból való. Ebben az esetben az őshonosok számát meg kell felezni, marad tizenháromezer, így jön ki a "legalább tízszer annyi.")

Miről ismerszik meg a honfoglaló? Sírjában mindig akad valamilyen fémtárgy: szablya, kengyel, nyílhegy, övcsat, pénz, gomb, hajkorong, tarsolylemez, stb. És míg a hunok tehetősebbjei több lóval, az avar-hunok már csak egy lóval, a honfoglalók pedig már csak a ló maradékaival temetkeztek. Húsát megfőzték, a toron megették, csak a csontjait és bőrét tették a halott mellé. Gyakran külön sírba, a közelébe. A nyerget többnyire az elhunyt feje alá helyezték.

Miről ismerszik meg az őslakó? Sokkal szegényesebb sírjában fegyver helyett sarló, néha kasza, vagy egyéb munkaeszköz árulkodik a gazdájáról. Kis edénykében ételmaradék, na és az a bizonyos halántékkarika, amit egyesek nagyon szeretnének a szlávoknak tulajdonítani. Csak az a baj, hogy a Kárpát-medencén kívül nem használtak ilyet, sőt, a szlávok akkoriban mindenütt hamvasztással temették el a halottaikat. 

2013.06.07. 14:35
Pannon

Magyar wikipédia - Magyarország népessége :

- A honfoglaló magyarok 4-500 ezren lehettek. Később még kb. 200 ezer főt olvasztottak magukba az itt élő népek közül.

Én ezt kizártnak tartom hogy egy 4-500 ezres nép elindul és vándorol hátha talál egy új hazát... a mesékben persze! Egy ekkora nép ha nomád életmódot folytat elég hamar kihalt volna ... hiszen kancatejet és lóhúst nem ehetnek minden nap ...

2013.06.05. 22:29
Botond

Hát igen, írhatnék. De ami nincs itt a honlapon, az nem véletlenül "hiányzik" innen. 

Ami pedig a hozzászólásokat illeti, mindenki maga felel érte. Én csak akkor avatkozom bele, ha muszáj.

2013.06.05. 15:51
Pannon

Kedves Imre írhatnál egy cikket a magyarság ál-történelem kutatóiról ... ide tartozik a finnugor elmélet is de nem csak kizárólag ez hanem pld a Szíriuszi származtatás, a Közép-Ázsiai származtatás, a Kaukázusi származtatás és még megannyi más. Tiszta vizet kellene önteni a pohárba! Sajnos Imre neked is el kellene határolódni ezeketől az elméletektől mert a valós őstörténelem kutatásunk hemzseg a pontatlanságunktól a rossz elméletektől és így téged is egy kalap alá vesznek ezekkel.

2013.06.03. 11:57
minime

Kedves Mária!

"Nomen est omen"

Ne várj magyar hozzászólást attól, aki NEM az!

(Magyar ember nem tud ilyen vladosan írni , egyszerűen jobb ember .Nem felsőbbrendű, nem kiválasztott csupán jobb)

Ártók, provokátorok mindenhol vannak.

Sajnos ezt a honlapot egy Draculára osztották ki a "másként gondolkodók". Ennek rombolása az ő "házi feladata"

Azért mi maradunk! Tudod , " a víz szalad, ...... "

 

 

 

2013.06.03. 08:24
vadymari

"Vladislaus

Jezi magyar vot pannon

csak nem ize nelkul szuletett meg keresztre sem pakoltak

Atilla volt ugy nez ki"

 

-Íme így néz ki amikor egy végtelenül igénytelen ember teleszemeteli a magyar nyelvet egy olyan oldalon, ami a magyar értékek megismeréséről és megőrzéséről szól.

Mi meg kerülgetjük mint az egyszeri városlakó a kutyaszart a pesti belvárosban. (Pedig az igénytelen külső még értékes belbecset sem takar. Belülről is büdös mint ahogy ránézésre látszik.)

 

2013.06.02. 18:42
Vladislaus

Jezi magyar vot pannon

 

csak nem ize nelkul szuletett meg keresztre sem pakoltak

 

Atilla volt ugy nez ki


2013.06.01 22:11
Pannon

„ Az a baj kedves Imre hogy sok olyan cikk jelenik meg amely olyan ostobaságokat tartalmaz hogy még a finnugor mesékkel is versenyezhetne. Gondolok én arra hogy mi a Szíriuszról származunk és Jézus magyar volt illetve hogy mi a sumérok utódai vagyunk ... sajnos pont ezeket emelik ki hogy ezután még jobban lejárassanak minket .

2013.06.02. 06:04
Botond

Kétségtelen, hogy van ilyen is. De nem mindegy, hogy ki, milyen pozícióból hirdeti a butaságokat.

2013.06.01. 22:11
Pannon

Az a baj kedves Imre hogy sok olyan cikk jelenik meg amely olyan ostobaságokat tartalmaz hogy még a finnugor mesékkel is versenyezhetne. Gondolok én arra hogy mi a Szíriuszról származunk és Jézus magyar volt illetve hogy mi a sumérok utódai vagyunk ... sajnos pont ezeket emelik ki hogy ezután még jobban lejárassanak minket .

 
Tartalom

Hírek,információk,érdekességek a Super Mario világából.Ismertetõk,leírások,játéktesztek. Folyamatosan megújuló tartalom.    *****    STAR STABLE ONLINE BLOG - Kattints ha te is játszol a játékkal, vagy csak érdekel :) Puszi Daisy    *****    ANEZKABLOG megnyitotta kapuit, ahol a valódi, õszinte életét, véleményét olvashatjátok el!    *****    Duguláselhárítás Debrecen    *****    Visszaszámlálás indul! A popzene 2018-as évét foglaljuk össze. Dalok, albumok, videoklipek.    *****    STAR STABLE ONLINE - R A J O N G Ó I O L D A L - Daisy Doveer - STAR STABLE ONLINE    *****    Aranysárkányok korának 617-edik esztendejében...    *****    If this is the end in fire we should burn together    *****    Keresett karakterek // Szerepjáték // Csatlakozz // Varázslat és Sárkányvér // Aneliath    *****    snowflakes in the wrong place    *****    ♛ ANELIATH ☉ varázslat és sárkányvér    *****    every monster was a (wo)man first    *****    Fedett lovardák,kör karámok, angol lovas bokszok, gép-takarmány tárolók gyártás,szerelését, építését vállaljuk!    *****    Meditációk az okkult életrõl    *****    SZÉP AJÁNDÉK EGY SZEMÉLYES HOROSZKÓP.SZEREZZ ÖRÖMET SZERETTEIDNEK KARÁCSONYRA,EGY SZEMÉLYISÉG ÉS SORS ANALÍZISSEL!VÁRLAK    *****    MINDIG SZÉP AJÁNDÉK EGY SZEMÉLYES HOROSZKÓP. Szerezz örömet SZERETTEIDNEK Karácsonyra egy tartalmas elemzéssel!    *****    A horoszkóp a lélek tükre, egyszer mindenkinek bele kell néznie. Tegyél egy próbát, én segítek az értelmezésben. Várlak!    *****    Rendelj szeretteidnek, asztrológiai elemzéseket, a 20-25 oldalas születési horoszkóp elõrejelzéssel,nagyon szép ajándék!    *****    Hamarosan, karácsony:rendelj, születési, elõrejelzési, párkapcsolati, fogamzási,hold horoszkópot, biotérképet ajándékba!    *****    szekelyhirdeto